Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn. Febril UVI hos barn.

ICD-10: N30.0, N10.9

Orsak

80-90% E.coli. Andra patogener klebsiella, proteus, staph. saprofyticus, enterokocker.

Symtom

Kan hos små barn vara ospecifika, långdragen ikterus, matleda, kräkningar, dålig viktuppgång, gnällighet, feber/allmänpåverkan. Obs: sepsis kan uppkomma snabbt. Små barn kan ha hög feber som enda symtom vid pyelonefrit. Viktigt att utesluta vid oklar feber.

Barn > 2–3 år har vid cystit sveda vid miktion och trängningar. Ibland enbart inkontinens/enures. Buksmärta. Vid pyelonefrit ofta feber (temp över 38,5), allmänpåverkan, kräkningar, buksmärtor. Ev. flanksmärtor.

Utredning

Temp. Vikt. Allmäntillstånd. Tecken till annat infektionsfokus. Bukpalp, inspektion av yttre genitalia och ryggslut.

CRP, stiger vid pyelonefrit (> 20), men kan vara lågt tidigt i förloppet. CRP >70 leder till mer utvidgad utredning av förstagångspyelonefrit hos barn < 2 år.

Urinodling. Ta alltid urinodling före antibiotikainsättning. Viktigt att försäkra sig om ett så rent urinprov som möjligt vid odling för att undvika onödig och omfattande vidareutredning.

I första hand blåspunktion på barn < 1 år. I övrigt mittstråleprov; gärna två tagna vid olika urineringstillfällen. Tvätta och trycktorka genitalia före provtagning.

Vårdnivå:

Barn under två år remitteras alltid till barnläkare för behandling och utredning.

Barn över två år remitteras till barnläkare vid första recidivcystiten hos pojkar, 3e recidivcystiten hos flickor.

Pyelonefrit hos barn <15 år remitteras till barnläkare för behandling och utredning.

Pyelonefrit i åldern 15-18 år där det inte är aktuellt med inneliggande vård kan behandlas via vårdcentral. Kontrollera resistensbestämning och kliniskt behandlingssvar inom två dygn. Remiss till barnläkare för uppföljning.

Behandling

För barn <2år bedöms nivådiagnostiken som oklar och behandling sker alltid med läkemedel och behandlingstid som vid pyelonefrit.

Cystit (barn >2 år): Nitrofurantoin 1,5 mg/kg/dos x2 (ges inte till barn < 1 mån.), Pivmecillinam (barn >5 år, 200mg x3) alt. Cefadroxil 12,5 mg/kg/dos x2. 5 dagars behandlingstid.

Efter odlingssvar ev. byte efter resistensmönster till trimetoprim 3mg/kg/dos x2, amoxicillin 25mg/kg/dos x3, pivmecillinam 200mgx3 (från 5 års ålder).

Pyelonefrit eller oklar nivå (barn <2 år) behandlas under 10 dagar med ceftibuten 9mg/kg x1 (finns nu bara på licens). Byte till trimetoprim-sulfametoxazol efter odlingssvar (20% av E coli resistenta). Ges ej vid ikterus.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis