NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn. Febril UVI hos barn.

ICD-10: N30.0, N10.9

Orsak

80-90% E.coli. Andra patogener klebsiella, proteus, staph. saprofyticus, enterokocker.

Symtom

Kan hos små barn vara ospecifika, långdragen ikterus, matleda, kräkningar, dålig viktuppgång, gnällighet, feber/allmänpåverkan. Obs: sepsis kan uppkomma snabbt. Små barn kan ha hög feber som enda symtom vid pyelonefrit. Viktigt att utesluta vid oklar feber.

Barn > 2–3 år har vid cystit sveda vid miktion och trängningar. Ibland enbart inkontinens/enures. Buksmärta. Vid pyelonefrit ofta feber (temp över 38,5), allmänpåverkan, kräkningar, buksmärtor. Ev. flanksmärtor.

Utredning

Temp. Vikt. Allmäntillstånd. Tecken till annat infektionsfokus. Bukpalp, inspektion av yttre genitalia och ryggslut.

CRP, stiger vid pyelonefrit (> 20), men kan vara lågt tidigt i förloppet. CRP >70 leder till mer utvidgad utredning av förstagångspyelonefrit hos barn < 2 år.

Urinodling. Ta alltid urinodling före antibiotikainsättning. Viktigt att försäkra sig om ett så rent urinprov som möjligt vid odling för att undvika onödig och omfattande vidareutredning.

I första hand blåspunktion på barn < 1 år. I övrigt mittstråleprov; gärna två tagna vid olika urineringstillfällen. Tvätta och trycktorka genitalia före provtagning.

Vårdnivå:

Barn under två år remitteras alltid till barnläkare för behandling och utredning.

Barn över två år remitteras till barnläkare vid första recidivcystiten hos pojkar, 3e recidivcystiten hos flickor.

Pyelonefrit hos barn <15 år remitteras till barnläkare för behandling och utredning.

Pyelonefrit i åldern 15-18 år där det inte är aktuellt med inneliggande vård kan behandlas via vårdcentral. Kontrollera resistensbestämning och kliniskt behandlingssvar inom två dygn. Remiss till barnläkare för uppföljning.

Behandling

För barn <2år bedöms nivådiagnostiken som oklar och behandling sker alltid med läkemedel och behandlingstid som vid pyelonefrit.

Cystit (barn >2 år): Nitrofurantoin 1,5 mg/kg/dos x2 (ges inte till barn < 1 mån.), Pivmecillinam (barn >5 år, 200mg x3) alt. Cefadroxil 12,5 mg/kg/dos x2. 5 dagars behandlingstid.

Efter odlingssvar ev. byte efter resistensmönster till trimetoprim 3mg/kg/dos x2, amoxicillin 25mg/kg/dos x3, pivmecillinam 200mgx3 (från 5 års ålder).

Pyelonefrit eller oklar nivå (barn <2 år) behandlas under 10 dagar med ceftibuten 9mg/kg x1 (finns nu bara på licens). Byte till trimetoprim-sulfametoxazol efter odlingssvar (20% av E coli resistenta). Ges ej vid ikterus.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer