Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn

ICD-10: N30

Orsak

Bakterier i 80-90 % av fallen är det E.coli, annars klebsiella, proteus, staph. saprofyticus, enterokocker.

 

Symtom

Kan hos små barn vara ospecifika med feber och nedsatt allmäntillstånd. Cystit: Låggradig feber, magsmärta, ev. dålig viktuppgång, sveda vid vattenkastning, nytillkommen enures. Pyelonefrit: Temp över 38,5, kräkningar, allmänpåverkan, ev. flank-/ ryggsmärtor.

 

Status

Som ovan.

 

Differentialdiagnos: Balanit, uretrit, leukocyturi av annan infektion.

 

Utredning

Urinprov med urinodling. Blåspunktion om möjligt på alla barn under 1 års ålder, blöj resp. påsprov innebär stor risk att provet förorenas. Större barn mittstråleprov. CRP: CRP < 30 vid cystit, > 30 vid pyelonefrit. Kontroll längd/ viktkurva på de mindre barnen.

Behandling

Cystit: Trimetoprim (3mg/kgx2- 5dgr), Nitrofurantoin (1,5mg/kgx2- 5 dagar), pivmecillinam (>5 år, 200mg x 3 i 5 dagar).

Pyelonefrit: Trimetoprimsulfa eller cefalosporin i 10 dagar. Alla skall utredas av barnläkare. Alla barn med UVI skall kontrollodlas efter behandling.

Uppföljning: Barn under två års ålder med låg UVI remitteras alltid till barnläkare för utredning beträffande ev. reflux eller missbildning. Flickor över 2 år utreds efter 3:e cystiten, pojkar efter 1:a cystiten, alla med pyelonefrit utreds.

 

Aktuella Mediciner

Cefalosporin: Mixt Cedax.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: Mixt Trimetoprim.

Trimetoprim + sulfametoxazol: Mixt/T Bactrim. Mixt/T Eusaprim.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!