Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat

ICD-10: B02

Symtom

Initialt i regel förkänningar inom trigeminusinnerverat område med enbart smärta. Vid utslag kring näsan och ögonen risk för ögonengagemang med konjunktivit eller keratit.

 

Status

Som ovan med grupperade blåsor inom nervsegmentet.

Behandling

Peroral (insätts inom 3 dygn efter första blåsan) behandling med aciklovir eller valaciklovir. Antiviral terapi minskar risken för uppkomsten av senare postherpetisk smärta. Om ögonengagemang remiss till ögonläkare för bedömning och lokalbehandling med aciklovir ögonsalva. Ofta ges profylaktisk behandling med fusidinsyra eller kloramfenikolsalva. Smärtstillande kan behövas. Amitriptylin och gabapentin används vid postherpetisk smärta men har ingen plats i det akuta läget. Vid sekundärinfektion antibiotika.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika lokalt

Fusidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin.

Antiviral behandling

Aciklovir: T. Aciklovir, Ögonsalva Geavir, Mixt/T/Ögonsalva Zovirax.

Valaciklovir: T Valaciklovir, T Valtrex.

Smärtstillande

Paracetamol: T Alvedon. Panodil.

Paracetamol-kodein: T Citodon.T Panocod.

Tramadol: T. Tramadol.

För dig som patient
Läs mer om Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!