Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Endokrina sjukdomar > Homocystein. Hyperhomocysteinemi.

Homocystein. Hyperhomocysteinemi.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnittet Vitamin B12- brist

Definition

Övre gränser för P- homocystein: Gravida <10, Barn (under 15 år) <10, Vuxna (15- 65 år) < 15, Äldre (>65 år) < 20 mikromol/l. Homocystein är ett avgörande protein i cellernas (bl. a hjärnans) fundamentala metyleringsprocesser.

Orsak

Vanligaste orsaken till förhöjt homocystein är funktionell vitaminbrist (folsyra och/eller B-12 och/eller B6). Detta oftast till följd av malnutrition eller malabsorbtion. Förhöjda värden även vid njursvikt, vid inverkan av läkemedel (ex syrasekretionshämmare, metformin, antiepileptika, statiner), vid malignitet, psoriasis, hypotyreos, vid låga Zn- resp. Mg- nivåer. Höjda nivåer kan även bero på livsstilsfaktorer som dålig kost (fet mat, brist på fisk och grönsaker, mycket kaffe/the), alkohol, stress, rökning. Höjda värden vanligt hos äldre. Ärftliga faktorer kan ge mycket höga nivåer hos barn.

Symtom

Höjt homocystein pga vitamin B12- brist ger trötthet, dåligt minne, dålig balans/yrsel, polyneuropati m fl symtom (se avsnittet Vitamin B12 brist). Höjt homocystein pga folsyrabrist kan ge trötthet, neurasteni. Förhöjda homocysteinnivåer associerade med höjd risk för stroke (predicerar bättre än S-kolesterol), kardiovaskulär sjukdom/arteriosklerosutveckling (oberoende riskmarkör med samma styrka som S-kolesterol), hjärtsvikt, cerebral påverkan (Alzheimerdemens, cerebral atrofi, kognitiv svikt), depression, migrän, Mb Parkinson, osteoporos. Association till ökad sjuklighet finns vid nivåer > 7,5. Hyperhomocysteinemi är celltoxiskt! Homocysteinuri pga höjda homocysteinhalter ger verifierat mental retardation, ses som sällsynt sjukdom hos unga.

Utredning

P- homocystein (provet måste kylas direkt). Vid höjda nivåer tas S-B12 (är ett opålitligt prov men > 250 innebär oftast tillräckliga vitamin B12- nivåer), P- Folat mer tillförlitligt; ”långtidsfolat”), S-Krea. Ev MMA (är det mest specifika provet för B12- brist).

Höjda nivåer av homocystein resp. MMA > 2 x normalvärdena talar för brist på vitamin B12.

 

Behandling

Det är okänt om reglering av homocysteinnivåerna påverkar sjukligheten- detta bortsett fallet vid verifierad vitaminbrist. Finns inte visat samband mellan sänkning av homocysteinnivåer och mindre risk för kardiovaskulära händelser- tvärtom finns visat att B12- och folattillskott ej påverkar kardiovaskulära sjukligheten, om ej brist. Är hyperhomocysteinemi i övriga fall en orsak till sjuklighet? En konsekvens av denna? eller båda? Vid vitamin brist substitueras bristen, kan inte analysera B6. Vid folatbrist ges folsyra 1 mg 2 x 2-3 under 2 veckor, därefter räcker det i regel med 1 tablett dagligen. I övriga fall genomgång av livsstilsfaktorer. Uppföljning. Profylax med vitamin B12/B6/folsyra övervägs till riskgrupper omnämnda i avsnittet ”Vitamin B12 brist”.

Aktuella Mediciner

Folsyra: T Folacin.

Vitamin B12, B6, folsyra: T TrioBe. Vid profylax.

Vitamin B12: Inj/T Behepan.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ