Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Anafylaktisk reaktion. Chock.

ICD-10: T78

Definition

Akut insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem, vilket ger ett livshotande tillstånd som inkluderar respiratorisk och/eller kardiovaskulär påverkan.

Orsaker

Anafylaktisk reaktion orsakas vanligen av födoämnen, läkemedel och getingstick. Men kan också provoceras fram i samband med kyla och/ eller ansträngning ff.a. om pågående infektion. Ibland okänd orsak.

Anamnes på tidigare anafylaxi, hjärtkärlsjukdom hos vuxna liksom underbehandlad astma gör att en anafylaktisk reaktion medför ytterligare ökad risk. Pågående behandling med β- blockerare kan försämra läget i en anafylaxi.

Symtom: Vid anafylaxi visar sig symtomen ff.a i huden, luftvägarna, mag-tarm kanalen och i cirkulatoriska systemet.

Ju snabbare symtomen uppkommer desto större är risken för svår eller livshotande reaktion.

Initialt en stigande inre oro, obehagskänsla, diffus klåda i handflator/ fotsulor, stickningar i mun, klump i halsen. Kan progrediera vidare till urtikaria, angioödem, läppsvullnad, ofta buksmärta, tilltagande bronkobstruktion, takykardi, illamående, svimningskänsla, urin/ faecesinkontinens. Andningsproblematik p.g.a. larynxsvullnad, astmaanfall och risk för cirkulatorisk chock.

Status

Klinisk diagnos enligt ovan.

Differentialdiagnos

Generaliserad urtikaria, angioödem utan respiratorisk eller kardiovaskulär påverkan.”Oral allergy syndrome”, vasovagala reaktioner (med låg puls), chock av annan genes, panikattack, aspiration av föda, hypoglykemi, hjärtinfarkt eller arytmi.

Behandling

Patienten sittande i lugn och ro, om cirkulatoriskt påverkad – liggande med höjd fotända.

Syrgas. Fri venväg.

Adrenalin injektion 0,5-0,8 ml i.m. (vuxen). Kan upprepas efter några minuter. Om starkt påverkad patient ge långsamt 0,3-0,5 mg i.v. (spädning med NaCl till koncentration 0,1mg/ml).

Antihistamin Tavegyl 1mg/ml 2 ml i.v sic.

Kortison inj. Betapred 4mg/ml i.v alt Solu-Cortef 100-200 mg i.v.

Inhalation salbutamol eller terbutalin Bricanyl.

Följ puls/bltr och pulsoximeter

Tidig tillförsel av adrenalin är viktigast, kan återupprepas var 10:e minut efter klinisk bild. Antihistamin och kortison har inte sin verkan förrän efter ca 1-2 timmar.

En behandling enligt ovan innebär inläggning.

Adrenalinpennor (Anapen/EpiPen/Jext), kortison och antihistamin förskrivs till alla patienter som drabbats av anafylaktisk reaktion. Glöm inte att instruera om handhavandet!

Misstanke om uppseglande anafylaxi behandlas som anafylaxi, enligt ovan. Allergisk stark reaktion med oro för försämring kan behandlas enligt nedan:

Antihistamin i form av Aerius, Loratadin eller Tavegyl.

Patienten sittande i lugn och ro.

Fri venväg.

Beredskap att ge syrgas, adrenalin, cortison – som ligger framme.

Betapred upplöst i vatten 10 st, till barn <6år 6 st. Alt injektionsform.

Förbered inhalation av betastimulerare.

 

Aktuella Mediciner

Adrenalin: Inj Adrenalin 1 mg/ ml, Inj Anapen 0,3 mg, Anapen Junior 0,15 mg, Inj EpiPen 0,3 mg, Inj EpiPen junior 0,15 mg, Inj Jext 0,15 alt 0,30mg.

Antihistamin

Desloratadin: Mixt/T Aerius. T Desloratadin

Klemastin: Inj/Mixt/T Tavegyl.

Loratadin: Sirap/T Clarityn. T Loratadin, från 30 kg.

Betastimulerare

Salbutamol: Inh/Spray Airomir Inh Buventol. Inh Ventilasin. Inh Ventolin.

Terbutalin: Inh Bricanyl.

Steroid

Betametason: Inj/T Betapred.

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK