NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Borreliainfektion. Lymés sjukdom

ICD-10: A69

Erythema migrans. Erythema chronicum migrans.

Orsak

Spiroketinfektion överförd till människa från fästing. Desto längre tid fästingen bitit sig fast ju högre risk för smitta. Förekommer idag över hela landet, framför allt söder om Dalälven samt Norrlands kust. Primära infektioner debuterar i regel april till november.

 

Symtom

Ett erytem som i regel är asymtomatiskt, men kan också uppvisa hyperestesier och parestesier inom området. Allmänsymtom som trötthet, huvudvärk, muskelvärk, feber förekommer, f.r.a. vid multipla erytem.

 

Status

Sakta växande erytem som i regel uppkommer 1-4 veckor efter fästingbett (inkubationstiden beskrivet från 1-90 dagar) – alla har inte uppmärksammat fästingen. Ett erytem större än en 5 cm i diameter tolkas som borreliainfektion och behandlas.

 

Differentialdiagnos

Bettreaktion, kontaktallergi, svampinfektion, erysipelas samt granuloma annulare.

 

Utredning

Klinisk diagnos där serologin är osäker.

 

Behandling

För vuxen: PcV 1 g x 3 i 10 dagar. Vid graviditet eller över 90 kg ges dubbel dos. Vid pc-allergi, ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar, alternativt azitromycin i 5 dgr (500 mg dag 1 sedan 250 mg dag 2-5). Vid multipla erytem eller feberreaktion ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar. Till gravida ceftriaxon iv.

För barn: PcV 25 mg/kg x 3 i 10 dagar, vid pc allergi: azitromycin 10mg/kg dag1 sedan 5 mg/kg dag 2-5.

Vid multipla erytem eller feberreakion ges Amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar. Vid pc-allergi azitromycin (10 mg/kg x1 dag 1 sedan 5 mg/kg x 1 dag 2-5) eller om över 8 år doxycyklin (4 mg/kg x 1) i 14 dagar.

Ingen indikation att antibiotikabehandla eller att kontrollera serologi vid ett asymtomatiskt fästingbett, – är få som får smittan i sig trots bett.

Erytemet avklingar på 5-7 dagars behandling, om inte-fel diagnos? Någon immunitet fåsinte. Vaccin mot borrelia finns ej.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Mixt /T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Azitromycin: Mixt/T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Penicillin-V: Dr/Mixt/ T Kåvepenin.

 

Neuroborrelios.

Orsak

Smitta av borreliabakterien till nervsystemet som nås inom 1-2 veckor. Innan kliniska symtom går det i regel 1-3 månader, behöver ej föregås av erythema migrans (ca 50 % av fallen).

Symtom

Två huvudformer: Meningit- resp. radikulitsymtom.

Meningitsymtom: Ofta subakuta, lindrigare än virala meningiter, långdragna., intermittent huvudvärk, trötthet, subfebrilitet, illamående och ibland kräkningar. Försämrad intellektuell prestationsförmåga, nedstämdhet, depressiva besvär.

Radikulitsymtom: Framför allt smärta men också sensoriska och/eller motoriska bortfall. Alla segment kan drabbas, vanligaste lokalisation är facialisnerven (jämför Bells pares). Typiskt för smärta orsakad av neuroborrelios är att den är värst nattetid och att vanliga analgetika inte hjälper. Beskrivs som brännande, med lokal hyperestesi. Ofta migrerande. Neuroborrelios kan ta sig närmast vilka uttryck som helst, beroende på var i nervsystemet infektionen sitter.

Bannwarths syndrom innebär en meningo- polyradikuloneuropati.

Utredning

Remiss för lumbalpunktion som bör utföras tidigt vid misstanke om neuroborrelios. Intratekal antikroppsproduktion påvisbar efter ca. 2 veckor. Serumprov kan ta 8 veckor att påvisa positivt fynd. I likvor höjt antal mononukleära celler.

Differentialdiagnoser

Serös meningit, hjärntumör, lumbago ischias, cervikal rizopati, kardiella besvär, herpes zoster, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, B12-brist, hypotyreos, diabetes, depression.

Behandling

Efter lumbalpunktion: Peroralt doxycyklin i 2 veckor i dosen 100 mg x 2 i 14 dgr, barn > 8 år doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dgr. Yngre barn och gravida ceftriaxon iv. Terapisvikt relativt sällsynt vid tidig behandling. PcV är otillräckligt- dålig penetration genom blodhjärnbarriär.

Radikulitsmärta brukar svara inom 1 vecka vid tidigt insatt behandling. Regress av övriga symtom kan ta månader. Långdragen trötthet i efterförloppet vanligt. Om långvarig infektion större risk för kvarvarande restsymtom. Vid misstänkt terapisvikt alltid lumbalpunktion. Inga vetenskapliga belägg för att långvariga antibiotikakurer hjälper.

Aktuella Mediciner

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer