Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Borreliainfektion. Lymés sjukdom

ICD-10: A69

Erythema migrans. Erythema chronicum migrans.

Orsak: Spiroketinfektion överförd till människa från fästing. Desto längre tid fästingen bitit sig fast ju högre risk för smitta. Förekommer idag över hela landet, framför allt söder om Dalälven samt Norrlands kust. Primära infektioner debuterar i regel april till november.

 

Symtom

Ett erytem som i regel är asymtomatiskt, men kan också uppvisa hyperestesier och parestesier inom området. Allmänsymtom som trötthet, huvudvärk, muskelvärk, feber förekommer, ff.a. vid multipla erytem.

 

Status

Sakta växande erytem som i regel uppkommer 1-4 veckor efter fästingbett (inkubationstiden beskrivet från 1-90 dagar) – alla har inte uppmärksammat fästingen! Ett erytem större än en 5-krona efter 10 dagar tolkas som borreliainfektion och behandlas.

 

Differentialdiagnos

Bettreaktion, kontaktallergi, svampinfektion, erysipelas samt granuloma annulare.

 

Utredning

Klinisk diagnos där serologin är osäker.

 

Behandling

PcV, 1 g x 3 i 10 dagar. Vid graviditet eller över 90 kg ges dubbel dos. Vid pc-allergi eller multipla erytem, eventuellt med feberreaktion, ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar, alternativt azitromycin i 5 dgr (500 mg dag 1 sedan 250 mg dag 2-5). Till gravida ceftriaxon i.v.

För barn: PcV 25 mg/kg x 3 i 10 dagar, alternativt Amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar.

Vid pc-allergi azitromycin (10 mg/kg x1 dag 1 sedan 5 mg/kg x 1 dag 2-5) eller om över 8 år doxycyklin (4 mg/kg x 1).

Ingen indikation att antibiotikabehandla eller att kontrollera serologi vid ett asymtomatiskt fästingbett, – är få som får smittan i sig trots bett.

Erytemet avklingar på 5-7 dagar om inte- fel diagnos? Någon immunitet fås ej. Vaccin mot borrelia finns ej.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Azitromycin: Mixt/T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Penicillin-V: Drp/Mixt/ T Kåvepenin.

Neuroborrelios.

Orsak: Smitta av borreliabakterien till nervsystemet som nås inom 1-2 veckor. Innan kliniska symtom går det i regel 1-3 månader, behöver ej föregås av erythema migrans (ca 50 % av fallen).

Symtom: Två huvudformer: Meningit- resp. radikulitsymtom.

Meningitsymtom: Ofta subakuta, lindrigare än virala meningiter, långdragna., intermittent huvudvärk, trötthet, subfebrilitet, illamående och ibland kräkningar. Försämrad intellektuell prestationsförmåga, nedstämdhet, depressiva besvär.

Radikulitsymtom: Framför allt smärta men också sensoriska och/eller motoriska bortfall. Alla segment kan drabbas, vanligaste lokalisation är facialisnerven (jämför Bells pares). Typiskt för smärta orsakad av neuroborrelios är att den är värst nattetid och att vanliga analgetika ej hjälper. Beskrivs som brännande, ofta med lokal hyperestesi. Ofta migrerande. Neuroborrelios kan ta sig närmast vilka uttryck som helst, beroende på var i nervsystemet infektionen sitter

Bannwarths syndrom innebär en meningo- polyradikuloneuropati.

Utredning: Remiss för lumbalpunktion som bör utföras tidigt vid misstanke om neuroborrelios. Intratekal antikroppsproduktion påvisbar efter ca 2 veckor. Serumprov kan ta 8 veckor att påvisa positivt fynd. I likvor höjt antal mononukleära celler.

Differentialdiagnoser: Serös meningit, hjärntumör, lumbago ischias, cervikal rizopati, kardiella besvär, herpes zoster, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, B12-brist, hypotyreos, diabetes, depression.

Behandling: Efter lumbalpunktion: Peroralt doxycyklin i 2 veckor i dosen 200 mg x 1 i 14 dgr, barn > 8 år doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dgr. Yngre barn och gravida ceftriaxon i.v. Terapisvikt relativt sällsynt vid tidig behandling. PcV är otillräckligt- dålig penetration genom blodhjärnbarriär.

Radikulitsmärta brukar svara inom 1 vecka vid tidigt insatt behandling. Regress av övriga symtom kan ta månader. Långdragen trötthet i efterförloppet vanligt. Om långvarig infektion större risk för kvarvarande restsymtom. Vid misstänkt terapisvikt alltid lumbalpunktion. Inga vetenskapliga belägg för att långvariga antibiotikakurer hjälper.

Aktuella Mediciner

Doxycyklin: T Doxyferm.

För dig som patient
Läs mer om Borreliainfektion. Lymés sjukdom på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!