Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.

ICD-10: A69

Se även avsnittet Borrelia i kap. Neurologiska sjukdomar.

Orsak

Fästingar kan via bett överföra en spiroket (Borrelia burgdorferi). Det finns många olika typer av spiroketer.

Symtom

Långsamt tilltagande, ringformad migrerande rodnad i huden, börjar som en liten fläck och breder långsamt ut sig över veckor till månader. I typfallet helt slät med eller utan central uppklarning, ingen fjällning. Minst 5 cm. Tiden från bett till rodnad 1–4 veckor. Ibland bettmärke centralt. Ofta lätt klåda. Multipla erythema migrans p.g.a. hematogen spridning. Vid multipla erytem förekommer ofta allmänsymtom som lätt feber, huvud-muskelvärk.
I vissa fall senmanifestation med långsamt progredierande, ställvisa förändringar med atrofisk hud; Akrodermatit (se specifikt avsnitt).

Differentialdiagnoser: Bettreaktion (brukar försvinna efter 1 vecka). Erythema multiforme. Erysipelas. Granuloma annulare (har upphöjd kant). Tinea (har epidermalt engagemang med fjällning, vätskande, blåsor).

Utredning

Anamnes: Fästing? Friluftsliv? Symtomen typiska. Klinisk diagnos. Serologi saknar i praktiken värde vid erythema migrans; i tidiga fall är Borreliaantikroppar ej påvisbara – ej heller vid lindriga infektioner. 50 % av pat. med EM visar utslag på serologin.

Behandling

Fästingborttagande. Dras ut med pincett eller apotekets fästingborttagare. Greppa långt fram – undvik om möjligt bakkroppen. Ingen förpreparering med smör eller dylikt. Fästingen lossas genom att dra den rakt upp. Kvarvarande fästingdelar ökar inte infektionsrisken. Ingen indikation att behandla med pc eller att kontrollera serologi p.g.a. ett asymtomatiskt fästingbett.

Mediciner: Vuxna ges vid solitärt huderytem PcV, 1g x 3 i 10 dagar (om vikt över 90 kg eller vid graviditet ges 2 g x3). Vid pc-allergi ges doxycyklin 100 mg x 2 under 10 dagar (ej till gravid sista två trimestrar) eller azitromycin i 5 dagar (500 mg dag 1 – sedan 250 mg dag 2–5; ej till gravid under första trimester). Vid samtidig feber eller multipla erythem ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar (vid graviditet under sista två trimestrar ceftriaxon 2 g iv).

Barn behandlas vid solitärt erytem med PcV: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid multipla erytem eller med samtidig feber ges till barn under 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar. Barn över 8 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Vid pc-allergi ges azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, sedan 5 mg/kg x 1 dag 2–5.

Erytemet avklingar på 5–7 dagar. Initialt under första dygnen efter behandling kan det bli intensivare. Ingen uppföljning behövs. Erythema migrans kan självläka, men riskerar att ge vidare infektioner (se avsnittet Borrelia i neurologikapitlet). Om erytemet ej avklingar på 5–7 dagar är det troligen felaktig diagnos.

Vaccin finns ej. Drabbade får ej immunitet. Vanliga myggmedel skyddar i viss mån mot bett.

Egenvård: Fästingbett. Första åtgärd är naturligtvis att ta bort fästingen, med pincett eller apotekets fästingborttagare. Man skall inte smörja in med smör eller liknande och det spelar ingen roll åt vilket håll man vrider för att få loss insektens huvud med mundelarna inborrade i huden.

Risken för erythema chronicum migrans ökar inte om delar av fästingen skulle bli kvar, däremot kan en lokal inflammation/infektion uppstå.

Fördjupning

Läkemedelsverkets hemsida, Behandlingsrekommendationer Borrelia 2009, www.lakemedelsverket.se

Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Laboratoriediagnostik av borreliainfektion, 2013. Smittskyddsinstitutet.

Aktuella Mediciner

Azitromax: Oral susp/T Azitromax.

Cefrtriaxon: Inj. Ceftriaxon. Inj. Rocephalin.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

PcV: Oral susp/T Kåvepenin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis