Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.

ICD-10: A69

Se även avsnittet Borrelia i kap Neurologiska sjukdomar.

Orsak

Fästingar (kvalster) kan via bett överföra en spiroket (Borrelia burgdorferi). Det finns många olika typer av spiroketer.

Symtom

Långsamt tilltagande, ringformad migrerande rodnad i huden, börjar som en liten fläck och breder långsamt ut sig över veckor till månader. I typfallet helt slät med eller utan central uppklarning, ingen fjällning. Tiden från bett till rodnad 1-4 veckor. Ibland bettmärke centralt. Ofta lätt klåda. Multipla erythema migrans pga hematogen spridning. Vid multipla erytem förekommer ofta allmänsymtom som lätt feber, huvud- muskelvärk.

I vissa fall senmanifestation med långsamt progredierande, ställvisa förändringar med atrofisk hud; Acrodermatitis chronica atrophicans (se detta avsnitt).

Differentialdiagnoser: Bettreaktion (brukar försvinna efter 1 vecka). Erythema multiforme. Erysipelas. Granuloma annulare (har upphöjd kant). Tinea (har epidermalt engagemang med fjällning, vätskande, blåsor)

Utredning

Anamnes: Fästing? Friluftsliv? Symtomen typiska. Serologi saknar i praktiken värde vid erythema migrans; i tidiga fall är Borreliaantikroppar ej påvisbara – ej heller vid lindriga infektioner. 50% av pat med EM visar utslag på serologin.

Behandling

Fästingborttagande. Dras ut med pincett eller apotekets fästingborttagare. Greppa långt fram – undvik om möjligt bakkroppen. Ingen förpreparering med smör eller dylikt. Fästingen lossas genom att dra den rakt upp. Kvarvarande fästingdelar ökar inte infektionsrisken. Ingen indikation att behandla med pc eller att kontrollera serologi pga ett asymtomatiskt fästingbett.

Mediciner: Vuxna ges vid solitärt huderytem PcV, 1g x 3 i 10 dagar (om vikt över 90 kg eller vid graviditet ges 2 g x3). Vid pc-allergi ges doxycyklin 100 mg x 2 under 10 dagar (ej till gravid sista två trimestrar) eller azitromycin i 5 dagar (500 mg dag 1- sedan 250 mg dag 2 – 5; ej till gravid under första trimester). Vid samtidig feber eller multipla erythem ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar (vid graviditet under sista två trimestrar ceftriaxon 2 g iv).

Barn behandlas vid solitärt erytem med PcV: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid multipla erytem eller med samtidig feber ges till barn under 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar. Barn över 8 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Vid pc-allergi ges till barn under 8 år azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, sedan 5 mg/kg x 1 dag 2 – 5.

Erytemet avklingar på 5-7 dagar. Initialt under första dygnen efter behandling kan det bli intensivare. Ingen uppföljning behövs. Erythema migrans kan självläka, men riskerar att ge vidare infektioner (se avsnittet Borrelia i neurologikapitlet). Om erytemet ej avklingar på 5-7 dagar är det troligen felaktig diagnos.

Vaccin finns ej. Drabbade får ej immunitet. Vanliga myggmedel skyddar i viss mån mot bett.

Egenvård: Fästingbett. Första åtgärd är naturligtvis att ta bort fästingen, med pincett eller apotekets fästingborttagare. Man skall inte smörja in med smör eller liknande och det spelar ingen roll åt vilket håll man vrider för att få loss insektens huvud med mundelarna inborrade i huden.

Risken för erythema chronicum migrans ökar inte om delar av fästingen skulle bli kvar, däremot kan en lokal inflammation/infektion uppstå.

Aktuella mediciner

Azitromax: Oral susp/T Azitromax.

Cefrtriaxon: Inj Ceftriaxon. Inj Rocephalin.

Doxycyklin: T Doxyferm.

PcV: Oral susp/T Kåvepenin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!