Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Dödsorsaksintyg


SoSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Blankett för dödsorsaks-intyg, SoSB 76016.

Se även avsnitten Dödsfall och Obduktion.

Läkare som vårdat den avlidne för sjukdom eller det tillstånd som lett till dödsfallet är skyldig att utfärda dödsorsaksintyg. Läkaren skall också ta ställning till om klinisk obduktion behöver ske. Intyget skall komma till Dödsorsaksregistret på Socialstyrelsen inom tre veckor efter dödsfallet. Det är viktigt att det finns lokala rutiner för dödsfall som sker i hemmet. Framför allt när det gäller palliativ vård där ofta kommunal hemsjukvård, primärvård och länssjukvård är delaktiga. Efter en rättsmedicinsk undersökning svarar rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyg utfärdas och insänds.

Dödsorsakintyget fylls i med kända uppgifter av den avlidne, dödsdatum och –plats och de diagnoser som misstänks ha förorsakat dödsfallet och de som ha haft mest betydelse för dödsfallet. De uppgifterna som saknas ifylls med “okänt”.  Socialstyrelsen kan begära komplettering vid behov.

Dessa uppgifter används för den officiella statistiken om dödsorsaker och dödlighet i Sverige och dessa uppgifter har ett omfattande sekretesskydd. De kan ev används för forskning efter godkänd etikprövning och sekretessprövning.

Nyfödda och dödfödda

För nyfödda och dödfödda som avlidit i nära anslutning till födelsen bör födelseanmälan och dödsbeviset sändas till skattekontoret samtidigt. Om foster har avlidit innan vecka 28 av graviditet bör inte utfärdas dödsbevis eller dödsorsaksintyg. Vid osäker graviditetslängd anmälning för en dödfödd med kroppslängd >35cm.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: