Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Obduktion


Lag (1995:832) om obduktion m.m.

SoSFS 1996:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner m.m.

Se även avsnitten Dödsbevis, Dödsfall, Dödsorsaksintyg.

Lagen i översiktlig sammanfattning:

En klinisk obduktion får utföras om obduktionen behövs för att
1. fastställa dödsorsaken,
2. vinna viktig kunskap om sjukdom som den avlidne haft eller om verkan av behandling som den avlidne gått igenom, eller
3. undersöka förekomsten av skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp.

En obduktion får utföras om det stämmer överens med den avlidnes inställning till sådan åtgärd. Ifall dennes inställning är oklar får det göras på ovanstående indikationer om en nära anhörig inte motsätter sig det. Nära anhörig ska ges skälig tid att uttala sig. Om nära anhörig i dessa fall saknas får obduktion endast utföras om det finns särskilda skäl.

Beslut om klinisk obduktion får endast fattas och utföras av läkare.

Klinisk obduktion eller annat ingrepp får inte göras om det kan föreligga skäl för rättsmedicinsk underökning vars resultat kan äventyras av ingreppet. Rättsmedicinsk obduktion begärs av polis (domstol, åklagare), ej av läkare.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: