Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Dödsbevis

Begravningsförordningen BF 1990:1147.

Begravningslagen BL 1990:1144.

SoSFS 1996:29 SoS föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

SoSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.;

SoSFS 1997:26 Rättsmedicinska undersökningar av avlidna.

SoSFS 1996:28 Kliniska obduktioner.

Blankett för dödsbevis, SoSB 76026.

Se även avsnitten Dödsfall och Obduktion.

Den läkare som konstaterat ett dödsfall är ansvarig för att ett dödsbevis skrivs och skickas in till skattemyndighet senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterats. Den läkare som konstaterat dödsfall skall ta ställning till om noggrann yttre undersökning av den döda kroppen behöver utföras. Detta är inte nödvändigt om det står klart att rättsmedicinsk undersökning kommer att följa eller att den avlidne nyligen undersökts och att det handlat om ett förväntat dödsfall. I samband med konstaterandet (kan vid förväntade dödsfall göras av sjuksköterska) skall märkning med identitetsband ske. (SoSFS 1989:1 angående förväxlingsrisk inom vården).

Varning! Vid borttagande av en defibrillator riskerar man att få en stöt om man klipper av elektroderna – ta kontakt med och remittera till patologavdelning för borttagande. Om inte borttagande är gjort och det sker explosion vid krematoriet kan det bli rättsliga konsekvenser för ett felaktigt ifyllt dödsbevis. Alla explosioner utreds. Uttagande av implantat är inte att jämställa med obduktion.

I samband med dödsbevis tas också ställning till om polis behöver underrättas.

Polis skall underrättas om:

  1. Dödsfallet orsakats av yttre påverkan, som skada, olycka, suicid med flera
  2. Dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.
  3. Oklart dödsfall där tidigare sjukdom och anamnes inte förklarar dödsfallet. Inkluderar också missbruk och långt framskriden förruttnelse.
  4. Den döde inte kunnat identifieras. Dödsbeviset lämnas då till polis med de uppgifter som läkaren känt till.
  5. Vid tveksamhet om polisanmälan skall göras, rådfråga polisen.

Polismyndighet (eller allmän åklagare, domstol) beslutar om rättsmedicinsk obduktion ska begäras. Beslutas det att någon rättsmedicinsk undersökning inte sker så är det åter den läkare som skrev dödsbeviset som har ansvaret för att ett dödsorsaksintyg utfärdas, antingen själv eller genom att förvissa sig om att annan läkare åtar sig detta (behandlande läkare eller via klinisk obduktion). Enligt kap 4 § 2 i begravningslagen är det inte tillåtet för läkare att utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg beträffande närstående. Läkare är enligt § 14 BF (begravningsförordningen) skyldig att lämna annan läkare uppgifter som kan behövas för att utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg. Den läkare som vårdat den avlidne för den sjukdom som ledde till döden är skyldig att utfärda dödsorsaksintyg- 16§ begravningsförordningen. Före transport till bårhus skall den avlidne ha försetts med identitetsband och ett ”bårhusmeddelande” där det uppges om närstående informerats, om implantat finns, ev. smittrisk, ev. poliskontakt, ansvarig läkare och om obduktion planeras.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis