Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit

ICD-10: H20

Orsak

Autoimun reaktion i irisvävnaden. Samband finns med inflammatorisk tarmsjukdom, Bechterew och psoriasisartrit.

 

Symtom

Nästan alltid ensidig. Smärta rodnad ljuskänslighet. Smärta vid sammandragning av pupillen.

 

Status

Perikorneal (ciliär) rodnad, ensidigt rött öga. Vid testning av ljusreflexen smärta i det engagerade ögat även vid testning av det friska ögat. Längre fram i förloppet om obehandlad kan pupillen ses oregelbunden och stel (sammanväxningar). Synnedsättning kan förekomma.

Behandling

Akut remiss till ögonläkare. Viktigt med tidig behandling för att undvika svår värk och komplikationer. Pupillen vidgas för att förhindra sammanväxningar (atropindroppar). Ögonläkaren behandlar med kortison/atropin. Har patient känd systemsjukdom med återkommande iriter kan behandlingen igångsättas i primärvården och följas upp av ögonläkare.

 

Aktuella Mediciner

Atropin: Ögondr Isopto-Atropin.

Dexamethason: Ögondr Isopto-Maxidex.

Prednisolon: Ögondr Ultracortenol.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!