Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Keratit. Hornhinneinflammation

Keratit. Hornhinneinflammation

ICD-10: H16

Definition: Avgränsad, unilateral infektion på kornean.

 

Orsak: Bakteriell där pneumokocker, stafylokocker och streptokocker misstänks. Vid kontaktlinsbärare pseudomonas. Virus – tänk först på herpes simplex. Svamp – misstänks hos kontaktlinsbärare och efter behandling av lokala steroider.

En skada på hornhinnan utgör risk för keratit- t.ex. främmande kropp, trauma, uttorkning, cilier växande inåt eller kontaktlinser. Olika systemsjukdomar som diabetes och reumatologiska sjukdomar innebär en ökad risk för keratit.

Symtom: Oftast ensidig rodnad, skav, värk i ögat, nedsatt syn och ökat tårflöde.

 

Status

Perikorneal kärlinjektion. Vid fluoresceinfärgning färgupptag – epiteldefekter – helst undersökning i mikroskop om tillgängligt. Vid herpesinfektion dendritliknande lesion med fluoresceinfärgning.

 

Differentialdiagnos: Främmande kropp, konjunktivit.

Behandling

Keratitmisstanke innebär en akut remiss till ögonklinik. Bakteriella keratiter kan ge synskadande fält, pseudomonas kan smälta ner kornea på cirka ett dygn. Kontaktlinspatient ges Ciloxan eller Oftaquixdroppar. Herpes simplex-keratiter behandlas peroralt och lokalt med valaciklovir eller aciklovirsalva.

 

Aktuella Mediciner

Aciklovir: T Aciklovir, Mixt/T/Ögonsalva Zovirax.

Ciprofloxacin: Ögondroppe/ ögonsalva Ciloxan.

Fucidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin.

Levofloxacin: Ögondroppe Oftaquix.

Valaciklovir: T Valaciclovir, T Valtrex.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ