Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Neuropsykiatriska tillstånd – Generellt

Kort Sammanfattning av avsnittet:

*ADHD/ADD: Funktionsstörning betr uppmärksamhet/koncentration, aktivitetsnivå, planeringsförmåga, impulsivitet. Endera ”stökiga” eller passiva.

Ev specifik farmaka via BUP/psykiater.

*Asperger/Autismspektrumstörning: Störningar i socialt samspel/att kunna knyta an till andra/verbal- och icke verbal kontakt. Ofta avvikande beteende. Begåvningen varierar från utvecklingsstörning till hög begåvning.

Specifika farmaka finns ej. I kommunikationen gäller tydlighet och att vara konkret.

Avgörande åtgärder för samtliga är tidig upptäckt, accepterande av barnets förutsättningar, anpassning av situationen till individens behov (skola, fritid, arbete) med stressreduktion, små grupper, översikt och struktur. Allt för att öka barnets funktionsnivå. Föräldra-anhörigutbildning. Utbildad skolpersonal.

Generellt: 

Se DSM-V för symtom. Avgörande är Korrekt diagnos, Tidig upptäckt, Acceptans och Anpassning. Arrangera livets krav och förutsättningar (arbete, bostad, utbildning, hobby etc) på en för barnet anpassad nivå och på sätt att barnet trivs och fungerar. Små klasser/grupper. Undvika orimliga krav, felaktigt bemötande och kontraproktiva medicineringar. Lättare fall bör kunna utredas och handläggas vidare av t ex skolläkare tillsammans med skolpsykolog och specialpedagog. Dessa kan identifiera och beskriva en problematik utan att det behöver sättas någon diagnos. Alla behöver ej diagnos, men det är i praktiken ofta avgörande att få hjälpåtgärder/assistent i skolan om diagnos finns (skollagen innehåller dock inget om att diagnos erfordras, endast att man skall ta hänsyn till barnens behov!). Svåra fall eller de som inte svarat på insatta åtgärder remitteras vidare till neuropsykiatrisk kompetens: Neuropsykiatriskt team, Barn- och ungdomshabilitering eller BUP.

ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopment clinical examinations) är en samlingsterm för tidigt debuterande tillstånd med beteendeproblem och/ eller kognitiva svårigheter. Detta oavsett diagnos eller diagnoser som efter utredning kan ställas. ADHD och autismspektrumstörning ingår.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!