Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Psykiatri / Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Allmänt
Annons:

Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Allmänt


Kort Sammanfattning av avsnittet:

* ADHD/ADD: Funktionsstörning gällande uppmärksamhet/koncentration, aktivitetsnivå, planeringsförmåga, impulsivitet. Ettdera utåtagerande beteende eller passiva.

Ev. specifika farmaka via BUP/psykiater.

* Autism: Störningar i socialt samspel med andra/verbal- och icke verbal kontakt samt svårigheter med att hantera förändringar. Ofta avvikande beteende med bl.a. stereotypier, tics. Begåvningen varierar från begåvningshandikapp till hög begåvning.

Specifika farmaka finns ej. I kommunikationen gäller tydlighet och att vara konkret.

Avgörande åtgärder för samtliga är tidig upptäckt, accepterande av barnets förutsättningar, anpassning av situationen till individens behov (skola, fritid, arbete) med stressreduktion, små grupper, översikt och struktur. Allt för att öka barnets funktionsnivå. Föräldra-anhörigutbildning. Utbildad skolpersonal.

Generellt: 

Se DSM-V för symtom. Avgörande är Korrekt diagnos, Tidig upptäckt, Acceptans och Anpassning. Arrangera livets krav och förutsättningar (arbete, bostad, utbildning, hobby etc.) på en för barnet anpassad nivå och på sätt att barnet trivs och fungerar. Små klasser/grupper. Undvika orimliga krav, felaktigt bemötande och missriktade medicineringar. Lättare fall bör kunna utredas och handläggas vidare av t ex skolläkare tillsammans med skolpsykolog och specialpedagog. Dessa kan identifiera och beskriva en problematik utan att det behöver sättas någon diagnos. Alla behöver ej diagnos, men det är i praktiken ofta avgörande att få hjälpåtgärder/assistent i skolan om diagnos finns (skollagen innehåller dock inget om att diagnos erfordras, endast att man skall ta hänsyn till barnens behov). Svåra fall eller de som inte svarat på insatta åtgärder remitteras vidare till neuropsykiatrisk kompetens: Neuropsykiatriskt team, Barn- och ungdomshabilitering eller BUP.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 2022:

Ge tidiga insatser och kontinuerligt stöd – vänta inte på diagnos med att individanpassa insatser.

ESSENCE 

(Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) är en samlingsterm för tidigt debuterande tillstånd med beteendeproblem och/ eller kognitiva svårigheter. Detta oavsett diagnos eller diagnoser som efter utredning kan ställas. ADHD och autismspektrumstörning ingår.

Fördjupning:

”ESSENCE …” Läkartidningen 2014;111

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: