NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Överdos paracetamol

Vanlig förgiftning, 50 % oavsiktliga p.g.a. överkonsumtion analgetika och okunskap om att flera medel innehåller paracetamol. I västvärlden vanligaste orsaken till leversvikt.

 

Symtom/status:

0–24 timmar efter intaget: buksmärtor, takykardi, illamående, kräkning, diarré.

Senare avklingande symtom, leverskada (med stegring av ASAT/ALAT), hög INR och laktas.

Differentialdiagnos: gastroenterit, pankreatit, hepatit, annan intoxikation.

Behandling

Vid misstanke sjukhusfall. S-paracetamol.  Acetylcystein (antidot) i.v., påbörjad inom 8–10 timmar efter intag ger skydd mot leverskada. Om patient kommer till vård kort efter tablettintag rekommenderas ventrikelsköljning och aktivt kol. Absorptionen av paracetamol sker snabbt.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer