Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation

Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation

ICD-10: K85

Definition

Inflammation i bukspottskörteln oavsett genes.

 

Orsak

Alkohol och gallvägssjukdom/gallsten vanligast. Andra orsaker är: Hypertriglyceridemi, hyperkalcemi, virus, vissa farmaka, trauma, tumör, postoperativt ERCP, idiopatisk. Ökad risk för pankreatit i samband med syrahämmande medicinering finns beskrivet.

 

Symtom

Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del ibland utstrålande mot ryggen, illamående, kräkningar, blekhet och kallsvett. Ömhet i epigastriet, senare defense.

 

Differentialdiagnoser

Pleurit, gallvägssjukdom, reflux, perforerat ulcus, ileus, peritonit, mesenterialkärlsocklusion, hjärtinfarkt, aortaaneurysm.

 

Utredning

Kliniken säger mer om allvarlighetsgraden än vad labproverna gör.

S-Amylas: (minst förhöjt x 3, med topp första dygnet), CRP.

Behandling

Remiss till kirurgakuten, där sker smärtstillning med opioider, parenteral tillförsel av vätska. Yngre patienter med gallutlöst lättare pankreatit kan genomgå laparoskopisk cholecystektomi. Vid cirkulationspåverkan krävs intensivvård p.g.a. organsvikt i ffa lungor, njurar, hjärta och hjärna. Vid svår akut pankreatit risk för nekroser i pankreas och utveckling av abscesser, pseudocystor och kronisk pankreatit.

 

Aktuella Mediciner

Opioidanalgetika: Inj. Ketogan Novum.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ