NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation.

ICD-10: K85

Definition

Akut inflammation i bukspottkörteln oavsett genes.

Orsak

Alkohol och gallvägssjukdom/gallsten vanligast. Andra orsaker är: hypertriglyceridemi, hyperkalcemi, virus, vissa farmaka, trauma, tumör, postoperativt ERCP, idiopatisk. Ökad risk för pankreatit i samband med syrahämmande medicinering finns beskrivet.

Symtom

Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del ibland utstrålande mot ryggen, illamående, kräkningar, allmänpåverkad.Ömhet i epigastriet, senare defense.

Differentialdiagnoser

Pleurit, gallvägssjukdom, gastroesofageal reflux, perforerat ulcus, ileus, peritonit av annan orsak, mesenterialkärlsocklusion, hjärtinfarkt, aortaaneurysm.

Utredning

Klinisk diagnos. Kliniken säger mer om allvarlighetsgraden än vad labproverna gör. Utredning görs på sjukhus. S-amylas (minst tre gånger förhöjt, diagnostiskt inom ett par timmar efter insjuknandet; storleksökningen speglar inte svårighetsgraden), CRP (når en topp först efter två dygn, följs för att följa förloppet), LPK, leverstatus, P-glukos, kreatinin, triglycerider, S-Ca och elektrolyter. Ultraljud (gallsten?), datortomografi eller MR om oklar diagnos. Eventuellt lungröntgen om patienten har andningssvårigheter (atelektaser, pneumoni, pleuravätska?).

Behandling

Remiss till kirurgakuten, där sker smärtstillning med opioider, parenteral tillförsel av vätska. Yngre patienter med gallutlöst lättare pankreatit kan genomgå laparoskopisk cholecystektomi. Vid cirkulationspåverkan krävs intensivvård p.g.a. organsvikt i f.r.a. lungor, njurar, hjärta och hjärna. Vid svår akut pankreatit risk för nekroser i pankreas och utveckling av abscesser, pseudocystor och kronisk pankreatit.

Aktuella Mediciner

Opioidanalgetika: Inj Ketogan Novum.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer