Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit

Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit

ICD-10: K83 (Gallsten K80.2 Gallkolik K80.2 Kolecystit K81.9 Kolangit 83.0)

Orsak

Riskfaktorer för stenbildning är kvinnligt kön (tidig debut), graviditet, övervikt, ålder, hereditet.

 

Symtom

Starka smärtor under höger arcus med utstrålning mot ryggen (Th5-6) med påverkad patient som har svårt att vara stilla i samband med attackerna. Ofta samtidiga kräkningar. Smärtorna utlöses ofta av fet mat, men även äpple, morot – individuellt. Man kan ha typiska koliksmärtor utan påvisbara gallstenar. Vissa fall av gallvägssjukdom uppvisar mer en dyspepsiliknande bild med illamående molvärk och spänningskänsla i buken.

Komplikationer till gallsten:

Akut kolecystit: Initialt symtom såsom gallkolik, efter hand molvärk under höger revbensbåge, palpömhet och feber.

Akut kolangit: Buksmärta, ikterus, frysningar/feber.

Pankreatit: Se separat avsnitt i detta kapitel.

Gallperitonit: Kemisk eller bakteriell vid perforation.

Gallstensileus. En gallsten perforerar inflammerad gallblåsa och intilliggande tarm så att stenen mekaniskt obstruerar i tarmen.

 

Differentialdiagnos

Dyspepsi, ulcus, IBS, gastroesofagal reflux, obstipation, pankreassjukdom, malignitet, Mb Crohn, njursten, pyelonefrit, basal pneumoni/pleurit, ischemisk hjärtsjukdom, ileus, mesenterialkärlsischemi, aortaaneurysm.

 

Utredning

Klinisk diagnos vid gallstensanfall. Efter stenanfall fortsatt utredning- uppföljning (remiss ultraljud) på vårdcentral Vid misstanken om kolecystit: temp, CRP. Akut ultraljud eller dator kan behövas på kirurg klinik.

Behandling

Akut gallkolik: På mottagning ges 75 mg diklofenak i.m, eventuellt ytterligare 50 mg om inte god effekt. Om allergi mot NSAID eller otillräcklig effekt ges opioidpreparat i injektion, i hemmiljö motsvarande i stolpiller. Utebliven effekt innebär kirurgremiss.

Lätta gallstensbesvär: Diet råd (undvika fet mat, äpple), smärtlindring med NSAID. Upprepade samt långvariga besvär remitteras för kirurgiskt åtgärdande. Om år mellan besvär föreligger ingen operationsindikation. Om gallgångskonkrement bör de alltid åtgärdas p.g.a. risk för komplikationer som gallstas, kolangit och pankreatit.

Akut kolecystit: Remiss till kirurgklinik vid feber eller febertoppar. Parenteral nutrition, NSAID, ev. antibiotika (ffa hos äldre pat eller vid feber) och ställningstagande till akut kolecystektomi (vid gallblåsestenar) resp. endoskopisk sfinkterotomi och stenextraktion (vid gallgångsstenar). Laparoskopisk teknik förstahandsmetod. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit.

Akut kolangit, gallperitonit, gallstensileus: Remiss kirurgklinik.

Gallstenar kan idag inte lösas medikamentellt, ”stötbehandling” (jämför njursten) är inte heller i dagsläget aktuellt som behandling. Asymtomatiska gallstenar åtgärdas inte.

Aktuella Mediciner

NSAID

Diklofenak: Inj/Supp Voltaren.

Opioidanalgetika

Morfin/papaverin mm: Inj/Supp Spasmofen.

 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ