Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit

ICD-10: K83 (Gallsten K80.2 Gallkolik K80.2 Kolecystit K81.9 Kolangit 83.0)

Orsak

Riskfaktorer för stenbildning är kvinnligt kön (tidig debut), graviditet, övervikt, ålder, hereditet.

 

Symtom

Starka smärtor under höger arcus med utstrålning mot ryggen (Th5-6) med påverkad patient som har svårt att vara stilla i samband med attackerna. Ofta samtidiga kräkningar. Smärtorna utlöses ofta av fet mat, men även äpple, morot – individuellt. Man kan ha typiska koliksmärtor utan påvisbara gallstenar. Vissa fall av gallvägssjukdom uppvisar mer en dyspepsiliknande bild med illamående molvärk och spänningskänsla i buken.

Komplikationer till gallsten:

Akut kolecystit: Initialt symtom såsom gallkolik, efter hand molvärk under höger revbensbåge, palpömhet och feber.

Akut kolangit: Buksmärta, ikterus, frysningar/feber.

Pankreatit: Se separat avsnitt i detta kapitel.

Gallperitonit: Kemisk eller bakteriell vid perforation.

Gallstensileus. En gallsten perforerar inflammerad gallblåsa och intilliggande tarm så att stenen mekaniskt obstruerar i tarmen.

 

Differentialdiagnos

Dyspepsi, ulcus, IBS, gastroesofagal reflux, obstipation, pankreassjukdom, malignitet, Mb Crohn, njursten, pyelonefrit, basal pneumoni/pleurit, ischemisk hjärtsjukdom, ileus, mesenterialkärlsischemi, aortaaneurysm.

 

Utredning

Klinisk diagnos vid gallstensanfall. Efter stenanfall fortsatt utredning- uppföljning (remiss ultraljud) på vårdcentral Vid misstanken om kolecystit: temp, CRP. Akut ultraljud eller CT kan utföras på kirurg klinik.

Behandling

Akut gallkolik: På mottagning ges 75 mg diklofenak im, eventuellt ytterligare 50 mg om inte god effekt. Om allergi mot NSAID eller otillräcklig effekt ges opioidpreparat i injektion, i hemmiljö motsvarande i stolpiller. Utebliven effekt innebär kirurgremiss.

Lätta gallstensbesvär: Dietråd (undvika fet mat, äpple), smärtlindring med NSAID. Upprepade samt långvariga besvär remitteras för kirurgiskt åtgärdande. Om år mellan besvär föreligger ingen operationsindikation. Om gallgångskonkrement bör de alltid åtgärdas p.g.a. risk för komplikationer som gallstas, kolangit och pankreatit.

Akut kolecystit: Remiss till kirurgklinik vid feber eller febertoppar. Parenteral nutrition, NSAID, ev. antibiotika (fr.a. hos äldre pat eller vid feber) och ställningstagande till akut kolecystektomi (vid gallblåsestenar) resp. endoskopisk sfinkterotomi och stenextraktion (vid gallgångsstenar). Laparoskopisk teknik förstahandsmetod. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit.

Akut kolangit, gallperitonit, gallstensileus: Remiss kirurgklinik.

Gallstenar kan idag inte lösas medikamentellt, ”stötbehandling” (jämför njursten) är inte heller i dagsläget aktuellt som behandling. Asymtomatiska gallstenar åtgärdas inte.

Aktuella Mediciner

NSAID

Diklofenak: Inj/Supp Voltaren.

Opioidanalgetika

Morfin/papaverin: Inj/Supp Spasmofen.

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer