NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Akut buk. Buksmärtor.

ICD-10: R 10

Alla oklara bukfall remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Cirka 40% av de patienter som läggs in för observation får aldrig någon exakt diagnos. Nedanstående tillstånd är exempel över de vanligaste orsakerna till akuta buksmärtor.

Addisons sjukdom:

Kortisonbrist, Buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän svaghet. Hypotoni, ev. hyperpigmentering. Ev. samband med truma eller infektion Tänk fr.a. på patienter som står på kortisonterapi som avbrutits hastigt och/eller samtidig gastroenterit eller annan infektion. Blotta misstanken innebär Solu-cortef och akutremiss till sjukhus.

Aortadissektion:

Torakal akut bröstsmärta liknande akut hjärtinfarkt, längre distalt kan symtomen likna njurstenssmärta. Predisponerade är rökande män över 50 år med hypertoni. Hereditär faktor finns. Svår smärta, pulserande resistens i buken och blodtrycksfall är den klassiska triaden. Ultraljud buk. Blotta misstanken på ett dissikerande aortaaneurysm innebär akutremiss till kirurgklinik – sätt dropp.

Appendicit:

Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot Mc-Burneys punkt.

Bukfall hos äldre:

Är ofta atypiska utan illamående/kräkningar eller feber. Rektal-/bukpalpation. Överfylld blåsa vanlig orsak. Tänk på appendicit, ulcus, divertikulit, UVI, obstipation, ileus, pneumoni, pleurit, perikardit, hjärtinfarkt, aortaaneurysm och herpes zoster.

Bältros, Herpes Zoster:

Lokalt ytliga smärtor/hyperalgesi ett par dagar före debut av blåsor.

Diarré:

Frekventa lösa avföringar ev. med knipsmärtor.

Divertikulit:

Oftast smärta till vänster lågt ner i buken, (”vänstersidig appendicit”), meteorism, obstipation, diarréperioder, ev. feber. Tarmvila, ev. antibiotika. Om allmänpåverkan remiss kirurgklinik. I efterförloppet rikligt med vätska och fibrer.

Dysmenorré:

Glöm ej menarche.

Dyspepsi:

Obehag-smärta i övre delen av buken.

Endometrit:

Livmoderinflammation – ofta tillsammans med salpingit. Ofta lågt sittande smärtor, kan komma smygande.

Epididymit:

Nedåtgående infektion från uretra eller prostata. Dysuri, trängningar, svullnad, rodnad och värk i ena skrotalhalvan. Antibiotika (tetracyklin, eller kinolon kombinerat med NSAID). Sängläge, suspensoar. Tänk också på risken att det är en testistorsion.

Extrauterin graviditet:

Smärtor nedtill i buken, amenorre, ev. vaginal blödning. Palpömhet över adnexa. SM? Graviditetstest. Akutremiss gynekolog. Sätt nål.

Förstoppning:

En vanlig orsak till buksmärta, hos barn och äldre.

Gallvägssjukdom:

Smärtor under höger arkus utstrålande mot ryggen.

Gastroenterit:

Feber, kräkningar, diarré .

Graviditets- och förlossningsvärkar:

Remiss KK.

Hepatit:

Feber, trötthet, kräkningar, klåda, ikterus.

Hjärtinfarkt:

Vanlig orsak till buksmärtor hos äldre.

IBS (Irritable Bowel Syndrome):

Buksmärtor som ofta lindras vid tarmtömning. Störd tarmmotorik, förstoppning, diarré, gaser, uppkördhet med ”ballongbuk”, knipsmärtor.

Ileus:

Intervallsmärtor. Mekanisk eller paralytisk, men även volvulus, invagination hos barn.

Inflammatorisk tarmsjukdom:

Ofta diarréer och allmänpåverkan. Mb Crohn, mikroskopisk kolit, ulcerös kolit.

Inkarcererat bråck:

Smärta i bråck och i nedre delen av buken.

Kolecystit/Kolangit:

Symtom som vid gallstenssjukdom, längre duration med kontinuerlig smärta,ofta ut mot ryggen feber ev. febertoppar. Remiss till kirurgen akut. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit.

Kräkningar:

Kan ha många orsaker, bl.a. gastrointestinala, cerebrala, metabola, infektiösa.

Körtelbuk:

Ofta hos barn i samband med ÖLI och cervikala lymfadeniter. Differentialdiagnos fr.a. appendicit.

Magsår:

Epigastralgier, illamående, kräkningar, smärta i epigastriet, ev. melena.

Meningit:

Kräkningar, feber, nackstelhet. Allmänpåverkan.

Mesenterialvenstrombos, Mesenterialvensemboli, Tarmischemi:

Äldre pat med akut insjuknande, allmänpåverkan, värk, feber, kräkningar, ileusbild, ibland blodtillblandad diarré, cirkulationssvikt. Finns känd hjärt-kärlsjukdom? Mycket svårt att smärtstilla tarmischemi. Akutremiss till kirurg, hög mortalitetsrisk även vid operation.

Mittelschmerz:

Ovulationssmärta.

Njursten:

Svåra smärtor lumbalt ned mot uretra (testis), hematuri, dysuri, dunkömhet.

Ovarialcysta:

Infektiös, rupturerad eller torkverad.

Pankreatit:

Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del, ibland utstrålande mot ryggen. Kräkningar, blekhet och kallsvettig. Ömhet i epigastriet, ibland defense.

Perihepatit:

Inflammation kring levern kan orsakas av bl.a. gonorré eller klamydia i samband med gynekologisk infektion. Bild som kolecystit. Antibiotikabehandling.

Peritonit:

Brädhård buk. Alltid urakut kirurgkonsult, nål och syrgas.

Pleurit:

Ofta buksmärtor. Auskultera, ev. röntgen.

Pneumoni:

Inte ovanligt med buksmärtor vid lågt sittande infektion. Speciellt hos små barn.

Prostatit:

Miktionsbesvär, värk i ljumskar och rygg.

Pyelonefrit (övre urinvägsinfektion):

UVI- symtomatologi, feber, flanksmärta.

Salpingit:

Unga kvinnor i sexuellt aktiv ålder, akuta buksmärtor, feber, flytningar, ruckömhet och palpömhet över uterus och adnexa.

Stenosmage:

Kräkningar (pylorusstenos? ventrikelcancer? ulcus?).

Testistorsion:

Akut insättande smärta i nedre delen av buken och testikeln som roterat runt upphängningen. Drabbar fr.a. yngre. Akut remiss för operation inom timmar.

Urinstämma:

Män i prostataåldern, urinblåsan palpabel och ömmande.

Urinvägsinfektion:

Ibland svår värk nedtill i buken.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer