Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Akut buk. Buksmärtor.

Akut buk. Buksmärtor.

ICD-10: R 10

OBS! Alla oklara bukfall remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Cirka 40% av de patienter som läggs in för observation får aldrig någon exakt diagnos. Nedanstående tillstånd är exempel över de vanligaste orsakerna till akuta buksmärtor.

* Markerar att det finns mer text under denna rubrik i denna bok.

Addisons sjukdom*:

Kortisonbrist, Buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän svaghet. Hypotoni, ev hyperpigmentering. Ev. samband med truma eller infektion Tänk ffa på patienter som står på cortisonterapi som avbrutits hastigt och/eller samtidig gastroenterit eller annan infektion. Blotta misstanken innebär Solu-Cortef och akutremiss till med.klin.

Aortadissektion*:

Thorakal akut bröstsmärta liknande akut hjärtinfarkt, längre distalt kan symtomen likna njurstenssmärta. Predisponerade är rökande män över 50 år med hypertoni. Hereditär faktor finns. Svår smärta, pulserande resistens i buken och blodtrycksfall är den klassiska triaden. Ultraljud buk! Blotta misstanken på ett dissikerande aortaaneurysm skall föranleda akutremiss till kirurgklinik – sätt dropp!

Appendicit*:

Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot Mc-Burneys punkt.

Bukfall hos äldre:

Är ofta atypiska utan illamående/kräkningar eller feber. Rektal-/bukpalpation. Överfylld blåsa vanlig orsak. Tänk på appendicit, ulcus, divertikulit, UVI, obstipation, ileus, pneumoni, pleurit, perikardit, hjärtinfarkt, aortaaneurysm och herpes zoster.

Bältros*, Herpes Zoster:

Lokalt ytliga smärtor/hyperalgesi ett par dagar före debut av blåsor.

Diarré*:

Frekventa lösa avföringar ev. med knipsmärtor.

Divertikulit*:

Oftast smärta till vänster lågt ner i buken, (”vänstersidig appendicit”), meteorism, obstipation, diarréperioder, ev. feber. Tarmvila, ev. antibiotika. Om allmänpåverkan remiss kirurgklinik. I efterförloppet rikligt med vätska och fibrer.

Dysmenorré:

Glöm ej menarche.

Dyspepsi*:

Obehag-smärta i övre delen av buken.

Endometrit*:

Livmoderinflammation – ofta tillsammans med salpingit. Ofta lågt sittande smärtor, kan komma smygande. Se under rubriken Salpingit.

Epididymit*:

Nedåtgående infektion från uretra eller prostata. Dysuri, trängningar, svullnad, rodnad och värk i ena skrotalhalvan. Antibiotika (tetracyklin, eller kinolonkolecystit kombinerat med NSAID). Sängläge, suspensoar. Tänk också på testistorsion.

Extrauterin graviditet*:

Smärtor nedtill i buken, amenorre, ev. vaginal blödning. Palpömhet över adnexa. SM? Graviditetstest. Akutremiss gynekolog. Sätt nål.

Förstoppning*:

En vanlig orsak till buksmärta, ff.a hos barn och äldre.

Gallvägssjukdom*:

Smärtor under höger arkus utstrålande mot ryggen. Se avsnittet Gallsten.

Gastroenterit:

Feber, kräkningar, diarré.

Graviditets- och förlossningsvärkar:

Remiss KK.

Hepatit:

Feber, trötthet, kräkningar, klåda, ikterus.

Hjärtinfarkt*:

Vanligt med buksmärtor, ff.a hos äldre.

IBS (Irritable Bowel Syndrome):

Buksmärtor som ofta lindras vid tarmtömning. Störd tarmmotorik, förstoppning, diarré, gaser, uppkördhet med ”ballongbuk”, knipsmärtor.

Ileus*:

Intervallsmärtor. Mekanisk eller paralytisk, men även volvulus, invagination ffahos barn.

Inflammatorisk tarmsjukdom:

Ofta diarréer och allmänpåverkan. Mb Crohn, mikroskopisk kolit, ulcerös kolit.

Inkarcererat bråck:

Smärta i bråck och i nedre delen av buken.

Kolecystit/Kolangit:

Symtom som vid gallstenssjukdom, längre duration med kontinuerlig smärta,ofta ut mot ryggen feber ev. febertoppar. Remiss till kirurgen akut. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit. Se avsnittet Gallsten.

Kräkningar:

Kan ha många orsaker, bl.a. gastrointestinala, cerebrala, metabola, infektiösa.

Körtelbuk:

Ofta hos barn i samband med ÖLI och cervikala lymfadeniter. Differentialdiagnos ffa appendicit.

Magsår*:

Epigastralgier, illamående, kräkningar, smärta i epigastriet, ev. melena.

Meningit*:

Kräkningar, feber, nackstelhet. Allmänpåverkan.

Mesenterialvenstrombos, Mesenterialvensemboli, Tarmischemi:

Äldre pat med akut insjuknande, allmänpåverkan, värk, feber, kräkningar, ileusbild, ibland blodtillblandad diarré, cirkulationssvikt. Finns känd hjärt-kärlsjukdom? Mkt svårt att smärtstilla tarmischemi. Akutremiss till kirurg, hög mortalitetsrisk även vid operation.

Mittelschmerz:

Ovulationssmärta.

Njursten*:

Svåra smärtor lumbalt ned mot uretra (testis), hematuri, dysuri, dunkömhet.

Ovarialcysta:

Infektiös, rupturerad eller torkverad.

Pankreatit*:

Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del, ibland utstrålande mot ryggen. Kräkningar, blekhet och kallsvettig. Ömhet i epigastriet, ibland defense.

Perihepatit:

Inflammation kring levern kan orsakas av bl.a. gc eller klamydia i samband med gynekologisk infektion. Bild som kolecystit. Antibiotikabehandling.

Peritonit:

Brädhård buk. Alltid urakut kirurgkonsult, nål och syrgas.

Pleurit*:

Ofta buksmärtor. Auskultering. Ev. röntgen.

Pneumoni*:

Inte ovanligt med buksmärtor vid lågt sittande infektion. Speciellt hos små barn.

Prostatit*:

Miktionsbesvär, värk i ljumskar och rygg.

Pyelonefrit* (även urinvägsinfektion):

UVI- symtomatologi, feber, flanksmärta.

Salpingit*:

Unga kvinnor i sexuellt aktiv ålder, akuta buksmärtor, feber, flytningar, ruckömhet och palpömhet över uterus och adnexa.

Stenosmage:

Kräkningar (pylorusstenos? ventrikelcancer? ulcus?).

Testistorsion*:

Akut insättande smärta i nedre delen av buken och testikeln som roterat runt upphängningen. Drabbar ff.a yngre. Akut remiss för operation inom timmar.

Urinstämma:

Män i prostataåldern, urinblåsan palpabel och ömmande.

Urinvägsinfektion*:

Ibland svår värk nedtill i buken.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ