NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Spädbarnskolik

Symtom

Barnet skriker intensivt mer än tre timmar per dygn i mer än tre dagar per vecka.
Det debuterar vid 2-6 veckors ålder, och kan hålla på till 3-5 månaders ålder, med maximala symtom vid 6-8 veckors ålder. Skrikperioderna kommer vid samma tid på dygnet, främst eftermiddag/kväll, ofta efter måltid. Barnets kan dra upp knäna mot magen eller sträcka benen och kan även ha problem med avföring och gaser och ett stort sugbehov. Ibland är symtomen gnällighet och svårigheter at komma till ro.

Ca 10-20% av alla barn drabbas.

Barnet mår i övrigt bra, äter bra, utvecklas normalt och följer viktkurvan.

Orsak

Nån fastställd enskild orsak finns inte i nuläget. Ett antal förslag på orsaker finns som tex att barnet sväljer mycket luft i samband med matningen, rökning hos modern, omognad i tarmfunktionen, överkänslighet mot någon ingrediens i bröstmjölken eller modersmjölkersättningen.

Utredning

Om anamnesen är tydlig och barnet följer sin tillväxtkurva så är ytterligare utredning inte indicerad.

Differentialdiagnos

Allergi mot komjöksprotein via bröstmjölk eller mjölkersättning.

Vid atypiska symtom kan andra orsaker till buksmärtor hon små barn övervägas.

Behandling

Information, råd, stöd och avlastning till föräldrarna.

Finns i nuläget ingen behandling som har fullgott vetenskapligt underlag.

Råd att försöka få barnet att svälja mindre luft, göra pauser i amningen, minska storlek på nappen vid flaskmatning.

Byte av kost hos modern och/eller byte av mjölkersättning till hypoallergen ersättning bör utvärderas under minst en vecka och fungerar i många fall bra. Många upplever förbättring av probiotiska droppar.

Modern kan avstå från rökning, koffein. Man kan prova spädbarnsmassage mm.

Fördjupning

Avsnittet ”Magont hos barn. Buksmärta hos barn.”

Avsnittet ”Komjölksproteinallergi

Rikshandboken Barnhälsovård www.rikshandboken-bhv.se

Cochrane review. Diet change for infant colic www.cochrane.org
Probiotics to prevent infantile colic www.cochrane.org
Pain reliever for infantile colic www.cochrane.org

Patientinformation: Vårdguiden 1177: Spädbarnskolik www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Spadbarnskolik/

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer