Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Spädbarnskolik

Symtom

Barnet skriker intensivt mer än tre timmar per dygn i mer än tre dagar per vecka.
Det debuterar vid 2-6 veckors ålder, och kan hålla på till 3-5 månaders ålder, med maximala symtom vid 6-8 veckors ålder. Skrikperioderna kommer vid samma tid på dygnet, främst eftermiddag/kväll, ofta efter måltid. Barnets kan dra upp knäna mot magen eller sträcka benen och kan även ha problem med avföring och gaser och ett stort sugbehov. Ibland är symtomen gnällighet och svårigheter at komma till ro.

Ca 10-20% av alla barn drabbas.

Barnet mår i övrigt bra, äter bra, utvecklas normalt och följer viktkurvan.

Orsak

Någon fastställd enskild orsak finns inte i nuläget. Ett antal förslag på orsaker finns som tex att barnet sväljer mycket luft i samband med matningen, rökning hos modern, omognad i tarmfunktionen, överkänslighet mot någon ingrediens i bröstmjölken eller modersmjölkersättningen.

Utredning

Om anamnesen är tydlig och barnet följer sin tillväxtkurva så är ytterligare utredning inte indicerad.

Differentialdiagnos

Allergi mot komjöksprotein via bröstmjölk eller mjölkersättning.

Vid atypiska symtom kan andra orsaker till buksmärtor hon små barn övervägas.

Behandling

Information, råd, stöd och avlastning till föräldrarna.

Finns i nuläget ingen behandling som har fullgott vetenskapligt underlag.

Råd att försöka få barnet att svälja mindre luft, göra pauser i amningen, minska storlek på nappen vid flaskmatning.

Byte av kost hos modern och/eller byte av mjölkersättning bör utvärderas under minst en vecka. Många upplever förbättring av probiotiska droppar.

Modern kan avstå från rökning, koffein. Man kan prova spädbarnsmassage mm.

Fördjupning

Avsnittet ”Magont hos barn. Buksmärta hos barn.”

Avsnittet ”Komjölksproteinallergi

Rikshandboken Barnhälsovård www.rikshandboken-bhv.se

Cochrane review. Diet change for infant colic www.cochrane.org
Probiotics to prevent infantile colic www.cochrane.org
Pain reliever for infantile colic www.cochrane.org

Patientinformation: Vårdguiden 1177: Spädbarnskolik www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Spadbarnskolik/

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis