Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur

ICD-10: M84.3

Definition

Utmattningsfraktur i skelett.

 

Orsak

Återkommande överbelastning hos framför allt idrottsmän (långdistanslöpare), marscherande militärer. Även måttlig belastning hos äldre med osteoporos kan förorsaka stressfraktur.

 

Symtom

Utan föregående trauma lokal svullnad och smärta vid belastning (ibland vilosmärta). Oftast mellanfot (ff.a. andra metatarsalbenet) men även häl, underben och lårben.

 

Status

Typisk anamnes. Tilltagande belastningssmärtor, distinkt palpationssmärta och ev. svullnad över aktuella skelettstrukturen.

 

Differentialdiagnos

Skelettumör (allmänpåverkan, vilosmärta). Mortons neurinom. Malignitet.

 

Utredning

Röntgen. Det kan ta upp till 2 månader från symtomdebut innan stressfrakturen ses på slätröntgen. Vid MRT eller skelettscintigrafi i regel inom 1-2 veckor.

Behandling

Stressfrakturer i mellanfotsben behandlas konservativt 4-6 veckor, d.v.s. undvikande av hopp och löpning på hårt underlag. Ordinera ej vila. För löpare gäller vattenlöpning. Övriga stressfrakturer åtgärdas i samråd med ortoped.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer