Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning

En av de mest akuta psykiatriska bedömningarna som görs under jourarbete handlar om suicidriskbedömning. Viktigt att vid psykisk ohälsa tänka på denna bedömning, som kan vara svår. Bedömningen skall dokumenteras i journalen. Sedan ett par år tillbaka anmäls alla fall som Lex Maria om patienten månaden före suicid sökt sjukvårdsinrättning, oavsett för vilka problem man sökt. Nedanstående checklista är tänkt som en hjälp vid suicidriskbedömningen.

 

Riskfaktorer som statistiskt innebär ökad risk:

□  Man (högre suicidrisk än kvinna).

□  Nyligen genomgången separation. Dödsfall i omgivningen.

□  Ensamstående.

□  Avbruten kontinuitet hos sin ordinarie behandlare.

□  Arbetslös.

□  Social kränkning.

□  Relationsproblem.

□  Psykisk sjukdom/störning (ffa deprimerade, stark ångest, pat med   borderline-/instabil personlighetsstörning och självskadande beteende, pat med narcissistisk självbild och uppfattning att blivit kränkt, pat med schizofreni eller annan psykos).

□  Kroppslig sjukdom.

□  Alkohol- drogmissbruk.

□  Tidigare genomgången suicid inom släkten.

□  Tidigare egna suicidförsök – När? Hur många?

Summan av riskfaktorer!

 

Suicidstege.

□  Nedstämdhet – Hur mår du? Är allt hopplöst?

□  Dödstankar – Känns allt meningslöst?

□  Dödsönskan – Har du önskat att du vore död?

□  Suicidtankar – Har du tänkt på att ta ditt liv?

□  Suicidimpulser – Har du varit nära att skada dig själv?

□  Suicidavsikter eller planering – När? Var? Hur?

□  Direkt suicidhandling – Har du försökt någon gång? När? Var? Hur? Ev. utlösande faktor?

 

Patientens aktuella problem.

Psykiatrisk problematik (ff.a. depression, alkoholism och kriser).

Somatisk problematik (ff.a. malignitet och svår smärta).

Aktuell psykosocial problematik (ff.a. relationer, ekonomi, arbete).

Övrig problematik.

Finns ett socialt nätverk?

 

Anamnes från närstående.

Viktigt att om möjligt efterhöra anhörigas syn. Cirka 80 % av de som begår självmord har signalerat detta för sin omgivning, kommunikationen kan ha varit såväl verbal som icke-verbal. Vid bedömning om vård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) är anhörigas syn på problematiken mycket viktig.

 

Hög suicidrisk:

Oförändrad/kroniskt plågsam psykologisk och/ eller social situation, flera statistiska riskfaktorer, skattning långt ner på suicidstegen, psykotiska symtom och missbruk.

 

Svårbedömbar suicidrisk:

Dålig samtalskontakt, patienten negativ till vård, misstanke om manipulation, berusning. Oklara besked vid bedömning av suicidstegen.

 

Låg suicidrisk:

Suicidtankar förnekas även om dödsönskan finns. Patienten positiv till vård.

I akuta läget gäller kontaktskapande och engagemang. Försök aktivera det kontaktnät pat har. Kyrkans jourtjänst? Översiktlig vårdplan med fokus på hur att förändra pat´s situation och hur uppföljning skall ske.

Vid hög risk kontakt med psykiatriker för bedömning. Viktigt att man under pågående behandling av depression / ångest också uppdaterar suicidriskbedömningen.

Av de som överlevt ett självmordsförsök önskade c:a 1/3 att dö, 1/3 att ge signaler till sin omgivning, 1/3 kan inte ge ett svar på varför.

Vid konstaterande av dödsfall p.g.a. självmord eller misstanke om självmord ta alltid kontakt med polis som begär en rättsmedicinsk obduktion.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis