Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Temporalisarterit. Arteritis temporalis

ICD-10: M31

Orsak

Okänd.

Symtom

Ofta relativt snabbt debuterande med trötthet, feber, nattliga svettningar, sjukdomskänsla, viktnedgång, influensaliknande bild. Till skillnad från polymyalgia tillkommer här också huvudvärk (vanligaste symtomet) i form av lokaliserad ytlig tinningshuvudvärk med ömhet i hårbotten, claudicatiosmärtor vid tuggning, ibland ischemi i tunga (nekrosrisk) pga påverka på A. Lingualis, med tal- svalgsvårigheter. Ibland akut insättande synpåverkan med synbortfall.

Differentialdiagnos

Ffa polymyalgia rheumatica (har ej så uttalad huvudvärk och ej ögonsymtom – i övrigt samma sjukdomsbild).

Status

Ömhet över a.temporalis. Kan även vara öm över tuggmuskulaturen samt hjässan och nacken i Occipitalregionen. (Heltäckande med Kranialarterit!)

Utredning

Som vid polymyalgia rheumatica men brådskande p.g.a. risk att förlora synen: SR/CRP, (Hb, S-elfores). Temporalisbiopsi!

Behandling

Misstanken innebär snabbt insatt kortison för att förhindra att ögat drabbas. Om synpåverkan vid undersökningen överväg akut remiss till lasarett för bedömning och ge kortison i.v. alternativt snabb insättning av T Prednisolon: 60 mg per dag tills symtomfrihet. Sätts in före temporalisbiopsin, som bör tas samma dag eller dagen efter. Synpåverkan kan även drabba andra ögat. Om ej synpåverkan: Prednisolon 30-40 mg per dag, sedan successiv nedtrappning. Uppföljning på vårdcentral (prednisolondosering, lung-rtg -för att utesluta tuberkulosaktivitet under kortisonbehandlingen- och ställningstagande till osteoporosprofylax).

 

Aktuella Mediciner

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

Prednisolon: T Prednisolon.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis