Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Temporalisarterit. Arteritis temporalis

Temporalisarterit. Arteritis temporalis

ICD-10: M31

Orsak

Okänd.

Symtom: Ofta relativt snabbt debuterande med trötthet, feber, nattliga svettningar, sjukdomskänsla, viktnedgång, influensaliknande bild. Till skillnad från polymyalgia tillkommer här också huvudvärk (vanligaste symtomet) i form av lokaliserad ytlig tinningshuvudvärk med ömhet i hårbotten, claudicatiosmärtor vid tuggning, ibland ischemi i tunga (nekrosrisk) med tal- svalgsvårigheter. Ibland akut insättande synpåverkan med synbortfall.

 

Differentialdiagnos

Ffa polymyalgia rheumatica (har ej så uttalad huvudvärk och ej ögonsymtom – i övrigt samma sjukdomsbild).

 

Status

Ömhet över a.temporalis. Kan även vara öm över tuggmuskulaturen samt hjässan.

 

Utredning

Som vid polymyalgia rheumatica men brådskande p.g.a. risk att förlora synen: SR/CRP, (Hb, S-elfores). Temporalisbiopsi!

Behandling

Misstanken innebär snabbt insatt kortison för att förhindra att ögat drabbas. Om synpåverkan vid undersökningen överväg akut remiss till lasarett för bedömning och ge kortison i.v. alternativt snabb insättning av T Prednisolon: 60 mg per dag tills symtomfrihet. Sätts in före temporalisbiopsin, som bör tas samma dag eller dagen efter. Synpåverkan kan även drabba andra ögat. Om ej synpåverkan: Prednisolon 30-40 mg per dag, sedan successiv nedtrappning. Uppföljning på vårdcentral (prednisolondosering, lung-rtg -för att utesluta tuberkulosaktivitet under kortisonbehandlingen- och ställningstagande till osteoporosprofylax).

 

Aktuella Mediciner

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

Prednisolon: T Prednisolon.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ