NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Temporalisarterit. Arteritis temporalis

ICD-10: M31

Orsak

Okänd.

Symtom

Ofta relativt snabbt debuterande med trötthet, feber, nattliga svettningar, sjukdomskänsla, viktnedgång, influensaliknande bild. Till skillnad från polymyalgia tillkommer här också huvudvärk (vanligaste symtomet) i form av lokaliserad ytlig tinningshuvudvärk med ömhet i hårbotten, claudicatiosmärtor vid tuggning, ibland ischemi i tunga (nekrosrisk) pga påverka på A. Lingualis, med tal- svalgsvårigheter. Ibland akut insättande synpåverkan med synbortfall.

Differentialdiagnos

Ffa polymyalgia rheumatica (har ej så uttalad huvudvärk och ej ögonsymtom – i övrigt samma sjukdomsbild).

Status

Ömhet över a.temporalis. Kan även vara öm över tuggmuskulaturen samt hjässan och nacken i Occipitalregionen. (Heltäckande med Kranialarterit!)

Utredning

Som vid polymyalgia rheumatica men brådskande p.g.a. risk att förlora synen: SR/CRP, (Hb, S-elfores). Temporalisbiopsi!

Behandling

Misstanken innebär snabbt insatt kortison för att förhindra att ögat drabbas. Om synpåverkan vid undersökningen överväg akut remiss till lasarett för bedömning och ge kortison i.v. alternativt snabb insättning av T Prednisolon: 60 mg per dag tills symtomfrihet. Sätts in före temporalisbiopsin, som bör tas samma dag eller dagen efter. Synpåverkan kan även drabba andra ögat. Om ej synpåverkan: Prednisolon 30-40 mg per dag, sedan successiv nedtrappning. Uppföljning på vårdcentral (prednisolondosering, lung-rtg -för att utesluta tuberkulosaktivitet under kortisonbehandlingen- och ställningstagande till osteoporosprofylax).

 

Aktuella Mediciner

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

Prednisolon: T Prednisolon.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer