Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom

Utöver de rent oftalmologiska orsakerna, som inte tas upp här, finns ett antal tillstånd som ger sig till känna genom en akut eller snabbt progredierande synrubbning. För utförligare information beträffande stjärnmärkt diagnos (*) hänvisas till resp avsnitt i denna bok. I övrigt hänvisas till boken PM Praktisk Medicin.

 

Symtom eller diagnosTidsförloppSymtomOrsakÅtgärd
Amaurosis fugax*Akut insättande, duration ofta från minuter till < 1 timmaEnsidig synnedsättning eller blindhetArtärocklusion
Karotisstenos? TIA?
Jättecellsarterit (GCA)
Epilepsi
Migrän
Vasospasm
Idiopatisk
Akut remiss till neurolog- eller medicinklinik. Handläggs som TIA/stroke*. Utredning. Risk för blindhet eller stroke. Prevention.
TemporalisarteritAkut - hastigSom amaurosis fugax eller dimsyn (kan vara första symtomet). Ibland diplopi.Ischemi pga arterit/artärocklusionSnabb utredning. Akut remiss till medicin/neurolog/reumatolog för insättning av höga doser kortison. Risk för blindhet även på andra ögat.
Central artäremboliAkutEnsidig blindhet eller synfältsbortfall beroende på lokalisationKärlsjukdomHandläggning som TIA/Stroke* och ögonläkarbed
Central ventrombosAkut -hastigensidigt insättande synnedsättningKärlsjukdom; framför allt hypertoni och diabetesRemiss till ögonläkare för diagnos och uppföljning. Kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer.
DiplopiAkut eller progredierandeDubbelseende (täck för ett öga och symtomen försvinner)Ögonmuskelpares, oftast abducenspares. Kärlsjukdom? Intrakraniell orsak?Remiss till ögonläkare. Akut remiss till neurologklinik om yngre patient utan riskfaktorer eller vid oculomotoriuspares med pupillengagemang.
Homonymasynfältsdefekter, ffa homonym hemianopsiAkutDel av synfältet borta beroende på vilken nivå av synbanan som skadatsStroke*Handläggning som TIA/stroke*, ögonläkarremiss om synfältsbedömning behövs.
Migrän*Akut insättande och går över på mindre än en timma (vanl 20-30 min)I regel flimmerskotom (synfältsdefekt som sakta progredierar)Aurafenomen vid migränsjukdomInformation. Anamnestisk diagnos
OptikusneuritHastig debut (dagar)Synnedsättning och rörelsesmärta. Regress med små restsymtomLokal inflammation på synnerven, ev MSRemiss ögonläkare
Papillöden, staspapillSuccessiv försämring under veckorObskurationer - övergående dimsyn framför ögat eller ögonen. Ev dubbelseendeFörhöjt intrakraniellt tryck b la pga tumor, stroke eller idiopatisktRemiss till ögonläkare kan behövas för att bekräfta papillödemet. Akut utredning via medicin eller neurologklinik när staspapill konstaterats.
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis