NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Artäremboli. Akut arteriell ischemi

Orsak

Emboli eller trombos

Embolikälla: Ofta förmaksflimmer, liksom murala tromber vid hjärtinfarkt      eller vänsterkammaraneurysm.

Trombos: Immobilisering. Ocklusion av tidigare genomförd    kärlrekonstruktion? Kärlsjukdom? Diabetes? Rökning? Claudicatio?

Aortadissektion

Traumatisk ocklusion av en artär

Symtom

Intensiv akut insättande smärta som ökar vid rörelse. Vanligaste lokalisation är ett ben.

Status

Blek, kall, smärtande distalt om ocklusionen. Från smärtande stadie till parestesier och paralys. Ofta markerad gräns. Som regel puls och lågt tryck eller trycklös distalt om ocklusionen. Känselbortfall? muskelstyrka?

(5 P: Pain, Pulselessness, Pallor, Paresthesia, Paralys)

Differentialdiagnos

Ventrombos, aortaaneurysm, kompartmentsyndrom, Covid-19 hudsymtom: akrala pernio-liknande lesioner (fläckar av erytematös-blåaktig hudfärg, som kan påverka fötterna och tårna).

Behandling

Kan behöva morfin eller ketoprofen p.g.a. smärtan, låg-molekylärt Heparin och nål inför direktremittering till kirurgklinik – sotning.

Risk för irreversibla skador i muskel-nerv efter 4–6 timmar, i hud och skelett efter 12-16 timmar.

Aktuella Mediciner

Analgetika

Ketoprofen: Inj Ketogan Novum.

Morfin: Inj Morfin.

Lågmolekylärt Heparin

Inj Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane.

Warfarin: T Waran.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer