Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.

ICD-10: M00,0

Orsak

I samband med ledpunktion, operation eller hematogen spridning från annat infektionsfokus – även bett och stickskador.

Bakteriella artriter är vanligast hos små barn och äldre. Predisponerade faktorer är nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom, missbruksproblematik, immunosupprimerande behandlingar och även annan sjukdom i leden inklusive proteser.

Vanligaste patogener är staph. aureus (ca 50 %), staph epidermidis, pneumokocker, streptokocker och gramnegativa tarmbakterier.

 

Symtom

Akut insättande ledsmärta i såväl vila som rörelse. I regel endast en led, framför allt de stora lederna (höft, knä, fot, axel). Bland intravenösa missbrukare drabbas även sacroiliaca- och sternoclavicularlederna. Feber, påverkat allmäntillstånd. Hos patienter med immunosupprimerande behandlingar kan diagnosen vara svår då symtom är diskreta.

 

Status

Smärta, fixerad led, i regel kapselsvullnad, rodnad, värmeökning. Feber och allmänpåverkan.

 

Differentialdiagnos: Gikt, pyrofasfatartrit, reaktiv artrit, psoriasisartrit, erysipelas, ökad aktivitet vid RA.

 

Utredning

Inom primärvården status, temp och CRP. Vid misstanke på diagnosen akut remiss till ortopeden där vidare utredning och behandling görs.

På kliniken sker ledpunktion med odling och direktmikroskopi av ledvätska. Ledvätskan är vid septisk artrit grumlig med förhöjt antal leukocyter, laktat och sänkt ledsocker-blodsockerkvot. Led- plus blododling. Odling från misstänkta lokaler som kan vara orsak (urogenitalt, gastrointestinalt, munhåla, svalg, sår).

Behandling

Vid ortopedklinik intravenös antibiotikabehandling/ledspolning.
Immobilisering och ställningstagande till samtidig steroidbehandling för att
skona ledbrosk. I efterförloppet antibiotika 4-6 veckor och ledavlastning.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer