Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.

ICD-10: M00,0

Orsak

I samband med ledpunktion, operation eller hematogen spridning från annat infektionsfokus – även bett och stickskador.

Bakteriella artriter är vanligast hos små barn och äldre. Predisponerade faktorer är nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom, missbruksproblematik, immunosupprimerande behandlingar och även annan sjukdom i leden inklusive proteser.

Vanligaste patogener är staph. aureus (ca 50 %), staph epidermidis, pneumokocker, streptokocker och gramnegativa tarmbakterier.

 

Symtom

Akut insättande ledsmärta i såväl vila som rörelse. I regel endast en led, framför allt de stora lederna (höft, knä, fot, axel). Bland intravenösa missbrukare drabbas även sacroiliaca- och sternoclavicularlederna. Feber, påverkat allmäntillstånd. Hos patienter med immunosupprimerande behandlingar kan diagnosen vara svår då symtom är diskreta.

 

Status

Smärta, fixerad led, i regel kapselsvullnad, rodnad, värmeökning. Feber och allmänpåverkan.

 

Differentialdiagnos: Gikt, pyrofasfatartrit, reaktiv artrit, psoriasisartrit, erysipelas, ökad aktivitet vid RA.

 

Utredning

Inom primärvården status, temp och CRP. Vid misstanke på diagnosen akut remiss till ortopeden där vidare utredning och behandling görs.

På kliniken sker ledpunktion med odling och direktmikroskopi av ledvätska. Ledvätskan är vid septisk artrit grumlig med förhöjt antal leukocyter, laktat och sänkt ledsocker-blodsockerkvot. Led- plus blododling. Odling från misstänkta lokaler som kan vara orsak (urogenitalt, gastrointestinalt, munhåla, svalg, sår).

Behandling

Vid ortopedklinik intravenös antibiotikabehandling/ledspolning.
Immobilisering och ställningstagande till samtidig steroidbehandling för att
skona ledbrosk. I efterförloppet antibiotika 4-6 veckor och ledavlastning.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis