Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom

ICD-10: G54.9 P R29.8 P. (Dropphand).

Definition

Inklämning av N. Radialis vid 1. proximalt vid humerus dorsala omfång eller 2. distalt strax nedanför armbågsleden (i supinatorslitsen) vid sidan av m. Extensor carpi radialis brevis.

 

Orsak

Proximal inklämning: Fraktur, direkt våld, ”måndagspares”- hängande arm över parkbänkens ryggstöd under alkoholpåverkan i det klassiska fallet, eller ”smekmånadsförlamning” (pat kan inte med att be partnern att flytta huvudet från armen). Distal inklämning: Muskulärt tryck. Frakturer i området eller från synovit vid RA.

 

Symtom

Proximal inklämning: Sensoriskt bortfall eller domningar dorsalt mellan metacarpale I och II, samt dropphand med oförmåga att sträcka handleden i MCP-lederna. Distal inklämning: Värk, ömhet och utstrålande smärta i tumme/pekfinger. Misstolkas ofta som lateral humerusepikondylit. Tecken på nervkompression är lokal ömhet volart i muskulaturen 4-5cm nedanför laterala humerusepikondylen, över extensormuskulaturen supinator/radialisslitsen. Även smärta vid supination mot motstånd i handleden. Ev. även kraftnedsättning vid ulnardeviation (musculus extensor carpii ulnaris) och svaghet i långfingrets sträckare.

 

Differentialdiagnos

Lateral humerusepikondylit.

Behandling

Vid proximal inklämning: Handledsskena i 2-4 månader eller till dess
aktiv handledsextension återkommit (god prognos). Kontrakturprofylax. Distal
inklämning: remiss för operation om besvären varat över 6 månader.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer