NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.

ICD-10: K30

Definition

Dyspepsi är en beskrivande diagnos som innebär smärtor eller obehag i fr.a. övre delen av buken.

Orsak

Vid funktionell dyspepsi är orsaken okänd. Alkoholöverkonsumtion, ASA/NSAID- intag liksom rökning är dock ofta förbisedda orsaker. Helicobacterinfektion är ej orsak till funktionell dyspepsi. Vid organisk dyspepsi är orsaken känd, t.ex. magsår.

 

Symtom

Ulcuslika symtom som epigastrisk smärta ofta nattetid, lindring vid matintag. Dysmotilitetslika symtom som uppkördhet efter måltid, tidig mättnadskänsla, illamående, rapningar och gaser. Vid blandformer kan också refluxlika symtom som sura uppstötningar och halsbränna ingå.

 

Differentialdiagnoser

Gastroesofagal reflux, gastrit, ulcus, Irritable Bowel Syndrome, inflammatoriska tarmsjukdomar, celiaki, laktosintolerans, ischemisk hjärtsjukdom, gall-/pankreassjukdomar, malignitet i esofagus eller ventrikel.

 

Utredning

I det akuta läget på jourcentral övervägs differentialdiagnoser som kan behöva akut omhändertagande. Utredningen av dyspepsi görs på ordinarie mottagningstid. Lab initialt: Hb, ev.F-Hb x 3 (men tänk på att neg svar inte är bevis på att det inte blöder), ev. CRP.

Snabb utredning om symtom debuterar eller förändras efter 45 års ålder liksom vid viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb, sväljningsproblem/-smärta, upprepade kräkningar, palpabel resistens, ikterus, tidigare ulcus, hereditet för gastroinstestinal cancer eller NSAID användare.

 

Behandling

Rökstopp, seponering av ASA/NSAID- preparat. Alkohol? Matvanor, sömnmönster

Behandlingen f.ö. riktas mot grundorsak om denna kan fastställas. I första hand livsstilsgenomgång inkl. kost-/motion/rökstopp/alkohol/sömn vilket hjälper många.

Syrabindande, t.ex. antacida. Snabb effekt om syrautlösta besvär.

Syrahämmande/H2-blockerare, Relativt snabb effekt om brustablett.

Syrahämmande/protonpumpshämmare, Effekt inom 1-2 dygn om syrarelaterade besvär.

Personer med intermittenta, kortvariga besvär behandlas med antacida som har snabb effekt i flytande form. Även Gaviscon kan prövas. Vid mer ihållande besvär (flera gånger dagligen och även nattetid) kan H2-blockerare eller protonpumpshämmare provas vid syrarelaterade besvär.

Uppföljning: Om behov av vidare utredning eller om medicin insatts rekommendera fortsatt uppföljning hos ordinarie läkare.

Aktuella Mediciner

Alginsyra: Susp/Tuggtabl. Gaviscon.

Antacida: Susp Novaluzid.

H2-blockerare: T Ranitidin.

Protonpumpshämmare: T Omeprazol.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer