Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.

ICD-10: K30

Definition

Dyspepsi är en beskrivande diagnos som innebär smärtor eller obehag i fr.a. övre delen av buken.

Orsak

Vid funktionell dyspepsi är orsaken okänd. Alkoholöverkonsumtion, ASA/NSAID- intag liksom rökning är dock ofta förbisedda orsaker. Helicobacterinfektion är ej orsak till funktionell dyspepsi. Vid organisk dyspepsi är orsaken känd, t.ex. magsår.

 

Symtom

Ulcuslika symtom som epigastrisk smärta ofta nattetid, lindring vid matintag. Dysmotilitetslika symtom som uppkördhet efter måltid, tidig mättnadskänsla, illamående, rapningar och gaser. Vid blandformer kan också refluxlika symtom som sura uppstötningar och halsbränna ingå.

 

Differentialdiagnoser

Gastroesofagal reflux, gastrit, ulcus, Irritable Bowel Syndrome, inflammatoriska tarmsjukdomar, celiaki, laktosintolerans, ischemisk hjärtsjukdom, gall-/pankreassjukdomar, malignitet i esofagus eller ventrikel.

 

Utredning

I det akuta läget på jourcentral övervägs differentialdiagnoser som kan behöva akut omhändertagande. Utredningen av dyspepsi görs på ordinarie mottagningstid. Lab initialt: Hb, ev.F-Hb x 3 (men tänk på att neg svar inte är bevis på att det inte blöder), ev. CRP.

Snabb utredning om symtom debuterar eller förändras efter 45 års ålder liksom vid viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb, sväljningsproblem/-smärta, upprepade kräkningar, palpabel resistens, ikterus, tidigare ulcus, hereditet för gastroinstestinal cancer eller NSAID användare.

 

Behandling

Rökstopp, seponering av ASA/NSAID- preparat. Alkohol? Matvanor, sömnmönster

Behandlingen f.ö. riktas mot grundorsak om denna kan fastställas. I första hand livsstilsgenomgång inkl. kost-/motion/rökstopp/alkohol/sömn vilket hjälper många.

Syrabindande, t.ex. antacida. Snabb effekt om syrautlösta besvär.

Syrahämmande/H2-blockerare, Relativt snabb effekt om brustablett.

Syrahämmande/protonpumpshämmare, Effekt inom 1-2 dygn om syrarelaterade besvär.

Personer med intermittenta, kortvariga besvär behandlas med antacida som har snabb effekt i flytande form. Även Gaviscon kan prövas. Vid mer ihållande besvär (flera gånger dagligen och även nattetid) kan H2-blockerare eller protonpumpshämmare provas vid syrarelaterade besvär.

Uppföljning: Om behov av vidare utredning eller om medicin insatts rekommendera fortsatt uppföljning hos ordinarie läkare.

Aktuella Mediciner

Alginsyra: Susp/Tuggtabl. Gaviscon.

Antacida: Susp Novaluzid.

H2-blockerare: T Ranitidin.

Protonpumpshämmare: T Omeprazol.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis