NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn

ICD-10: K59.0

Definition

Fördröjd avföringstömning. Avföringsfrekvens kan skilja sig mellan individer. Helammade barn kan ha defekation mer sällan än varannan vecka utan att det är förstoppat. Barn som börjat äta mat behöver tätare defekationer (ofta varje till varannan dag). Förstoppning är förknippat med glesa och stora tarmtömningar där avföringen blir hård och defekationerna smärtsamma. Förstoppning kan även föreligga med tätare ofullständiga tarmtömningar.

Orsak

Funktionell förstoppning är mycket vanligt hos barn och ungdomar. Ogynnsamma toalettvanor, för lite fysisk aktivitet och kostfaktorer är vanliga orsaker.

Symtom

Glesa tarmtömningar, mycket avföring och hård smärtsam avföring är typiskt vid förstoppning. Symtomen kan också vara diffusa tex buksmärtor, värk i samband med måltider, minskad aptit, illamående, kräkningar, irritabilitet och flatulens. Ibland bekräftas diagnosen ffa av att barnet mår bättre efter behandling. Urinvägsbesvär som inkontinens eller täta urinvägsinfektioner kan bero på förstoppning. Avföringsinkontinens. Förstoppningsdiarré, sekretorisk retning av fekalom.

En viktig faktor vid förstoppning hos barn är att det ofta uppkommer en ”ond cirkel” med motstånd mot tarmtömningsreflexen, dvs att barnet medvetet eller omedvetet håller sig, vilket underhåller förstoppningen.

Differentialdiagnoser

Hypotyreos, celiaki, komjölksproteinallergi, medfödda missbildningar, nerologiska sjukdomar, Mb Crohn, spädbarnsdyschezi, läkemedel.

Utredning

Anamnes: Frekvens, avföringskonsistens (Bristol). Avföringsinkontinens. Debutålder. Mekoniumavgång. Psykomotorisk utveckling. Andra symtom som talar för neurologisk, endokrin eller metabol sjukdom. Status: Tillväxt. Bukpalpation. Inspektion av ryggslut. Tecken till neurologisk sjukdom. Lab/ rtg: Transglutaminas. BÖS kan göras vid misstanke om fekalom men rekommenderas inte som en del av utredningen vid förstoppning..

Behandling

Vid akut förstoppning ges rektalt smörjande laxantium. Fekalom kan behandlas med rektalt smörjande laxantium varannan till var tredje dag, alternativt Makrogolpreparat i dubbel underhållsdos, eller succesivt ökande dos enligt FASS. Analfissurer läker när förstoppningen förbättras och behöver som regel inte behandlas separat.

Laktulos rekommenderas till barn <6 månader. Barn äldre än 6 månader rekommenderas makrogolpreparat i första hand. Dosen bör anpassas till behandlingssvar. Avföringen bör vara daglig och enligt Bristolskalan 3-4. Ofta krävs underhållsdoser kring 0.5-0.8 g/kg/dag och högre dos vid behandlingsstart. I primärvård används i första hand doser enligt FASS.
Informera alla om mekanismer bakom förstoppning, uppkomst av underhållande ”ond cirkel” vid undvikande av tarmtömning och ge allmänna råd om kost- och toalettvanor. Rekommendera försök till regelbunden tarmtömning samma tid på dagen, gärna direkt efter måltid för att utnyttja den gastrokoliska reflexen. Bra sittställning med stöd för fötterna är viktigt att understryka, ffa för mindre barn som sitter på toalett.

Helammade barn som har avföringsbesvär, barn där organisk orsak till förstoppning misstänks samt barn som inte svarar på behandling ska remitteras till specialist i barnmedicin.

 

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer