Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn

ICD-10: K59.0

Definition

Fördröjd avföringstömning. Avföringsfrekvens kan skilja sig mellan individer. Helammade barn kan ha defekation mer sällan än varannan vecka utan att det är förstoppat. Barn som börjat äta mat behöver tätare defekationer (ofta varje till varannan dag). Förstoppning är förknippat med glesa och stora tarmtömningar där avföringen blir hård och defekationerna smärtsamma. Förstoppning kan även föreligga med tätare ofullständiga tarmtömningar.

Orsak

Funktionell förstoppning är mycket vanligt hos barn och ungdomar. Ogynnsamma toalettvanor, för lite fysisk aktivitet och kostfaktorer är vanliga orsaker.

Symtom

Glesa tarmtömningar, mycket avföring och hård smärtsam avföring är typiskt vid förstoppning. Symtomen kan också vara diffusa tex buksmärtor, värk i samband med måltider, minskad aptit, illamående, kräkningar, irritabilitet och flatulens. Ibland bekräftas diagnosen ffa av att barnet mår bättre efter behandling. Urinvägsbesvär som inkontinens eller täta urinvägsinfektioner kan bero på förstoppning. Avföringsinkontinens. Förstoppningsdiarré, sekretorisk retning av fekalom.

En viktig faktor vid förstoppning hos barn är att det ofta uppkommer en ”ond cirkel” med motstånd mot tarmtömningsreflexen, dvs att barnet medvetet eller omedvetet håller sig, vilket underhåller förstoppningen.

Differentialdiagnoser

Hypotyreos, celiaki, komjölksproteinallergi, medfödda missbildningar, nerologiska sjukdomar, Mb Crohn, spädbarnsdyschezi, läkemedel.

Utredning

Anamnes: Frekvens, avföringskonsistens (Bristol). Avföringsinkontinens. Debutålder. Mekoniumavgång. Psykomotorisk utveckling. Andra symtom som talar för neurologisk, endokrin eller metabol sjukdom. Status: Tillväxt. Bukpalpation. Inspektion av ryggslut. Tecken till neurologisk sjukdom. Lab/ rtg: Transglutaminas. BÖS kan göras vid misstanke om fekalom men rekommenderas inte som en del av utredningen vid förstoppning..

Behandling

Vid akut förstoppning ges rektalt smörjande laxantium. Fekalom kan behandlas med rektalt smörjande laxantium varannan till var tredje dag, alternativt Makrogolpreparat i dubbel underhållsdos, eller succesivt ökande dos enligt FASS. Analfissurer läker när förstoppningen förbättras och behöver som regel inte behandlas separat.

Laktulos rekommenderas till barn <6 månader. Barn äldre än 6 månader rekommenderas makrogolpreparat i första hand. Dosen bör anpassas till behandlingssvar. Avföringen bör vara daglig och enligt Bristolskalan 3-4. Ofta krävs underhållsdoser kring 0.5-0.8 g/kg/dag och högre dos vid behandlingsstart. I primärvård används i första hand doser enligt FASS.
Informera alla om mekanismer bakom förstoppning, uppkomst av underhållande ”ond cirkel” vid undvikande av tarmtömning och ge allmänna råd om kost- och toalettvanor. Rekommendera försök till regelbunden tarmtömning samma tid på dagen, gärna direkt efter måltid för att utnyttja den gastrokoliska reflexen. Bra sittställning med stöd för fötterna är viktigt att understryka, ffa för mindre barn som sitter på toalett.

Helammade barn som har avföringsbesvär, barn där organisk orsak till förstoppning misstänks samt barn som inte svarar på behandling ska remitteras till specialist i barnmedicin.

 

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis