Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Glaskroppsavlossning

ICD-10: H43

Orsak

Membranet som fäster glaskroppen mot näthinnan brister.

 

Symtom

Svarta prickar som rör sig i synfältet. Vanligt med ljusblixtar i kanten av synfältet, speciellt vid blickrörelser. Som regel debut efter 40 års ålder, närsynta drabbas tidigare.

Grå skugga som böljar fram och åter tyder på samtidig näthinneavlossning.

 

Diagnos: Via ögonläkare och ögonmikroskop.

 

Behandling

Vid enstaka prickar i synfältet i avsaknad av ljusblixtar och i avsaknad av rörlig ”gardin” i synfältet endast expektans. Patienten skall uppmanas att söka ögonläkare om det plötsligt uppträder en mängd nya prickar i synfältet.

Vid uttalade symtom som snabbt ökat och om det finns tydliga ljusblixtar, bör patienten remitteras ögonläkare för ställningstagande till laserfotokoagulation.

Vid anamnes på även skugga/böljande ”gardin” i synfältet akutremiss till ögonläkare med frågeställningen näthinneavlossning.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!