Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae

ICD-10: H33

Symtom

Grå skugga perifert i ena ögats synfält, skuggan sprider sig inåt synfältet efterhand. Vanligen debut nedåt-inåt i synfältet. Föregås inte sällan av mörka fläckar i synfältet och/eller ljusblixtar perifert.

 

Status

Synfältsbortfall. Tidigt i förloppet är det svårt att se något med direkt oftalmoskopi.

 

Differentialdiagnos: Glaskroppsavlossning.

Behandling

Akut remiss till ögonklinik. Om centrala delen av näthinnan är avlossad, krävs akut operation för att rädda central synskärpa.

I tidigt skede, då patienten endast har svarta prickar i synfältet och ljusblixtar, tydande på glaskroppsavlossning, kan näthinneruptur börjat utvecklats. Kan behandlas med laser för att förhindra utveckling mot näthinneavlossning. Om näthinneavlossning opereras i det akuta skedet, är prognosen som regel god.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!