Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Homocystein. Hyperhomocysteinemi.

Se även avsnittet Vitamin B12-brist

Definition

P-Homocystein ovanför referensintervallet.

Orsak

Homocystein är en intermediär aminosyra som bildas vid konversion av metionin till cystein. Vitaminer behövs för denna process.

Lätt-måttligt förhöjda värden (upp till ca 30 µmol/L) kan ses vid

  • brist på vitamin B12, B6 eller folsyra
  • njursvikt
  • genetiskt betingad enzymdefekt (minskad metabolisering av homocystein)
  • läkemedel (ex fibrater, metformin, metotrexat)
  • rökning
  • felaktig provhantering

Kraftigt förhöjda värden ses vid homocystinuri. Detta är en ovanlig autosomalt recessivt nedärvd sjukdom som vanligtvis, men inte alltid, upptäcks i barn- eller ungdomsåren. Sjukdomen bör misstänkas vid linsluxation, svår och snabbt utvecklad närsynthet, blodproppar, intellektuell funktionsnedsättning, psykiska symtom, lång och smal kroppsbyggnad och tidig utveckling av benskörhet. Den ingår i nyföddhetsscreeningen sedan 2010.

Symtom

Förhöjda nivåer av homocystein har associerats med kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom samt med venös tromboembolism och obstetriska komplikationer. Studier där man med vitamintillskott har sänkt homocysteinnivån har dock inte visat positiva hälsoeffekter.

Utredning

P-homocystein kan användas för att utesluta brist på folsyra och vitamin B12. Man måste dock vara medveten om att ett förhöjt värde är ospecifikt och inte bekräftar vitaminbrist.
P-Homocystein analyseras vid misstanke om homocystinuri.

Behandling

Förhöjd homocysteinnivå ska inte behandlas (såvida det inte är fråga om homocystinuri).

Om det är bekräftat att förhöjd homocysteinnivå beror på vitaminbrist ska denna åtgärdas.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis