Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Homocystein. Hyperhomocysteinemi.

Se även avsnittet Vitamin B12- brist

Definition

Normalvärden för P- homocystein 8-16 mikromol/l. Fertila kvinnor något lägre och äldre något högre. Homocystein är en betydelsefull aminosyra i cellernas (bl. a hjärnans) fundamentala metyleringsprocesser.

Orsak

Vanligaste orsaken till förhöjt homocystein är funktionell vitaminbrist (folsyra och/eller B-12 och/eller B6). Detta oftast till följd av malnutrition eller malabsorbtion. Förhöjda värden även vid njursvikt, vid inverkan av läkemedel (ex syrasekretionshämmare, metformin, antiepileptika, statiner), vid malignitet, psoriasis, hypotyreos, vid låga Zn- resp Mg- nivåer. Höjda nivåer kan även bero på livsstilsfaktorer som dålig kost (fet mat, brist på fisk och grönsaker, mycket kaffe/the), alkohol, stress, rökning. Höjda värden vanligt hos äldre.

Symtom

Höjt homocystein pga vitamin B12- brist ger trötthet, dåligt minne, dålig balans/yrsel, polyneuropati m fl symtom (se avsnittet Vitamin B12 brist). Höjt homocystein pga folsyrabrist kan ge trötthet, neurasteni. Förhöjda homocysteinnivåer ses som en riskmarkör med höjd risk för stroke, kardiovaskulär sjukdom/arteriosklerosutveckling hjärtsvikt, cerebral påverkan. Teorier finns också om påverkan vid depression, migrän, Mb Parkinson, osteoporos.

Utredning

P-homocystein (provet måste kylas direkt). Vid höjda nivåer tas S-B12 (är ett opålitligt prov men> 250 innebär oftast tillräckliga vitamin B12- nivåer), P- Folat, S-Krea. Ev MMA (är det mest specifika provet för B12- brist).

Höjda nivåer av homocystein respmetylmalonat, MMA> 2 x normalvärdena talar för brist på vitamin B12.

Behandling

Det är okänt om reglering av homocysteinnivåerna påverkar sjukligheten- förutom vid verifierad vitaminbrist. Finns inte visat samband mellan sänkning av homocysteinnivåer och mindre risk för kardiovaskulära händelser- tvärtom finns visat att B12- och folattillskott ej påverkar kardiovaskulära sjukligheten, om ej brist. Är hyperhomocysteinemi i övriga fall en orsak till sjuklighet? En konsekvens av denna? eller båda? Vid vitaminbrist substitueras bristen, kan inte analysera B6. Vid folatbrist ges folsyra 1 mg 2 x 2-3 under 2 veckor, därefter räcker det med 1 tablett dagligen. Vid B 12 brist ges tablett eller injektionsbehandling. Vid tablettbehandling: B12- tabl 1 mg 2 tabletter 2 ggr/dag i 1 månad (helst på fastande mage), sedan 1-2 tabletter dagligen. I övriga fall genomgång av livsstilsfaktorer. Uppföljning. Profylax med vitamin B12/B6/folsyra övervägs till riskgrupper omnämnda i avsnittet ”Vitamin B12 brist”.

Aktuella mediciner

Folsyra: T Folacin.

Vitamin B12, B6, folsyra: T TrioBe. Vid profylax.

Vitamin B12: Inj/T Behepan.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!