Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Infektioner och idrott.

Var god se även separat avsnitt för respektive infektion.

Effekter av träning på immunförsvaret: Sammantaget förbättrar fysisk aktivitet av måttlig grad immunförsvaret. Däremot tycks immunförsvaret hämmas av kraftigare (mer intensiv) fysisk aktivitet. Man talar om ”det öppna fönstret” timmarna efter kraftig fysisk aktivitet då man har noterat ökad risk för övre luftvägsinfektioner.

Träningsrestriktioner: ”Sunt förnuft” gäller. Vid tecken på pågående infektion bör man avstå från träning/tävling vid feber (=> 38º i vila på morgonen) liksom vid höjning av vilopulsen > 20 % (morgonvärde eller mätt när som helst efter 5 min vila). Likadant vid allmän sjukdomskänsla med trötthet, även om temperaturen är normal. Infektionssymtom som diarré, hosta med slem, muskel- och ledvärk skall föranleda vila från träning.

Exempel på vanliga infektioner inom idrotten: Övre luftvägsinfektion (ÖLI; ”förkylning”): Vanligaste infektionen som drabbar idrottaren. Vid lindriga symtom från näsan – men utan halsont, sjukdomskänsla, muskelvärk, pulshöjning eller feber – har man ej kunnat visa att man måste avstå från aktivitet. Gränsen har traditionellt gått vid halsnivå, ”neck sign”, där symtom från hals och mer distalt föranleder vila från träning. Idrottare med övre luftvägssymtom bör inte komma till träningen på grund av risk att smitta ned lagkamrater.

– Tonsillit/faryngit; ”halsfluss”: Orsakas huvudsakligen av virus, kan även orsakas av bakterier. Man har kunnat påvisa förekomst av streptokocker upp till 7 dagar efter påbörjad antibiotikakur, varför man inte bör påbörja sin aktivitet förrän efter avslutad behandling.

– Mononukleos: Infektionen tar tid att läka ut och kan följas av långvarig trötthet. Behandlingen är symtomatisk. Idrottare bör avstå från aktivitet under sjukdomssymtom. Dessutom finns risk för mjältruptur vid kontaktidrott, även om mjälten inte är förstorad vid palpation. I 50–60 % av fallen med mononukleos är mjälten förstorad. Idrottsaktivitet kan återupptas först vid feberfrihet och avsaknad av övriga sjukdomssymtom samt när mjälten återtagit sin normala storlek (krävs ibland ultraljud). Även leverstatus ska ha normaliserats (kan ta 3–4 mån.).

– Gastroenterit; ”maginfluensa”: Orsakas huvudsakligen av olika virus. Symtomen domineras av diarré, kräkningar och feber. Mer sällan är orsaken bakterier som salmonella, shigella eller campylobacter. Vistelse utomlands på träningsläger har många gånger resulterat i att flera/många spelare i en trupp drabbats av t.ex. campylobacter. Detta kan förstöra stora delar av försäsongsförberedelserna. Återgång i idrott först efter symtom- och feberfrihet. Vid bakteriell orsak skall anmälan göras till smittskydd efter diagnos via faecesprover.

– Efter en pc-kur kan man träna som vanligt. Dock att man avbryter vid trötthet.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis