NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Infektioner och idrott.

Vg. se även separat avsnitt för respektive infektion.

Effekter av träning på immunförsvaret: Sammantaget förbättrar fysisk aktivitet av måttlig grad immunförsvaret. Däremot tycks immunförsvaret hämmas av kraftigare (mer intensiv) fysisk aktivitet. Man talar om ”det öppna fönstret” timmarna efter kraftig fysisk aktivitet då man har noterat ökad risk för övre luftvägsinfektioner.

Träningsrestriktioner: ”Sunt förnuft” gäller. Vid tecken på pågående infektion bör man avstå från träning/tävling vid feber (= > 38º i vila på morgonen) liksom vid höjning av vilopausen > 20 % (morgon värde eller mätt när som helst efter 5 min vila). Likadant vid allmän sjukdomskänsla med trötthet, även om temperaturen är normal. Infektionssymtom som diarré, hosta med slem, muskel- och ledvärk skall föranleda vila från träning.

Exempel på vanliga infektioner inom idrotten: Övre luftvägsinfektion (ÖLI; ”förkylning”): Vanligaste infektionen som drabbar idrottaren. Orsakas oftast av virus. Smittar ffa via droppkontakt. Symtom är vattenklar snuva, trötthet, halsont, lätt feber och sjukdomskänsla. Inga prover tas normalt vid dessa symtom. Vid lindriga symtom från näsan – men utan halsont, sjukdomskänsla, muskelvärk, pulshöjning eller feber – har man ej kunnat visa att man måste avstå från aktivitet. Gränsen har traditionellt gått vid halsnivå, ”neck sign”, där symtom från hals och mer distalt föranleder vila från träning. Idrottare med övre luftvägssymtom bör inte komma till träningen pga risk att smitta ned lagkamrater.

– Tonsillit/faryngit; ”halsfluss”: Orsakas huvudsakligen av virus. Huvudsymtom är halsont och feber förutom allmänna sjukdomssymtom. Tonsillit kan även orsakas av bakterier, ffa betahemolytiska streptokocker, som vid diagnos innebär 10 dagars antibiotikakur. Halsen uppvisar spridda beläggningar på tonsillerna. Man har kunnat påvisa förekomst av streptokocker upp till 7 dagar efter påbörjad antibiotikakur, varför man inte bör påbörja sin aktivitet förrän efter avslutad behandling.

– Mononukleos: Orsakas av virus. De flesta infektioner är asymtomatiska eller medför endast diskreta symtom. I en del fall utvecklas de klassiska symtomen på mononukleos, ”kyssjuka”. Trötthet, ofta svårartad, är kardinalsymtom tillsammans med halsflusslikande besvär. Sammanflytande beläggningar på tonsiller, svullna lymfkörtlar på hals och i ljumskar, ibland hepatosplenomegali eller t.o.m. gulsot. Prover visar förhöjt LPK, ev. atypiska lymfocyter, och oftast förhöjda levervärden. Monospot snabbtest eller serologiska tester ger diagnosen efter 1 veckas klinik. Infektionen tar tid att läka ut och kan följas av långvarig trötthet.

Behandlingen är symtomatisk. Idrottare bör avstå från aktivitet under sjukdomssymtom. Dessutom finns risk för mjältruptur vid kontaktidrott, även om mjälten inte är förstorad vid palpation. I 50–60 % av fallen med mononukleos är mjälten förstorad. Idrottsaktivitet kan återupptas först vid feberfrihet och avsaknad av övriga sjukdomssymtom samt när mjälten återtagit sin normala storlek (krävs ibland ultraljud). Även att leverstatus är normaliserat (kan ta 3–4 mån.).

– Gastroenterit; ”maginfluensa”: Orsakas huvudsakligen av olika virus. Symtomen domineras av diarré, kräkningar och feber. Mer sällan är orsaken bakterier som salmonella, shigella eller campylobacter. Vistelse utomlands på träningsläger har många gånger resulterat i att flera/många spelare i en trupp drabbats av t.ex. campylobacter. Detta kan förstöra stora delar av försäsongsförberedelserna. Ledvärk ses ofta. Smittan är fekal-oral. Rådet vid utlandsresor till varmare länder blir att undvika smittkällor som glass, sallad och hamburgare/kebab från gatuförsäljare. Drick vatten från sluten förpackning. Behandlingen vid viral gastroenterit är symtomatisk med vätska, febernedsättande. I lindriga fall räcker detta. I svårare fall kan det bli aktuellt med antibiotika och i vissa fall (stor dehydrering, allmänpåverkan) även med sjukhusinläggning. Återgång i idrott först efter symtom- och feberfrihet. Vid bakteriell orsak skall anmälan göras till smittskydd efter diagnos via faecesprover.

– Efter en pc-kur kan man träna som vanligt. Dock att man avbryter vid trötthet.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK