Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Infektionsbenägna barn

Definition

Normalt antal infektioner hos barn: Barn under 4 år: 4-8 viroser/år (kan vara upp mot 15), barn över 4 år: oftast färre.

Uppmärksamma ffa recidiverande bakteriella infektioner. Överväg astma, kroniska sjukdomar, missbildning/ avvikande anatomi, periodiskt febertillstånd och immunbristsjukdom. Tecken som bör föranleda remiss för immunbristutredning: ≥1 invasiv infektion per år, ≥2 sinuiter eller pneumonier per år. Ovanliga patogener, ovanlig lokalisation, komplikationer (mastoidit, empyem), återkommande hudinfektioner och abcesser. Avsaknad av förväntat svar på adekvat antibiotikabehandling. Isolerat återkommande otiter remitteras i första hand till ÖNH specialist. Överväg immunbristutredning om ≥4 antibiotikakrävande otiter/ år.

Utredning

Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. NPH-odling nästan aldrig indicerat vid enstaka ÖLI. Kontroll av vikt- och längdutveckling. Efterfråga hereditet. Kontrollera ev blodstatus med diff. Vid misstanke om immunbrist eller allvarligt kroniskt tillstånd remiss till barnläkare för utredning. Avvakta vaccination med levande vaccin om misstanke om immunbrist.

Viktigt vid infektionsbenägna barn: Kontinuitet (undvika jourmottagning), undvika onödiga antibiotikakurer. Information och stöd till föräldrarna.

 

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK