Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Infektionsbenägna barn

Definition

Normalt antal infektioner hos barn: Barn under 4 år: 6-8 viroser/år (upp mot 15), barn över 4 år: oftast något färre.

Extra uppmärksamhet ffavid recidiverande bakteriella infektioner: Överväg då cystisk fibros, astma, adenoid, immunbristsjukdom. Immunbrist kan misstänkas vid recidiverande otiter, fler än en, lobär pneumoni, meningit eller sepsis.

 

Utredning

Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. CRP vid akut sjukdom som en hjälp för att lättare skilja mellan virusinfektion (oftast under 50 i CRP) eller bakteriell infektion (oftast över 50 i CRP). NP-odling nästan aldrig indicerat vid enstaka ÖLI. Kontroll av vikt- och längdutveckling. Vid riktad misstanke om immunbrist remitteras för utredning via barnläkare.

Viktigt vid infektionsbenägna barn: Kontinuitet (undvika jourmottagning), undvika onödiga antibiotikakurer. Information och stöd till föräldrarna.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!