Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Kompartmentsyndrom

Kompartmentsyndrom

ICD-10: akut M79.6, kronisk M62.8

Definition

Ökat vävnadstryck inom ett anatomiskt rum, s.k. ”kompartment”, oftast en muskelloge.

 

Orsak

Ökad volym inom något kompartment, p.g.a. färskt trauma med blödning, svullnad, muskelhypertrofi p.g.a. kraftig fysisk aktivitet eller tryck från utsidan av t.ex. cirkulärt gips. Detta leder till minskat blodflöde till området. Anatomiska förhållanden, trånga kompartments, predisponerar. Vid kroniskt kompartmentsyndrom dominerar troligen kombinationen av långvarig fysisk aktivitet och anatomiska förhållanden som orsak. Även hypotoni i vävnaden efter skada, medvetslöshet/intoxikationer kan framkalla kompartmentsyndrom.

 

Symtom

Akut kompartmentsyndrom: Kraftig smärta, ofta utan synligt trauma. Vanligaste lokalisering: Underbenets muskelloger, mer sällan fotled, underarm eller lår. Kroniskt kompartmentsyndrom: Uppträder successivt och är ofta mer diffus och svårtolkad i symtombilden.

 

Status

Svår smärta är det viktigaste symtomet, detta i såväl vila som vid passiv rörelse. Stelhet och spändhet i affekterat kompartment, muskelsvaghet av påverkade muskler. Smärta vid stretching, nervpåverkan inom kompartment. Distala pulsar är normala, kompartmenttrycket överstiger i regel inte artärtrycket.

 

Differentialdiagnos

Benhinneinflammation. Stressfraktur.

 

Utredning

Diagnosen kan vara svår att ställa kliniskt. Invasiv tryckmätning via ortopedklinik kan ställa diagnosen i tveksamma fall.

Behandling

Avlägsna eventuella cirkulära gips direkt. Akuta fall remitteras vid misstanke för direkt omhändertagande på sjukhus. Operativ behandling med öppnande av aktuell muskelloge för att ”släppa på trycket” kan rädda vävnaden från bestående skador. Kroniska fall kan ibland behandlas genom träningskorrektion.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ