NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Kompartmentsyndrom

ICD-10: akut M79.6, kronisk M62.8

Definition

Ökat vävnadstryck inom ett anatomiskt rum, s.k. ”kompartment”, oftast en muskelloge.

 

Orsak

Ökad volym inom något kompartment, p.g.a. färskt trauma med blödning, svullnad, muskelhypertrofi p.g.a. kraftig fysisk aktivitet eller tryck från utsidan av t.ex. cirkulärt gips. Detta leder till minskat blodflöde till området. Anatomiska förhållanden, trånga kompartments, predisponerar. Vid kroniskt kompartmentsyndrom dominerar troligen kombinationen av långvarig fysisk aktivitet och anatomiska förhållanden som orsak. Även hypotoni i vävnaden efter skada, medvetslöshet/intoxikationer kan framkalla kompartmentsyndrom.

 

Symtom

Akut kompartmentsyndrom: Kraftig smärta, ofta utan synligt trauma. Vanligaste lokalisering: Underbenets muskelloger, mer sällan fotled, underarm eller lår. Kroniskt kompartmentsyndrom: Uppträder successivt och är ofta mer diffus och svårtolkad i symtombilden.

 

Status

Svår smärta är det viktigaste symtomet, detta i såväl vila som vid passiv rörelse. Stelhet och spändhet i affekterat kompartment, muskelsvaghet av påverkade muskler. Smärta vid stretching, nervpåverkan inom kompartment. Distala pulsar är normala, kompartmenttrycket överstiger i regel inte artärtrycket.

 

Differentialdiagnos

Benhinneinflammation. Stressfraktur.

 

Utredning

Diagnosen kan vara svår att ställa kliniskt. Invasiv tryckmätning via ortopedklinik kan ställa diagnosen i tveksamma fall.

Behandling

Avlägsna eventuella cirkulära gips direkt. Akuta fall remitteras vid misstanke för direkt omhändertagande på sjukhus. Operativ behandling med öppnande av aktuell muskelloge för att ”släppa på trycket” kan rädda vävnaden från bestående skador. Kroniska fall kan ibland behandlas genom träningskorrektion.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer