Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Mässling. Morbilli

ICD-10: B05

Mässling är en anmälningspliktig sjukdom som har risk för allvarliga komplikationer.

Orsak

Virus. Inkubationstid: Ca 10 dagar (7–18)

Symtom

Hög feber. Luftvägsinfektion med hosta, konjunktivit. Efter ett par dagar kan, på kindens slemhinna, de patognomona Kopliks fläckar uppkomma. Efter ytterligare någon dag ses ett makulopapulöst sammmanflytande exantem. Detta börjar oftast i hårfästet, senare ansikte, hals och fortsätter nedåt med generalisering inom 3 dygn. I regel högfebril och som mest påverkan under den tiden. Sjukdomen är idag ovanlig p.g.a. den allmänna vaccinationen (MPR) vid 18 månaders ålder och i sjätte klass.

Status

Makulopapulöst sammanflytande exantem. Rodnade konjunktiva. Koplinks fläckar i kindslemhinnan (gråaktiga knappnålshuvudstora på rodnad botten).

Smittsamhet: Mycket hög smittsamhet. Genomgången sjukdom eller två doser mässlingsvaccin ger livslång immunitet.

Komplikationer: Andningsbesvär. Sekundära bakteriella infektioner. Encefalit.

Diagnos

Klinisk diagnos som bekräftas med PCR från nasofarynxaspirat eller serologi.

Behandling

Symtomatisk.

Aktuella Mediciner

Ibuprofen: Mixt/T. Brufen. Mixt/Supp/T Ipren.

Paracetamol: Mixt/ Supp/T Alvedon. Mixt/ Supp/T Panodil.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Mässling. Morbilli på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer