Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan

ICD-10: H66.0 H65.-

Orsak

Mellanöreinfektioner är vanligare i vissa familjer, d.v.s. genetiska faktorer av betydelse. Cirka 5 % av barnen är otitbenägna i gruppen 0-6 år. Vad som går i arv är oklart. Det kan vara en sämre funktion i mellanörat och/eller örontrumpeten eller immunologiska variationer. Amning har en skyddande effekt hos spädbarn. Rökig miljö ökar risken Barn som får akut mediaotit tidigt, en före 6 månaders ålder eller två före ett års ålder, får oftare recidiverande akuta mediaotiter.

 

Utredning

ÖNH-status varje gång. Remiss ÖNH om mer än 3 otiter på 6 månader eller om onormal trumhinna efter 3 månader.

Behandling

Akut mediaotit behandlas enligt avsnittet ”öroninflammation” nedan – var i görligaste mån restriktiv med antibiotika.

Rörinsättning för tryckutjämning förbättrar hörseln och förhindrar att vätska samlas. Detta halverar antalet otiter. Röret stöts oftast ut efter några månader upp till ett år, otitbenägenheten minskar vid 2-3 års ålder. Otosalpingitbenägenhet kan finnas kvar till 7-8 års ålder. Upprepade rörinsättningar kan krävas. Ibland samtidig op. veg. adenoider, speciellt om långdragen otosalpingit. Om infektion med röret på plats rinner ofta varet ut, sällan smärtor, behandlas med TPCB-droppar. Om smärtor eller långdraget förlopp antibiotika per oralt. Simma, duscha och tvätta hår utan öronproppar eller fetvadd går bra. Avråd att dyka utan speciella öronskydd. Risk för yrsel under vattnet.

Som otitprofylax används i vissa delar av landet Lomudal Nasal 1×4 till otitbarn i förkylningstider Gr I steroid + ab: Örondr. Terracortril med Polymyxin B (TPCB- droppar).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!