Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan

ICD-10: H66.0, H65.

Orsak

Mellanöreinfektioner är vanligare i vissa familjer, d.v.s. genetiska faktorer är av betydelse. Cirka 5–7% av barn <6 år är otitbenägna. Barn som får akut mediaotit tidigt, före 6 månaders ålder får oftare recidiverande akuta mediaotiter.

Utredning

Gör alltid ÖNH-status. Remiss till ÖNH om > 3 otiter på 6 månader, > 4 otiter på 12 månader, > 1 otit före 1 års ålder eller om onormal trumhinna vid kontroll 3 månader efter akut mediaotit.

Behandling

Akut mediaotit behandlas enligt avsnittet ”öroninflammation” – var i görligaste mån restriktiv med antibiotika.

Rörinsättning för tryckutjämning förbättrar hörseln och förhindrar att vätska samlas. Detta halverar antalet otiter. Röret stöts oftast ut efter några månader upp till ett år, otitbenägenheten minskar vid 2-3 års ålder. Otosalpingitbenägenhet kan finnas kvar till 7-8 års ålder. Upprepade rörinsättningar kan krävas. Ibland samtidig op. adenoider, speciellt om långdragen otosalpingit. Om infektion med röret på plats rinner ofta varet ut, sällan smärtor, behandlas med TPCB-droppar. Om smärtor eller långdraget förlopp, antibiotika per oralt. Simma, duscha och tvätta hår utan öronproppar eller fetvadd går bra. Avråd att dyka utan speciella öronskydd. Risk för yrsel under vattnet.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis