NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Panikångest. Panikattack. Ångest.

Definition: Är en form av ångestsjukdom som yttrar sig genom minst tre panikattacker under en treveckors period. Dock inte i samband med utlösande faktorer som fysisk utmattning, livshotande situationer, missbruk eller somatisk sjukdom.

 

Orsak: Okänd.

 

Symtom

Avgänsade perioder med stark oro/ångest, uppkommer utan förvarning, klingar av spontant. Men en känsla av katastrof undergång under attacken och rädsla för nästa.

För att sätta diagnosen tre attacker inom tre veckor utan annan förklaring.

Minst 4 av nedanstående symtom finns med (minst ett av de fyra första).

1.   Hjärtklappning

2.   Svettning

3.   Muntorrhet

5.   Svårt att andas

6.   Kvävningskänsla

7    Obehag eller smärta i bröstet

8.   Illamående eller magbesvär

9.   Derealisation eller depersonalisation

11. Rädsla att förlora förståndet

12. Dödsångest

13. Frossa eller blodsvallningar

14. Parestesier

Utredning

I det akuta skedet kroppsundersöknuing inkl hjärta/lungor, bltr och i regel EKG. Viktigt att ta symtomen på allvar och kunna ge lugnande besked. Fortsatt utredning för att utesluta andra orsaker sker på dagtid. I utredning ingår Hb, P-glukos, elstatus, thyroideastatatus, ta ställning till ev provtagning riktat mot mot missbruk.

Behandling

Akut undersökning/ samtal ev. enstaka bensodiazepintablett 1 på mottagning och en hem. Igångsätt inte längre mediciering på jourtid. På vårdcentralen utredning, ställningstagande till KBT eller SSRI alt SNRI.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer