NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur

Status

Främmande kropp? Distalstatus – sen/-nerv-kärlskada?

 

Behandling

Bedömning av uppkomst och hur lång tid det förflutit från uppkomsten till undersökning (max 8 tim för sutur efter skärskada el. motsv.- dock att ansiktsskada kan sys något senare efter skadan i nödfall. Primärsuturering efter noggrann rengöring / (tvål o vatten alt fys koksaltlösning), vb excision. Bedövning med Xylocain ev. med adrenalin.

Trådtjocklek:

3-0 – vid stark dragning av huden i lednära skador.

4-0 – större delen av kroppen.

5-0 – i ansiktet.

 

Suturtagning: Bedömning från fall till fall när man kan ta suturerna – ff.a. om lednära. Efter att suturen tagits bör man avlasta med tejpning någon vecka. Sitter stygnen längre tid ökar risken för ärrvävnad – beaktas ff.a. vid suturer i ansiktet.

Riktlinjer:

Ansikte:                 5-7 dagar

Skalp:                     5-7 dagar

Hand/arm:           10-12 dagar

Underben/ fot:   14-17 dagar

Bål:                       10-12 dagar

Rygg                     14-17 dagar

Vävnadslim kan komma ifråga på skalp och extremiteter. Limmas kant mot kant på huden – ej i såret.

 

Tetanusprofylax: Booster om >10 år efter 3:e dos eller >30 år sedan 4:e dos och risk för nedsmutsat sår (generös tolkning). Immunoglobulin om ej tidigare grundvaccinerad och risk för tetanus. I nuvarande vaccinationsprogram ges 5:e dosen vis 12-14 års ålder.

 

Antibiotikaprofylax: Vid kontaminerade sår inkl bett från människa eller djur (se avsnittet Bett). Beaktas även vid lednära sår eller i närhet av senor/ brosk/ben liksom då djupa strukturer är drabbade.

Patogener är oftast Stafylococcer eller Streptococcer. Ordinera i normalfallet Fluklaxacillin (ej vid hund- kattbett) alt Klindamycin alt Spektramox.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer