NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos

ICD-10: I80

Orsak: Skada i kärlväggen, dåligt blodflöde eller blodkoagulationsrubbningar.

Tidigare riskfaktorer är djup ventrombos, långvarig immobilisering (sängläge, längre resor), varicer, venös insufficiens, rökning, hereditet för ventrombos, malignitet, efter trauma/fraktur. Hormonpåverkan via östrogen, p-piller eller graviditet ska ej glömmas.

 

Symtom

Tyngdkänsla i extremiteten, svullnad, värmeökning och emellanåt rodnad. Symtomen kan vara diskreta. Trombosbildningen drabbar framför allt nedre extremiteterna men kan även drabba armar.

 

Status

Svullnad av extremiteten, ömhet i muskulaturen.

 

Differentialdiagnos

Erysipelas, tromboflebit, lymfödem, rupturerad Baker-cysta, muskelinflammation/ruptur, posttrombotiskt syndrom.

 

Utredning

Anamnes – framför allt vad gäller riskfaktorer enligt ovan. Homans tecken osäkert.

Sannolikheten för DVT kan värderas efter Wells skattning enligt följande:

Aktiv cancer eller cancerbehandling senaste 6 mån       1  poäng

Pares eller nyligen gips i nedre ext                                 1

Immobilisering >3 dagar eller större kirurgi senaste 4 v 1

Ömhet längs djupa vener                                               1

Ensidig vadsvullnad >2 cm                                            1

Ensidig helbenssvullnad                                                 1

Pittingödem som är större än i andra benet                     1

Tidigare objektivt påvisad venös tromboembolism        1

Ensidigt dilaterade vener, ej varicer                               1

Annan diagnos minst lika trolig                                    -2

Hög sannolikhet för DVT: 3 poäng eller mer

Måttlig sannolikhet för DVT: 1-2 poäng

Låg sannolikhet för DVT: 0 poäng

D-dimer som nästa steg i utredningen. Om låg sannolikhet och negativ D-dimer, expektera.

Om D-dimer ( Nedbrytningsprodukt av fibrin) positiv: ultraljud. Endast vid stark misstanke: flebografi eller datortomografi. Tveksamhet efter negativt ultraljud kan innebära lågmolekylärt Heparin och nytt ultraljud efter 3 dygn om kvarstående besvär.

Behandling

Lågmolekylärt Heparin som Fragmin eller Inohep insätts enligt FASS i dos 2 ggr dagl i minst 5 dagar. Waran insätts samtidigt, det lågmolekylära Heparinet kan sättas ut efter man nått ner till minst INR 2,0.

DVT nedom knäet plus reversibel riskfaktor behandlas under 3 månader, idiopatisk under 6 månader. Djup ventrombos proximalt i ben plus reversibel riskfaktor 6 månader, vid recidiv 6-12 månader. Armvenstrombos 3-5 månader. Lungemboli med reversibel riskfaktor i 3 månader, i övrigt minst ett år, recidiverande 1-2 år.

Kompressionsstrumpa grad II rekommenderas i sex månader efter en djup ventrombos i benet.

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin: Inj Fragmin/ Innohep/ Klexane.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer