Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos

ICD-10: I80

Orsak: Skada i kärlväggen, dåligt blodflöde eller blodkoagulationsrubbningar.

Tidigare riskfaktorer är djup ventrombos, långvarig immobilisering (sängläge, längre resor), varicer, venös insufficiens, rökning, hereditet för ventrombos, malignitet, efter trauma/fraktur. Hormonpåverkan via östrogen, p-piller eller graviditet ska ej glömmas.

 

Symtom

Tyngdkänsla i extremiteten, svullnad, värmeökning och emellanåt rodnad. Symtomen kan vara diskreta. Trombosbildningen drabbar framför allt nedre extremiteterna men kan även drabba armar.

 

Status

Svullnad av extremiteten, ömhet i muskulaturen.

 

Differentialdiagnos

Erysipelas, tromboflebit, lymfödem, rupturerad Baker-cysta, muskelinflammation/ruptur, posttrombotiskt syndrom.

 

Utredning

Anamnes – framför allt vad gäller riskfaktorer enligt ovan. Homans tecken osäkert.

Sannolikheten för DVT kan värderas efter Wells skattning enligt följande:

Aktiv cancer eller cancerbehandling senaste 6 mån       1  poäng

Pares eller nyligen gips i nedre ext                                 1

Immobilisering >3 dagar eller större kirurgi senaste 4 v 1

Ömhet längs djupa vener                                               1

Ensidig vadsvullnad >2 cm                                            1

Ensidig helbenssvullnad                                                 1

Pittingödem som är större än i andra benet                     1

Tidigare objektivt påvisad venös tromboembolism        1

Ensidigt dilaterade vener, ej varicer                               1

Annan diagnos minst lika trolig                                    -2

Hög sannolikhet för DVT: 3 poäng eller mer

Måttlig sannolikhet för DVT: 1-2 poäng

Låg sannolikhet för DVT: 0 poäng

D-dimer som nästa steg i utredningen. Om låg sannolikhet och negativ D-dimer, expektera.

Om D-dimer ( Nedbrytningsprodukt av fibrin) positiv: ultraljud. Endast vid stark misstanke: flebografi eller datortomografi. Tveksamhet efter negativt ultraljud kan innebära lågmolekylärt Heparin och nytt ultraljud efter 3 dygn om kvarstående besvär.

Behandling

Lågmolekylärt Heparin som Fragmin eller Inohep insätts enligt FASS i dos 2 ggr dagl i minst 5 dagar. Waran insätts samtidigt, det lågmolekylära Heparinet kan sättas ut efter man nått ner till minst INR 2,0.

DVT nedom knäet plus reversibel riskfaktor behandlas under 3 månader, idiopatisk under 6 månader. Djup ventrombos proximalt i ben plus reversibel riskfaktor 6 månader, vid recidiv 6-12 månader. Armvenstrombos 3-5 månader. Lungemboli med reversibel riskfaktor i 3 månader, i övrigt minst ett år, recidiverande 1-2 år.

Kompressionsstrumpa grad II rekommenderas i sex månader efter en djup ventrombos i benet.

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin: Inj Fragmin/ Innohep/ Klexane.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis