Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos

ICD-10: I80

Orsak: Skada i kärlväggen, dåligt blodflöde eller blodkoagulationsrubbningar.

Tidigare riskfaktorer är djup ventrombos, långvarig immobilisering (sängläge, längre resor), varicer, venös insufficiens, rökning, hereditet för ventrombos, malignitet, efter trauma/fraktur. Hormonpåverkan via östrogen, p-piller eller graviditet ska ej glömmas.

 

Symtom

Tyngdkänsla i extremiteten, svullnad, värmeökning och emellanåt rodnad. Symtomen kan vara diskreta. Trombosbildningen drabbar framför allt nedre extremiteterna men kan även drabba armar.

 

Status

Svullnad av extremiteten, ömhet i muskulaturen.

 

Differentialdiagnos

Erysipelas, tromboflebit, lymfödem, rupturerad Baker-cysta, muskelinflammation/ruptur, posttrombotiskt syndrom.

 

Utredning

Anamnes – framför allt vad gäller riskfaktorer enligt ovan. Homans tecken osäkert.

Sannolikheten för DVT kan värderas efter Wells skattning enligt följande:

Aktiv cancer eller cancerbehandling senaste 6 mån       1  poäng

Pares eller nyligen gips i nedre ext                                 1

Immobilisering >3 dagar eller större kirurgi senaste 4 v 1

Ömhet längs djupa vener                                               1

Ensidig vadsvullnad >2 cm                                            1

Ensidig helbenssvullnad                                                 1

Pittingödem som är större än i andra benet                     1

Tidigare objektivt påvisad venös tromboembolism        1

Ensidigt dilaterade vener, ej varicer                               1

Annan diagnos minst lika trolig                                    -2

Hög sannolikhet för DVT: 3 poäng eller mer

Måttlig sannolikhet för DVT: 1-2 poäng

Låg sannolikhet för DVT: 0 poäng

D-dimer som nästa steg i utredningen. Om låg sannolikhet och negativ D-dimer, expektera.

Om D-dimer positiv: ultraljud. Endast vid stark misstanke: flebografi eller datortomografi. Tveksamhet efter negativt ultraljud kan innebära lågmolekylärt Heparin och nytt ultraljud efter 3 dygn om kvarstående besvär.

Behandling

Lågmolekylärt Heparin som Fragmin eller Inohep insätts enligt FASS i dos 2 ggr dagl i minst 5 dagar. Waran insätts samtidigt, det lågmolekylära Heparinet kan sättas ut efter man nått ner till minst INR 2,0.

DVT nedom knäet plus reversibel riskfaktor behandlas under 3 månader, idiopatisk under 6 månader. Djup ventrombos proximalt i ben plus reversibel riskfaktor 6 månader, vid recidiv 6-12 månader. Armvenstrombos 3-5 månader. Lungemboli med reversibel riskfaktor i 3 månader, i övrigt minst ett år, recidiverande 1-2 år.

Kompressionsstrumpa grad II rekommenderas i sex månader efter en djup ventrombos i benet.

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin: Inj Fragmin/ Innohep/ Klexane.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!