NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Definition/Inledning.

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Akut nociceptiv smärta:

* Paracetamol som grundbehandling.

* NSAID som alternativ eller komplement.

* Morfinpreparat primärt vid mkt stark smärta. Paracetamol som basbehandling.

Långvarig nociceptiv smärta: (ej cancersmärta).

* Smärtanalys nociceptiv-/neuralgisk-/inflammatorisk genes. Psykosocial pålagring?

* Ge förklaring till smärtan. Gör patienten delaktig/ta tillvara patientens resurser att hantera situationen.

* Läkemedel har som enskild behandling ofta ingen avgörande effekt på prognos/funktion.

* Paracetamol som farmakologisk grundbehandling.

* NSAID vb. som komplement vid inflammatorisk komponent.

* Morfinpreparat i lågdos vid ex.v. stark artrossmärta, kotkompression m.fl.

* Ev. psykologkontakt ang smärthantering.

Neuralgisk komponent i långvarig smärta:

* Antidepressiva tricyklika – amitriptylin.

* Antiepileptika ex.v. gabapentin, pregabalin.

* Antidepressiva SNRI som duloxetin.

* Lokal behandling vb. vid avgränsad smärtande hudyta.

* Multidisciplinär handläggning vid ffa kronisk/långvariga smärttillstånd.

 

Definition/Inledning: 

Smärta är: En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada. En såväl fysisk som psykisk/känslomässig upplevelse.

All smärta färgas av upplevandet av smärtan. Per definition innebär den emotionella komponenten att en individ har ont om denne känner sig ha detta.

Nociceptiv smärta: När kroppens känselorgan aktiverats, oftast vid vävnadsskada.

* Akut nociceptiv smärta: ex. slag på tummen, post operativt, brännskada.

* Långvarig nociceptiv smärta: smärta >.3 mån. Ex. fibromyalgi, RA, artros, -cancer.

Idiopatisk smärta: Som långvarig nociceptiv smärta, men svårt att bestämma ursprunget till smärtan, trolig sensitisering. Tidigare ofta gått under namnet Psykogen smärta och Somatoformt smärtsyndrom.

Neurogen smärta: Påverkan av nervtrådar med sensorisk störning inom minst ett av följande: beröring, kyla, värme, smärta. Ex. herpessmärta, trigeminusneuralgi.

Nociplastisk smärta: Vid ex.v. Fibromyalgi och IBS. Behandling som vid central neuropatisk smärta, förutom att opioider bör undvikas.

Varningssignaler för allvarlig sjukdom:

Känd malignitet.

Ökande neurologiska bortfall.

Debut> 50 års ålder.

Infektionstecken.

Viktförlust.

Våldsamt trauma.

Benskör patient.

Generell behandlingsprincip: Fokusera på smärttypen i stället för diagnosen. Varje smärttyp behandlas specifikt enligt nedan. Behandla aktuell smärttyp fullt ut och utvärdera innan terapiväxling. Utför regelbundet Smärtanalys och skattning bl.a. med hjälp av VAS-skala.

Taggar: ,
Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Klimakteriet

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer