Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Definition/Inledning.

Definition

Smärta är: En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada. En såväl fysisk som psykisk/känslomässig upplevelse.

All smärta färgas av upplevelsen av smärtan. Per definition innebär den emotionella komponenten att en individ har ont om denne känner sig ha detta.

Akut smärta: kan indelas i nociceptiv, neurogen eller blandformer.

* Nociceptiv smärta: när kroppens smärtreceptorer aktiverats, oftast vid vävnadsskada, t.ex. slag på tummen, post-operativt, brännskada.

* Neurogen smärta: Skada på nervtrådar och/eller delar av centrala nervsystemet med sensorisk störning inom minst ett av följande: beröring, kyla, värme, smärta. Ex. herpessmärta, ischias, stroke, mm.* Blandformer: där skador tillkommer både i vävnader, CNS och i perifera nervtrådar, dvs samtliga delar av det somatosensoriska systemet.Långvarig  smärta: smärta >3 mån. Ex. fibromyalgi, RA, artros, cancer, MS.

Långvarig smärta kan tillkomma av kända nociceptiva, neurogena eller blandformer men den kan också utvecklas av oklara orsaker (idiopatisk).

* Man har även identifierat en form av långvarig smärta där hjärnans plasticitet denna gång är inblandad på ett negativ sätt (jfr med den positiva i samband med rehabiliteringen efter en stroke där en del funktioner återkommer, om än delvis, tack vare andra celler som tar över) vid . ex.v. fibromyalgi och IBS.

Varningssignaler för allvarlig sjukdom:

– Känd malignitet.

– Ökande neurologiska bortfall.

– Debut > 50 års ålder.

– Infektionstecken.

– Viktförlust.

– Våldsamt trauma.

– Benskör patient.

Sammanfattning behandling

Akut nociceptiv smärta:

Paracetamol som grundbehandling.

NSAID som alternativ eller komplement.

Morfinpreparat primärt vid mycket stark smärta. Paracetamol som basbehandling.

Långvarig nociceptiv smärta: (ej cancersmärta).

Smärtanalys nociceptiv/neuralgisk/inflammatorisk genes. Psykosocial pålagring?

Ge förklaring till smärtanGör patienten delaktig/ta tillvara patientens resurser att hantera situationen.

* Läkemedel har som enskild behandling ofta ingen avgörande effekt på prognos/funktion.

Paracetamol som farmakologisk grundbehandling.

NSAID vb. som komplement vid inflammatorisk komponent.

Morfinpreparat i lågdos vid ex.v. stark artrossmärta, kotkompression m.fl.

* Psykologkontakt för smärthantering.

Neuropatisk komponent i långvarig smärta:

Antidepressiva tricyklika – amitriptylin.

Antiepileptika ex.v. gabapentin, pregabalin.

Antidepressiva SNRI som duloxetin.

Lokal behandling vb. vid avgränsad smärtande hudyta.

Multidisciplinär handläggning vid ffa kroniskt/långvarigt smärttillstånd.

Generell behandlingsprincip: Fokusera på smärttypen i stället för diagnosen. Varje smärttyp behandlas specifikt enligt nedan. Behandla aktuell smärttyp fullt ut och utvärdera före terapiväxling. Utför regelbundet Smärtanalys och skattning bl.a. med hjälp av VAS-skala.

Fördjupning

”Smärtlindring i livets slutskede” 2010.

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. 2017

Läkemedelsboken. Smärta och smärtbehandling.

Patientinformation:

www.smartguiden.nu, www.doktorn.com

Cancerfonden. Smärtbehandling.

 

Aktuella Mediciner

Analgetika 

Paracetamol: T/Brustabl./Supp Alvedon T/Brustabl./Supp Panodil m.fl.

Kodein + paracetamol: T/Brustabl. Citodon. T/Brustabl. Panocod m.fl.

NSAID

Lång duration: T Alganex. T Relifex. Medellång duration: T Ibumetin. T Naproxen m.fl.

NSAID (Cox2-hämmare): T Arcoxia. K Celebra m.fl.

NSAID + protonpumshämmare T Vimovo m.fl.

Antiemetika 

Antihistamin: T Postafen. Lösn./T Lergigan. Neuroleptika: T Haldol. Inj. Haldol Depot m.fl.

Skopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Antiepileptika 

Gabapentin: K/T Gabapentin m.fl.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp./T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard m.fl.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin m.fl.

Antidepressiva, smärtstillande

SNRI: Duloxetin: K Cymbalta. Venlafaxin: K Efexor Depot. K/T Venlafaxin m.fl.

Tricyklika: Amitriptylin: T Saroten. Klomipramin: T Klomipramin. Nortriptylin:
T Sensaval m.fl.

Krämer, smärtstillande 

Capsaicin: Kräm Capsina. Kutant plåster Qutenza. Lidokain: Kräm/Plåster EMLA. Plåster Versatis m.fl.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösn. Forlax. Oral lösn. Movicol. Oral lösn. Omnilax m.fl.

Natriumpikosulfat: Drp. Cilaxoral. Drp. Laxoberal m.fl.

Starka opioider, kortverkande 

Buprenorfin: Inj./T Temgesic m.fl.

Fentanyl: Resoritablett Abstral. Sugtablett Actiq. Nässpray Instanyl m.fl.

Hydromorfon: K/Inj. Palladon. Morfin: T Morfin. Oxikodon: K/Oral lösn. OxyNorm.
T Oxycodone m.fl.

Starka opioider, långverkande

Buprenorfin: Depotplåster Norspan m.fl.

Fentanyl: Depotplåster Durogesic m.fl.

Morfin: Depottabl./Granulat till susp. Dolcontin. Depottabl Depolan, m.fl.

Oxikodon: Depottablett OxyContin. Depottablett Oxycodone m.fl.

Tapentadol: T Palexia. Depottabl. Palexia Depot m.fl.

Så kallade svaga opioider

Kodein: T Kodein.

Tramadol: K Tramadol.

Taggar: ,
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev