Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Definition/Inledning.

Definition

Smärta är: En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada. En såväl fysisk som psykisk/känslomässig upplevelse.

All smärta färgas av upplevelsen av smärtan. Per definition innebär den emotionella komponenten att en individ har ont om denne känner sig ha detta.

Akut smärta: kan indelas i nociceptiv, neurogen eller blandformer.

* Nociceptiv smärta: när kroppens smärtreceptorer aktiverats, oftast vid vävnadsskada, t.ex. slag på tummen, post-operativt, brännskada.

* Neurogen smärta: Skada på nervtrådar och/eller delar av centrala nervsystemet med sensorisk störning inom minst ett av följande: beröring, kyla, värme, smärta. Ex. herpessmärta, ischias, stroke, mm.* Blandformer: där skador tillkommer både i vävnader, CNS och i perifera nervtrådar, dvs samtliga delar av det somatosensoriska systemet.Långvarig  smärta: smärta >3 mån. Ex. fibromyalgi, RA, artros, cancer, MS.

Långvarig smärta kan tillkomma av kända nociceptiva, neurogena eller blandformer men den kan också utvecklas av oklara orsaker (idiopatisk).

* Man har även identifierat en form av långvarig smärta där hjärnans plasticitet denna gång är inblandad på ett negativ sätt (jfr med den positiva i samband med rehabiliteringen efter en stroke där en del funktioner återkommer, om än delvis, tack vare andra celler som tar över) vid . ex.v. fibromyalgi och IBS.

Varningssignaler för allvarlig sjukdom:

– Känd malignitet.

– Ökande neurologiska bortfall.

– Debut > 50 års ålder.

– Infektionstecken.

– Viktförlust.

– Våldsamt trauma.

– Benskör patient.

Sammanfattning behandling

Akut nociceptiv smärta:

Paracetamol som grundbehandling.

NSAID som alternativ eller komplement.

Morfinpreparat primärt vid mycket stark smärta. Paracetamol som basbehandling.

Långvarig nociceptiv smärta: (ej cancersmärta).

Smärtanalys nociceptiv/neuralgisk/inflammatorisk genes. Psykosocial pålagring?

Ge förklaring till smärtanGör patienten delaktig/ta tillvara patientens resurser att hantera situationen.

* Läkemedel har som enskild behandling ofta ingen avgörande effekt på prognos/funktion.

Paracetamol som farmakologisk grundbehandling.

NSAID vb. som komplement vid inflammatorisk komponent.

Morfinpreparat i lågdos vid ex.v. stark artrossmärta, kotkompression m.fl.

* Psykologkontakt för smärthantering.

Neuropatisk komponent i långvarig smärta:

Antidepressiva tricyklika – amitriptylin.

Antiepileptika ex.v. gabapentin, pregabalin.

Antidepressiva SNRI som duloxetin.

Lokal behandling vb. vid avgränsad smärtande hudyta.

Multidisciplinär handläggning vid ffa kroniskt/långvarigt smärttillstånd.

Generell behandlingsprincip: Fokusera på smärttypen i stället för diagnosen. Varje smärttyp behandlas specifikt enligt nedan. Behandla aktuell smärttyp fullt ut och utvärdera före terapiväxling. Utför regelbundet Smärtanalys och skattning bl.a. med hjälp av VAS-skala.

Fördjupning

”Smärtlindring i livets slutskede” 2010.

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. 2017

Läkemedelsboken. Smärta och smärtbehandling.

Patientinformation:

www.smartguiden.nu, www.doktorn.com

Cancerfonden. Smärtbehandling.

 

Aktuella Mediciner

Analgetika 

Paracetamol: T/Brustabl./Supp Alvedon T/Brustabl./Supp Panodil m.fl.

Kodein + paracetamol: T/Brustabl. Citodon. T/Brustabl. Panocod m.fl.

NSAID

Lång duration: T Alganex. T Relifex. Medellång duration: T Ibumetin. T Naproxen m.fl.

NSAID (Cox2-hämmare): T Arcoxia. K Celebra m.fl.

NSAID + protonpumshämmare T Vimovo m.fl.

Antiemetika 

Antihistamin: T Postafen. Lösn./T Lergigan. Neuroleptika: T Haldol. Inj. Haldol Depot m.fl.

Skopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Antiepileptika 

Gabapentin: K/T Gabapentin m.fl.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp./T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard m.fl.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin m.fl.

Antidepressiva, smärtstillande

SNRI: Duloxetin: K Cymbalta. Venlafaxin: K Efexor Depot. K/T Venlafaxin m.fl.

Tricyklika: Amitriptylin: T Saroten. Klomipramin: T Klomipramin. Nortriptylin:
T Sensaval m.fl.

Krämer, smärtstillande 

Capsaicin: Kräm Capsina. Kutant plåster Qutenza. Lidokain: Kräm/Plåster EMLA. Plåster Versatis m.fl.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösn. Forlax. Oral lösn. Movicol. Oral lösn. Omnilax m.fl.

Natriumpikosulfat: Drp. Cilaxoral. Drp. Laxoberal m.fl.

Starka opioider, kortverkande 

Buprenorfin: Inj./T Temgesic m.fl.

Fentanyl: Resoritablett Abstral. Sugtablett Actiq. Nässpray Instanyl m.fl.

Hydromorfon: K/Inj. Palladon. Morfin: T Morfin. Oxikodon: K/Oral lösn. OxyNorm.
T Oxycodone m.fl.

Starka opioider, långverkande

Buprenorfin: Depotplåster Norspan m.fl.

Fentanyl: Depotplåster Durogesic m.fl.

Morfin: Depottabl./Granulat till susp. Dolcontin. Depottabl Depolan, m.fl.

Oxikodon: Depottablett OxyContin. Depottablett Oxycodone m.fl.

Tapentadol: T Palexia. Depottabl. Palexia Depot m.fl.

Så kallade svaga opioider

Kodein: T Kodein.

Tramadol: K Tramadol.

Taggar: ,
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis