Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Smärta > AA Definition/Inledning.

AA Definition/Inledning.

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Akut nociceptiv smärta:

* Paracetamol som grundbehandling.

* NSAID som alternativ eller komplement.

* Morfinpreparat primärt vid mkt stark smärta. Paracetamol som basbehandling.

Långvarig nociceptiv smärta: (ej cancersmärta).

* Smärtanalys nociceptiv-/neuralgisk-/inflammatorisk genes. Psykosocial pålagring?

* Ge förklaring till smärtan. Gör pat delaktig/ta tillvara pat´s resurser att hantera situationen.

* Läkemedel har som enskild behandling ofta ingen avgörande effekt på prognos/funktion.

* Paracetamol som farmakologisk grundbehandling.

* NSAID vb som komplement vid inflammatorisk komponent.

* Morfinpreparat i lågdos vid ex v stark artrossmärta, kotkompression m fl.

* Ev psykologkontakt ang smärthantering.

Neuralgisk komponent i långvarig smärta:

* Antidepressiva tricyklika – amitriptylin.

* Antiepileptika ex v gabapentin.

* Antidepressiva SNRI som duloxetin.

* Lokal behandling vb vid avgränsad smärtande hudyta.

* Multidisciplinär handläggning vid ffa kronisk/ långvariga smärttillstånd.

Definition/Inledning: 

Smärta är: En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada. En såväl fysisk som psykisk/känslomässig upplevelse.

All smärta färgas av upplevandet av smärtan. Per definition innebär den emotionella komponenten att en individ har ont om denne känner sig ha detta!

Nociceptiv smärta: När kroppens känselorgan aktiverats, oftast vid vävnadsskada.

* Akut nociceptiv smärta: ex slag på tummen, post operativt, brännskada.

* Långvarig nociceptiv smärta: smärta>3 mån. Ex fibromyalgi, RA, artros, cancer.

Idiopatisk smärta: Som långvarig nociceptiv smärta, men svårt att bestämma ursprunget till smärtan, trolig sensitisering. Tidigare ofta gått under namnet Psykogen smärta och Somatoformt smärtsyndrom.

Neurogen smärta: Påverkan av nervtrådar med sensorisk störning inom minst ett av följande: beröring, kyla, värme, smärta. Ex herpessmärta, trigeminusneuralgi.

Generell behandlingsprincip: Fokusera på smärttypen i stället för diagnosen. Varje smärttyp behandlas specifikt enligt nedan. Behandla aktuell smärttyp fullt ut och utvärdera innan terapiväxling.
Utför regelbundet Smärtanalys och skattning bl a med hjälp av VAS-skala.

Taggar: ,
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ