Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – NOAK: Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia.

NOAK-Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia) Pradaxa (dabigatranetexilat), Xarelto (rivaroxaban) Eliquis (apixaban) och Lixiana (edoxaban) är alternativ till Warfarin med fördelarna ffa att INR-monitorering ej krävs. Antidot finns till Pradaxa (Praxbind).

Preparaten är godkända som profylax mot stroke och generell embolism vid behandling av förmaksflimmer liksom profylax mot venös tromboembolism efter elektiv höft- och knäledsplastik och vid behandling av venös tromboembolism (DVT och lungemboli), dock ej profylax vid mekanisk hjärtklaff. Rivaroxaban och Apixaban sätts in utan att man behöver ge lågmolekylärt heparin LMH före, Dabigatran eller Edoxaban ges efter minst 5 dagar med LMH. Vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer rekommenderas NOAK före Warfarin p.g.a. visad lägre dödlighet och minskad risk för allvarliga blödningar, inkluderande hjärnblödning. Undantag är patienter med mekanisk klaff, minst måttlig mitralisstenos eller allvarligt nedsatt njurfunktion, där endast warfarin ska användas.

Kontraindikationer är blödning eller ökad risk för blödning, samtidig behandling med andra antitrombotiska medel, leversjukdom med koagulopati, nedsatt njurfunktion, mekanisk hjärtklaffprotes eller mitralisstenos, graviditet och amning. Vg se FASS, Läkemedelsverket.

Byte från warfarin. Avsluta behandling med warfarin och starta behandling med NOAK när PK(INR) är < 2,0 (dabigatran och apixaban), respektive < 2,5 (rivaroxaban och edoxaban).

Vid byte från NOAK till warfarin: eGFR>50 ml/min. påbörja warfarin 2–3 dagar innan NOAK avslutas, eGFR > 31–50 ml/min. påbörja warfarin 1 dag innan NOAK avslutas eGFR > 15–30 ml/min. starta warfarin 1 dag efter NOAK avslutas.

Vid byte mellan övriga antitrombotika, vg se Läkemedelsverket.

Dosering av NOAK. För detaljer se FASS och Läkemedelsverket.

Indikation Apixaban
Eliquis (För dosreduktion vg se FASS)
Dabigatran
Pradaxa (För dosreduktion vg se FASS)
Edoxaban
Lixiana (För dosreduktion vg se FASS)
Rivaroxaban
Xarelto (För dosreduktion vg se FASS)
Förmaksflimmer
strokeprofylax
2,5 – 5 mg x2 110 – 150 mg x2 30 – 60 mg x1 15 –  20 mg x 1
Profylax VTE vid elektiv höft el. knäplastik 2,5 mg x2
Höft 32–38 dgr
Knä 10–14 dgr
150 – 220 mg x1
Höft 28–35 dgr
Knä 10 dgr
10 mg x1
Höft 5 vkr
Knä 2 vkr
Behandling DVT el. Lungemboli 10 mg x2 i 7dgr – sedan 5 mg x2 LMH minst 5 dagar sedan 110 – 150 mg x2 LMH minst 5 dagar sedan 30 -60 mg x1 15 mg x2 i 3 vkr. Sedan 15-20 mg x1
Profylax recidiverande DVT el. LE 2,5 mg x2
efter 6 mån
110 – 150 mg x2 30 -60 mg x1 10–20 mg x1 efter 6 mån.

 

Blödning vid behandling med NOAK, vg se rekommendationer hos Läkemedelsverket, Janusinfo eller SSTH. Antidot finns än så länge bara för Pradaxa (Praxbind) av NOAK preparaten. Vid stora blödningar ge tranexamsyra/Cyklokapron i.v. och man kan överväga att ge Protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex eller Confidex ) i.v.

Utsättning av antikoagulantia före operation: Innan planerad operation samråd med behandlande klinik. Inför mindre ingrepp med låg blödningsrisk (t.ex. skopi) utsättning 1–2 dagar före ingrepp. Vid större ingrepp som bukkirurgi utsättning 2–5 dagar före ingrepp. För detaljer se rekommendationer från Läkemedelsverket, Janusinfo, SSTH.

Fördjupning

Janusinfo. Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi. 2017.

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare. 2014. www.sbu.se/229

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas. 2017. Råd vid allvarlig blödning. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2017/04/vphemostas160330.pdf

Läkemedelsverket. Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer – behandlingsrekommendation. 2017.

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas. Kliniska råd vid behandling med Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia (NOAK). 2019. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2019/01/NOAK-190130.pdf

Patientinformation.

www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Apixaban: T Eliquis. (Antidot inf. Ondexxya)

Dabigatran: T Pradaxa. (Antidot inj. Praxbind).

Edoxaban: T Lixiana.

Rivaroxaban: T Xarelto. (Antidot inf. Ondexxya)

Idarucizumab: Inj. Praxbind

Tranexamsyra: i.v. Cykokapron

PCC (Protrombinkomplexkoncentrat) i.v. Ocplex . Confidex.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis