NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU

1990:52.

Socialtjänstlag 2001:453.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga som far illa. Frivillig vård sker under socialtjänstlagen. Vård mot barnets och/ eller föräldrarnas vilja faller under LVU. Vård kan ske p g a bristande hemförhållanden §2 eller skadligt eget beteende §3. Beslut om vård enligt denna lag kan beslutas av förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden. Omedelbart omhändertagande kan ske efter beslut av socialnämndens ordförande enligt §6. Läkarundersökning kan begäras enligt §32 och enligt §43 kan polishandräckning begäras för att få denna undersökning genomförd.

Enligt Socialtjänstlagen 2001:453 kapitel 14 §1 har alla som arbetar med barn och ungdom en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om man misstänker eller får vetskap om att ett barn/ ungdom far illa. Finns också skyldighet att lämna ut alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning.

Socialstyrelsen har publikationer med råd kring tillämpningen av LVU. Tex SoSFS 2014:6. Allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. Samt

Handböckerna: Barn och unga i familjehem och HVB, Utreda barn och unga och Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

 

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer