Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU

1990:52.

Socialtjänstlag 2001:453.

SoSFS 1997:15. SoSFS 2003:16.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga som far illa på grund av missbruk, brottslighet, skadliga hemförhållande eller liknande orsaker. Vården kan vara mot barnets och/eller föräldrarnas vilja. Beslut om vård enligt denna lag kan beslutas av länsrätt efter ansökan av socialnämnd. Enligt § 32 kan läkarundersökning begäras och man har också enligt § 43 rätt att begära polishandräckning för att få denna undersökning genomförd.

Enligt Socialtjänstlagen 2001:453 14kap. 1§ har alla som arbetar med barn och ungdom en skyldighet att anmäla till socialnämnden man får vetskap att ett barn/ ungdom far illa. Finns också skyldighet att lämna ut uppgifter inför ingripande.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!