Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Medicinsk juridik / Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Annons:

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU


Enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan begäras en läkarundersökning. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (under 21 år) som far illa. Frivillig vård sker under socialtjänstlagen (2001:453). Vård mot barnets och/ eller föräldrarnas vilja faller under LVU.

Vård kan ske p g a bristande hemförhållanden eller brister i omsorgen, psykisk eller fysiskt misshandel§2, eller p g a skadligt eget beteende genom missbruk av beroendeframkallande medel§3.

Beslut om vård enligt denna lag kan beslutas av förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden. Omedelbart omhändertagande kan ske efter beslut av socialnämndens ordförande enligt §6. Läkarundersökning kan begäras enligt §32 och enligt §43 kan polishandräckning begäras för att få denna undersökning genomförd genom att tillträda till den unges hem eller att föra den unge till läkarundersökningen.

Många gånger är det aktuellt med barnpsykologisk/psykiatrisk bedömning.

Enligt Socialtjänstlagen 2001:453 kapitel 14 §1 har alla som arbetar med barn och ungdom en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om man misstänker eller får vetskap om att ett barn/ ungdom far illa. Finns också skyldighet att lämna ut alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning.

Socialstyrelsen har publikationer med råd kring tillämpningen av LVU. Tex SoSFS 2014:6. Allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga.

Handböckerna: Placerade barn och unga; Utreda barn och unga

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: