Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadlig bruk & beroende: Krypton
Annons:

Skadlig bruk & beroende: Krypton


Krypton består av blad från sydostasiatiska tropiska växten kratom (Mitragyna speciosa) spetsad med syntetiska substansen O-desmetyltramadol. Kan blandas ut i te eller sväljas som kapsel. Orsakade 9 dödsfall inom ett år i Sverige. Under senare år endast några få förfrågningar till Giftcentralen.

Kratom traditionellt använd för att öka uthållighet samt för sina humörhöjande egenskaper. O-desmetyltramadol är metabolit av tramadol med opioideffekt bland annat andningspåverkan. Krypton associerad med flera dödsfall. Narkotikaklassad är mitragynin men ej kratom eller 7-hydroxymitragynin.

Kratom: Bladen tuggas och torkas och röks sedan eller omvandlas till kapslar, tabletter, extrakt eller som te. Effekt är dosberoende – i låga doser stimulerande och i höga doser mer euforisk och opioid-liknande. Används vanligast som smärtlindring, vid abstinens efter opiater och för lätt stimulerande effekt. Används i Thailand, Malaysia för att höja energinivå, uthållighet och minska trötthet hos arbetare.

Symtom:

Sedering, illamående, svettningar, muntorrhet, vätskedrivande, aptitlöshet, klåda, förstoppning, yrsel, förvirring. Tillvänjning, abstinens, hypotyreos, leverpåverkan, ont i skelettet och muskler samt ryckiga rörelser (armar och ben).

Vid långvarig bruk/beroende – tremor, anorexia, viktminskning, epilepsi, psykos, hallucinationer, förvirring. Höga doser orsakar takykardi and hypotension.

Behandling:

Psykosociala insatser med motiverande samtal, KBT, återfallsprevention.

Fördjupning:

Läkartidningen. 2010. Krypton – ny, dödlig internetdrog. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/15655/LKT1050s3196_3197.pdf

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: