Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Skadligt bruk/Beroende – Krypton.

Krypton består av blad från sydostasiatiska tropiska växten kratom (Mitragyna speciosa) spetsad med syntetiska substansen O-desmetyltramadol. Kan blandas ut i te eller sväljas som kapsel. Orsakade 9 dödsfall inom ett år i Sverige. Under senare år endast några få förfrågningar till Giftcentralen.

Kratom traditionellt använd för att öka uthållighet samt för sina humörhöjande egenskaper. O-desmetyltramadol är metabolit av tramadol med opioideffekt bland annat andningspåverkan. Krypton associerad med flera dödsfall. Narkotikaklassad är mitragynin men ej kratom eller 7-hydroxymitragynin.

Kratom: Bladen tuggas or torkas och sedan rökas eller omvandlas till kapslar, tabletter, extrakt eller som te. Effekt är dosberoende och i låga doser är stimulerande och i höga doser mer euforisk och opioid liknande. Vanligtvis används som smärtlindring, vid abstinens efter opiater och för lätt stimulerande effekt. Används i Thailand, Malaysia för att höja energinivå, uthållighet och minska trötthet hos arbetare.

Symtom:

Sedering, illamående, svettningar, muntorrhet, vätskedrivande, aptitlöshet, klåda, förstoppning, yrsel, förvirring. Tillvänjning, abstinens, hypotyreos, leverpåverkan, ont i skelettet och muskler samt ryckiga rörelser (armar och ben).

Vid långvarig bruk/beroende – tremor, anorexia, viktminskning, epilepsi, psykos, hallucinationer, förvirring. Höga doser orsakar takykardi and hypotension.

Behandling:

Psykosociala insatser med motiverande samtal, KBT, återfallsprevention.

Fördjupning:

Läkartidningen. 2010. Krypton – ny, dödlig internetdrog. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/15655/LKT1050s3196_3197.pdf

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Drugs.com https://www.drug.com/illicit/kratom.html

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev