Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Skadligt bruk/Beroende – Krypton.

Krypton består av blad från sydostasiatiska tropiska växten kratom (Mitragyna speciosa) spetsad med syntetiska substansen O-desmetyltramadol. Kan blandas ut i te eller sväljas som kapsel. Orsakade 9 dödsfall inom ett år i Sverige. Under senare år endast några få förfrågningar till Giftcentralen.

Kratom traditionellt använd för att öka uthållighet samt för sina humörhöjande egenskaper. O-desmetyltramadol är metabolit av tramadol med opioideffekt bland annat andningspåverkan. Krypton associerad med flera dödsfall. Narkotikaklassad är mitragynin men ej kratom eller 7-hydroxymitragynin.

Kratom: Bladen tuggas or torkas och sedan rökas eller omvandlas till kapslar, tabletter, extrakt eller som te. Effekt är dosberoende och i låga doser är stimulerande och i höga doser mer euforisk och opioid liknande. Vanligtvis används som smärtlindring, vid abstinens efter opiater och för lätt stimulerande effekt. Används i Thailand, Malaysia för att höja energinivå, uthållighet och minska trötthet hos arbetare.

Symtom:

Sedering, illamående, svettningar, muntorrhet, vätskedrivande, aptitlöshet, klåda, förstoppning, yrsel, förvirring. Tillvänjning, abstinens, hypotyreos, leverpåverkan, ont i skelettet och muskler samt ryckiga rörelser (armar och ben).

Vid långvarig bruk/beroende – tremor, anorexia, viktminskning, epilepsi, psykos, hallucinationer, förvirring. Höga doser orsakar takykardi and hypotension.

Behandling:

Psykosociala insatser med motiverande samtal, KBT, återfallsprevention.

Fördjupning:

Läkartidningen. 2010. Krypton – ny, dödlig internetdrog. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/15655/LKT1050s3196_3197.pdf

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Drugs.com https://www.drug.com/illicit/kratom.html

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis