NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Missbruk/Beroende

Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet (alkohol):

Vid missbruk fungerar information + engagerad uppföljning, inkl. GT/CDT el PEth.

Vid beroende som ovan + AA/Minnesota behandling.

Farmakologiskt tilläggsbehandling vid alkoholberoende Antabus, Campral, Naltrexon och Selincro. Kräver motiverad patient. Samtliga graderade som ”1” i Nationella riktlinjerna.

 

Definition

Beroende är när den egna viljan inte längre räcker för att styra intaget. Prevalens cirka 5 % i Sverige. Missbruk är när man upprepat ställer till det för sig p.g.a. en drog. Cirka 12 % av den vuxna befolkningen i Sverige har riskbruk, beroende eller missbruk av alkohol.

Beroende (ICD:10):

Minst tre av följande sex kriterier ska vara uppfyllda:

 1. Stark längtan efter drogen, drogsug.
 2. Svårt att kontrollera intaget.
 3. Fortsatt konsumtion trots skadliga effekter.
 4. Prioritering av drogen framför andra aktiviteter eller förpliktelser.
 5. Ökad tolerans.
 6. Fysiska abstinenssymtom.

Beroende (DSM-IV):

Minst tre av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod:

 1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.
 2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.
 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs-prioriteras. Kontrollförlust.
 4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget.
 5. Betydande del av livet går att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket av substansen.
 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.
 7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.

Missbruk (DSM-IV):

Minst ett av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod:

 1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.
 2. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.
 3. Upprepade drogrelaterade problem med rättvisan (”lagen”).
 4. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur p.g.a. drogeffekterna.

Substanssyndrom (DSM-5):

I DSM-5 slår man samman beroende och missbruk under diagnosen Substanssyndrom oavsett vilken substans det handlar om. Om 2–3 av nedanstående kriterier är uppfyllda klassas svårighetsgraden som mild, 4–5 måttlig, om mer än 5 kriterier uppfylls är allvarlighetsgraden svår.

 1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.
 2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.
 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs-prioriteras. Kontrollförlust.
 4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget.
 5. Betydande del av livet går åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket.
 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.
 7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.
 8. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.
 9. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.
 10. Sug/begär efter substansen
 11. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur p.g.a. drogeffekterna.

Orsak

I hög grad ärftligt. Ofta okänd orsak men uppmärksamhet på ev. bakomliggande ADHD-störning (kan ha ett ”snabbaktiverat” cerebralt belöningssystem- som kan predisponera för beroendeutveckling). Antisocial personlighetsstörning? Primär ångestproblematik?

Bedömningsinstrument:

AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test www.socialstyrelsen.se

DUDIT Drug Use Disorders Identification Test www.socialstyrelsen.se

ADDIS Alkohol Drog Diagnos Instrument www.socialstyrelsen.seaudit

SCID I vägledning om ev. psykiatrisk samsjuklighet. Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders, www.socialstyrelsen.se

MINI vägledning om ev. psykiatrisk samsjuklighet. Mini International Neuropsychiatric Interview, www.socialstyrelsen.se

Fördjupning

SBU-rapport. Behandling av alkohol och narkotikaproblem.2001. https://www.sbu.se/contentassets/603faf76bd7347f2a68511d61250da1f/sammanf.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2017, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. 2017. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20995/2018-6-24.pdf

 

För dig som patient
Läs mer om Missbruk/Beroende på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer