Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Missbruk/Beroende

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet (alkohol):

*Vid missbruk fungerar information + engagerad uppföljning, inkl GT/CDT el PEth.

*Vid beroende som ovan + AA/Minnesota behandling.

*Farmakologiskt tilläggsbehandling vid alkohoberoende Antabus Campral, Naltrexon och Selincro. Kräver motiverad patient. Samtliga graderade som “1” i Nationella riktlinjerna.

Definition

Missbruk är när man upprepat ställer till det för sig pga en drog. Beroende är när den egna viljan inte längre räcker för att styra intaget.

Missbruk (DSM-IV):

Minst ett av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod:

1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.

2. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.

3. Upprepade drogrelaterade problem med rättvisan (”lagen”).

4. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur pga drogeffekterna.

5. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende av aktuella substansen, se nedan.

Beroende (DSM-IV):

Minst tre av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod:

1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.

2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.

3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. Kontrollförlust.

4. Stark längtan, frekventa tankar runt drogen. ”Drogsug”.

5. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.

6. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.

Orsak

I hög grad ärftligt. Ofta okänd orsak men uppmärksamhet på ev bakomliggande ADHD- störning (kan ha ett ”snabbaktiverat” cerebralt belöningssystem- som kan predisponera för beroendeutveckling). Antisocial personlighetsstörning? Primär ångestproblematik?

Bedömningsinstrument:

AUDIT (alkohol), DUDIT (narkotika), ADDIS, SCID I och MINI som underlag för diagnostik om skadligt bruk/missbruk. SCID I och MINI också som vägledning om ev psykiatrisk samsjuklighet.

Fördjupning

Se SBU-rapport nr 156/I och 156/II ”Behandling av alkohol och

narkotikaproblem”. (2001) www.sbu.se

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, www.socialstyrelsen.se

För dig som patient
Läs mer om Missbruk/Beroende på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!