Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.

Definition

Yttre trubbigt våld mot muskel.

Orsak

Slag, fall, idrottsskada etc.

Symtom

Smärta, svullnad, ev intramuskulär blödning med hematom.

Behandling

Sker enligt PRICE. P= Protection R= Rest, undvik ytterligare skada- avbryt aktiviteten. I= Ice. Ispåse/kya över området initialt för smärtlindring. C=Compression. Tryckförband omedelbart under 8-10 min sedan kompressionsförband (elastisk binda dras ut till hälften av sin elasticitet)- för att förhindra blödning. E= Elevation. Högläge i görligaste mån under 2-3 dygn (ex v nattetid). Vila muskeln under 1 – 5 dagar från exessiv ansträngning. Under dessa dygn ingen massage, stretching, värmebehandling etc.

Observans på ev kompartementsyndrom!

Sedan tidig mobilisering med initialt isometrisk träning- sedan dynamisk träning.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!