Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.

Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.

ICD-10: Cerebral infarkt. I63 Cerebral ischemi. I6 Cerebrovaskulär sjukdom.I67 Stroke. I64

Definition

Stroke: Fokal skada av hjärnvävnad efter blödning eller ischemi med symtom som kvarstår mer än 24 timmar.

(TIA: Duration högst 24 tim).

 

Orsaker

85 % cerebral infarkt, 15 % intracerebral blödning, 5 % subaraknoidalblödning. Fem riskfaktorer för stroke dominerar: Hypertoni, rökning, diabetes, förmaksflimmer och fysisk inaktivitet.

 

Symtom

Symtomen utvecklas från sekunder till timmar. Varierande motorisk/sensoriska bortfall beroende på lokalisation av skadan.

 

Differentialdiagnoser

Diabetes, migrän, malign hypertoni, svimning, epilepsi, intoxikation, epidural- eller subduralhematom, tumör m.fl.

 

Behandling

Akut ischemisk hjärninfarkt:

Snabbast möjligt direkt till akutmottagning vid sjukhus. Detta även vid TIA (övergående bortfallssymtom) alltså ej först via jourcenral/vårdcentral. Ställningstagande till trombolysbehandling inom 4,5 timmar. Även neurologiska symtom som gått över (TIA) anses som akutfall inom 7 dagar. Stor risk för recidiv och/ eller större stroke. Carotisstenos som embolikälla? – viktigt med akut utredning och ev. ställningstagande till operation. I status kan man ej skilja blödning från infarkt, för detta krävs DT.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ