Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Svimning. Synkope

ICD-10: R55

Definition

Snabbt övergående attack av medvetslöshet orsakad av cerebral hypoxi.

 

Orsak

Blodtrycksfall.

Vasovagal synkope (”vanlig svimning”) utlöst av specifika situationer, t.ex. smärta och emotioner, vilket kan drabba ff.a. yngre. Blodtrycksfall vid vattenkastning (ffa män nattetid). Även vid tarmtömning p.g.a. påverkan av baroreceptorerna vid krystning – Valsalvas manöver.

Hypotension och ortostatism. Ofta äldre. Hypovolemi eller autonom insufficiens i blodtrycksregleringen vid uppstigande från stol eller säng.

Arytmier t.ex. Adam-Stokes, sicksinus syndrom, takyarytmier, vagalt utlösta bradyarytmier som vid miktionssynkope.

Vaskulärt betingat, arterioskleros, aortastenos, minskat återflöde vid valsalvas manöver (t.ex. defekation, miktion).

Karotissinussyndromet drabbar ffa äldre män (centralt medierad vasodilation och bradykardi som följd av aktivering av baroreceptorer, t.ex. hårt åtsittande skjortkrage/ slips).

Feber, infektion eller sömnbrist kan minska tröskeln till svimning.

Läkemedel som antihypertensiva eller psykofarmaka. Hos äldre nitroglycerin.

Vätskebrist (hypovolemi) p.g.a. dåligt intag, diuretika, svettning, blödning (ff.a. gastrointestinal), gastroenterit.

Obs den ökade effekten av blodtryckssänkning hos ACE- hämmare vid vätskebrist!

 

Symtom: Svimningen inleds ofta med obskurationsfenomen: Svartnar för ögonen, ostadighetskänsla, matthetskänsla, ibland också symtom från sympatiska nervsystemet i form av hjärtklappning, kallsvettning. Tonusförlust, blekhet, kortvarig medvetslöshet under vilken kloniska ryckningar och även urinavgång kan ske. Kort (i regel under en minut) postiktal fas med trötthet, illamående och kräkningar kan förekomma.

 

Status

”Normalstatus” efter anfallet.

 

Differentialdiagnoser

Epilepsi (förekommer: postiktal trötthet, tungbett, kramper, muskelvärk, urin/faecesavgång?), intoxikation, stroke, hypovolemi, hysteri, hyperventilation, anemi, metabola orsaker (t.ex. elektrolytrubbningar, hypoglykemi).

Behandling

I akutläget kontroll av puls/andning. Vid puls-/andningsdeficit gäller HLR. F ö lossas ev. åtsittande kläder. Ta bort ev. lösa föremål i mun. Benen högt. Övervaka.

Viktigt att identifiera pat. med kardiell svimningsorsak som klafffel eller akuta arytmier. Anamnesen viktig: Vilken situation? Tidigare svimningar? Medicinering? Förkänningar? Andra samtidiga symtom? Auskultation av hjärta – karotider, blodtryck, ortostatiskt prov, neurologstatus, Hb, P-Glukos, elektrolyter, EKG, ev. 24-timmars-EKG, vid oklarheter kan även EEG, CT-hjärna bli aktuella.

Ung patient med enstaka svimning, lågt utredningskrav. Svimning vid ansträngning kan tyda på klaffel eller myokardförändringar.

För dig som patient
Läs mer om Svimning. Synkope på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!