NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Svimning. Synkope.

ICD-10: R55

Definition

Snabbt övergående attack av medvetslöshet orsakad av cerebral hypoxi.

 

Orsak

Blodtrycksfall.

Vasovagal synkope (”vanlig svimning”) utlöst av specifika situationer, t.ex. smärta och emotioner, vilket kan drabba fr.a, yngre. Blodtrycksfall vid vattenkastning (fr.a. män nattetid). Även vid tarmtömning p.g.a. påverkan av baroreceptorerna vid krystning – Valsalvas manöver.

Hypotension och ortostatism. Ofta äldre. Hypovolemi eller autonom insufficiens i blodtrycksregleringen vid uppstigande från stol eller säng.

Arytmier t.ex. Adam-Stokes, sicksinus syndrom, takyarytmier, vagalt utlösta bradyarytmier som vid miktionssynkope.

Vaskulärt betingat, arterioskleros, aortastenos, minskat återflöde vid valsalvas manöver (t.ex. defekation, miktion).

Karotissinussyndromet drabbar fr.a. äldre män (centralt medierad vasodilation och bradykardi som följd av aktivering av baroreceptorer, t.ex. hårt åtsittande skjortkrage/ slips).

Feber, infektion eller sömnbrist kan minska tröskeln till svimning.

Läkemedel som antihypertensiva eller psykofarmaka. Hos äldre nitroglycerin.

Vätskebrist (hypovolemi) p.g.a. dåligt intag, diuretika, svettning, blödning (fr.a. gastrointestinal), gastroenterit.

Obs den ökade effekten av blodtryckssänkning hos ARB och ACE- hämmare vid vätskebrist.

 

Symtom

Svimningen inleds ofta med obskurationsfenomen: Svartnar för ögonen, ostadighetskänsla, matthetskänsla, ibland också symtom från sympatiska nervsystemet i form av hjärtklappning, kallsvettning. Tonusförlust, blekhet, kortvarig medvetslöshet under vilken kloniska ryckningar och även urinavgång kan ske. Kort (i regel under en minut) postiktal fas med trötthet, illamående och kräkningar kan förekomma.

 

Status

”Normalstatus” efter anfallet.

 

Differentialdiagnoser

Epilepsi (förekommer: postiktal trötthet, tungbett, kramper, muskelvärk, urin/faecesavgång?), intoxikation, stroke, hypovolemi, hysteri, hyperventilation, anemi, metabola orsaker (t.ex. elektrolytrubbningar, hypoglykemi).

Utredning/Behandling

I akutläget kontroll av puls/andning. Vid puls-/andningsdeficit gäller HLR.  Lossa ev. åtsittande kläder. Ta bort lösa föremål i mun. Benen högt. Övervaka.

Viktigt att identifiera pat. med kardiell svimningsorsak som klafffel eller akuta arytmier. Anamnesen viktig: Vilken situation? Tidigare svimning? Medicinering? Förkänning? Andra samtidiga symtom? Auskultation av hjärta – karotider, blodtryck, ortostatiskt prov, neurologstatus, Hb, P-glukos, elektrolyter, EKG, ev. 24-timmars-EKG, vid oklarheter kan även EEG, CT-hjärna bli aktuella.

Ung patient med enstaka svimning, lågt utredningskrav. Svimning vid ansträngning kan tyda på klaffel eller myokardförändringar.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Svimning. Synkope. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer