Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.

Riskfaktorer

Under 2020 dog 1 168 personer av säkert fastställd suicid i Sverige. Av dessa var 839 är män, 323 kvinnor och 6 barn under 15 år enligt statistisk om suicid på Folkhälsomyndigheten (suicidprevention.se).

Riskfaktorer för suicid är bland annat:

 • Tidigare suicidförsök.
 • Skadligt bruk/beroende (alkohol, narkotika och läkemedel).
 • Psykiatrisk sjukdom: bipolär sjukdom, depression, schizofreni, personlighetssyndrom (borderline, narcissistisk och antisocial personlighetsstörning), ADHD, akut stressreaktion.
 • Långvarig/kronisk ätstörning.
 • Somatisk sjukdom tex allvarlig neurologisk sjukdom, cancer.
 • Exponering för traumatiska händelser i familjen (tex förlust av förälder, missbruk, sexuella övergrepp, våld).
 • Suicidalt beteende i familj eller närkrets/ärftlighet.
 • Påverkan via internet.
 • Erfarenheter av våld.
 • Ogynnsamma livshändelser (förlust av närstående, en relation, arbete, status, pengar), mobbning, kränkning.
 • Social isolering och ekonomiska svårigheter.
 • Särskilda personlighetsdrag och anknytningsmönster (impulsivitet aggressivitet, irritabilitet, snabba humörsvängningar, ångestbenägenhet, inåtvändhet, slutenhet, självkritisk hållning, lättkränkthet, misstänksamhet, rigiditet, perfektionism, hopplöshet, skamkänslor, otrygga anknytningsmönster).
 • Manligt kön.
 • Hereditet.
 • Högre ålder.
 • Utlandsfödd.
 • HBT-personer.
 • Kriminalvård.

Utredning

Anamnes.

Analysera var någonstans i den suicidala processen patienten befinner sig. Suicidstegen från nedstämdhet, hopplöshet, dödsönskan, suicidtankar, suicidplaner, suicidhandlingar. Bedöm varaktighet och frekvens av suicidtankar.

Fråga om patienten har aktuella suicidtankar och planer och om patienten tror sig vara så förtvivlad av hen skulle kunna ta sitt liv och vad som skulle kunna hindra detta. Om patienten anger en aktuell suicidönskan fråga om detaljerade planer (praktiska förberedelser, avskedsbrev/annan skriftlig kommunikation, muntlig suicidal kommunikation).

Vid genomgånget suicidförsök – fråga om: omständigheter, förberedelser, utlösande orsaker, tidigare suicidförsök och antal. Hög suicidavsikt till exempel genom val av metod eller noggrann planering för att undgå upptäckt.

En strukturerad skattningsskala skall bör användas med kan aldrig ersätta den kliniska bedömningen.

Exempel på strukturerande intervjuer som kan användas i suicidriskbedömningen är SUAS (Suicide Assessment Scale) och C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale), SIS (Suicide Intent Scale), SSI (Scale for suicide ideation) samt frågor om suicid i instrumenten MADRS-S, BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI. Ingen av dessa är tillräckliga för en bedömning men kan komplettera den kliniska bedömningen.

Gör en bedömning av psykiatrisk sjuklighet, komplettera med strukturerad intervju tex SCID-II eller MINI. Värdera depression vg se detta avsnitt.

Värdera sociala faktorer, nätverk, missbruk och somatisk sjukdom.

Dokumentera.

Behandling

Gott bemötande: empati, respekt och engagemang. Vid aktuell suicidrisk skall patienten bedömas av psykiater. En väl genomförd suicidriskbedömning är en krisintervention.

Vid akut risk för suicid ska patienten skickas till psykiatrisk klinik. Personal eller närstående måste följa med. Informera mottagande enhet att risken för suicid bedömts vara hög.

Personer som är i färd med att utföra suicidala handlingar får hindras av vem som helst, enligt bestämmelserna i Brottsbalken 24 kap 4§ angående nödrätt. Principen ”inte mera våld än nöden kräver” gäller här.

Tvångsvård kan bli nödvändigt för att förhindra suicid. Ställningstagande bör alltid göras med suicidnära patienter som motsätter sig psykiatriskt motiverad slutenvård. Vårdintyg kan utfärdas av legitimerad läkare inom primärvården och slutenvård.

 

Fördjupning

Svensk Förening för Psykiatri. Suicidnära patienter – kliniska riktlinjer för utredning och behandling.2013. http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2017/02/SPF-kliniska-riktlinejr-om-suicidnara-patienter.pdf

Folkhälsomyndigheten.se. Suicidprevention.se

Psykiatristöd.se

SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. https://www.sbu.se/contentassets/29385a6975a0403e807c7d4aa87576d7/instrument_bedomning_suicidrisk_smf_2015.pdf

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis