Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Blodsjukdomar > Akut lymfatisk leukemi. ALL

Akut lymfatisk leukemi. ALL

ICD-10: C91.0

Definition

Malign progressiv blodsjukdom med oftast stort antal omogna vita blodkroppar som är lymfoblaster (B- eller T-celler). Dessa omogna celler kan ses i blod, benmärg, lymfkörtlar, mjälte och andra organ. Sjukdomen drabbar ffa barn i 3 – 7 års ålder.

Orsak

Fortfarande inte klarlagd. Förvärvade genetiska förändringar på kromosomnivå (t ex translokationer) har betydelse.

Symtom

Infektionsliknande symtom, lätt feber, svullna lymfkörtlar, trötthet, blekhet, blåmärken, slemhinneblödningar ffa i tandköttet, näsblödningar, skelett- och ledsmärtor, dyspne, palpitationer.

Status

Hudblödningar, förstorad lever och mjälte. Antalet vita blodkroppar är kraftigt ökat. Anemi. Trombocytopeni, patologisk diff med neutropeni. Benmärgsmorfologi inklusive immunfenotypning av blaster fastställer diagnosen.

Differentialdiagnos: Akut myeloisk leukemi, Akut anemi, Leukocytos, Mononukleos.

Utredning

Hb. LPK, TPK, Diff. Benmärgsundersökning. Standardiserade vårdförlopp.

Behandling

Vid misstanke om ALL remitteras patienten akut till barn- eller hematologklinik för diagnostik. Behandling sker därefter med en kombination av cytostatika – sammanlag behandlingstid över 2 år, vilket numera i de flesta fall leder till komplett remission och bot i många fall.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ