Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Blödning

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Blodvolym ca 70ml/ kg kroppsvikt – d v s hos en 70 kg tung individ ca 5 liter.Blodförlust upp till:10 % Patienten i regel opåverkad, ev. matt. Puls och blodtryck normala.20 % Matt, oro, yrsel, takykardi, sjunkande blodtryck, minskad diures.40 % Chockbild med takykardi, hypotoni, nedsatt-upphävd diures, vasokonstriktion.

Behandling

Om allmänpåverkad patient sänk huvudändan, sätt Ringer-Acetat, flera infarter, syrgas och inremittering till närmsta sjukhus.

Aktuella Mediciner

Infusionsvätska Ringer-Acetat.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ