Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Epilepsi – Status epilepticus.

Epilepsi – Status epilepticus.

ICD-10: G40

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Två eller flera epileptiska anfall utan fullständig återhämtning eller EP-anfall längre än 30 minuter. I praktiken hanteras pat som haft krampanfall > 5 min eller inte vaknar upp mellan anfallen som ett status epilepticus.

Alla epilepsityper kan orsaka status epilepticus.

 

Behandling

Akut livshotande tillstånd. Vid långvarigt anfall risk för hypoxi, hjärnödem, hjärnskador och cirkulationskollaps. Intensivvårdsfall. Status epilepticus samt alla anfall överstigande fem minuter behandlas med framstupa sidoläge, syrgas 10-12 l/minut på mask (grimma 2-5 l/min), 10 mg diazepam iv (0,25- 0,50 mg/kg kroppsvikt – högst 5mg/min). Följ bltr, puls, syrgasmättnad i blod och kontrollera P-glukos och om möjligt el status. Om inte full effekt av medicinen efter fem minuter upprepas diazepam, om möjligt också fosfenytoin iv (Pro-Epanutin) som späds med koksalt 15-20 mg/kg kroppsvikt 10 mg/kg kroppsvikt om pat står på fenytoin) – högst 150 mg/minut. Fortsatta anfall trots ovanstående, ytterligare fosfenytoin 5-10 mg/kg kroppsvikt iv.

Aktuella Mediciner

Diazepam: Inj Stesolid novum. Stesolid Rektal Prefill Rektallösning.

Fosfenytoin: Inj Pro-Epanutin.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ