Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Hudsjukdomar > Erysipelas. Rosfeber.

Erysipelas. Rosfeber.

ICD-10: A46

Definition

Akut hudinfektion orsakad av betahemolytiska streptokocker, vanligen grupp A. I sällsynta fall grupp G-streptokocker resp. Staph aureus.

Orsak

Infektion genom skadad hud (sår, spricka, eksem, svampinfektion). Predisponerade faktorer är bl a venös insufficiens och lymfödem, som efter körtelutrymning axill.

Symtom

Rodnad som snabbt sprider sig, värk, värmeökning, ömhet, ibland svullnad och ev feber med illamående/kräkning. Vanlig lokalisation är underben, armar (post strålbehandling), ansikte/öra.

Differentialdiagnoser: Akut ventrombos (mindre rodnad än vid erysipelas) Lymf-stasödem.  Tromboflebit. Rosacea (ansiktet). Zoster ophtalmicus. Quinckeödem. Erythema chronicum migrans. Erytema nodosum. Kontaktdermatit, insektsbett, läkemedelsreaktion, cellulit, vaskulit, erytromegali (vid myeloproliferativ sjkd). Vid våldsam värk som ej motsvarar symtomen: Ha nekrotiserande fascit i åtanke (”mördarbakterien”) – akut livshotande tillstånd med djup infektion med strept gr A; svårt allmänpåverkad patient, ev sepsis, mycket hög CRP, mycket svår värk med ömhet även en bra bit utanför det rodnade området pga subkutant ödem. Ödem/kompartementbild överväger mer än rodnad. Riskfaktorer för nekrotiserande fascit är diabetes, immunsuppression, drogmissbruk. Behandling via kirurgi+pc+klindamycin i v + immunoglobuliner + chockbehandling.

Behandling

Lättare fall av erysipelas kan behandlas med PcV 1g x 3 x 10-14 dagar (vid vikt 90-120 kg 2gx3, vid vikt > 120 kg 3gx3. Barn 50-75 mg/kg/dygn- fördelat på tre doser). Rita med tuschpenna på huden avgränsningen av infektionen och be patienten/anhörig följa så att ej rodnaden sprids. Vid pc-allergi/utebliven effekt ge klindamycin 0,3 g x 3 till vuxna (barn 50-75 mg/kg/dygn fördelat på tre doser). Kontroll efter en vecka. Vid svullnad kompression via stödstrumpa + högläge i perioder.

Vid misstanke om Staph Aureus-infektion ges T Flukloxacillin 1g x 3.

Vid allmänpåverkan, svår smärta, hög feber, snabb progression – inläggningsfall för parenteral antibiotikabehandling. Recidivtendens, särskilt vid lymfödem. Ibland krävs långtidsprofylax (ev livslångt) med PcV 1-2 g x 1- detta efter två recidiv inom tre år och med ev predisponerande faktor. Streptococker blir ej resistenta! Alternativ är tidig Egenvård där pat har pc hemma.

Aktuella mediciner

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp/T Heracilllin

Klindamycin: K Clindamycin. K/ Oral lösn Dalacin.

PcV: Oral susp/ T Kåvepenin.

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Erysipelas. Rosfeber
 2. Hudsjukdomar
  Sårinfektion. Infekterade sår.
 3. Öron- Näs- Halssjukdomar
  Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 4. Hudsjukdomar
  Impetigo. Svinkoppor.
 5. Hudsjukdomar
  Abscess. Böld. Aterom. Atherom.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ